Screening en advies

Tijdens een screening onderzoeken we waar uw kind eventuele problemen heeft. Bij Basalt gebeurt dat door behandelaars die elk hun eigen expertise hebben. Bij elke screening maken zij een gezamenlijk verslag van hun observaties en bevindingen. Afhankelijk van de situatie van uw kind zijn de behandelaars:

 • een revalidatiearts
 • een ergotherapeut
 • een fysiotherapeut
 • een logopedist
 • een maatschappelijk werker
 • een orthopedagoog/ psycholoog
 • een revalidatietechnicus
 • een bewegingsagoog 
 • een pedagogisch medewerker
 • een diëtiste

Bij Basalt doen we screenings op verschillende thema's. Dit kunnen zijn:

Wat is een eet- en drinkprobleem?

Onder eet- en drinkproblemen verstaan we het geheel of gedeeltelijk weigeren of niet kunnen verwerken van voedsel. De onderliggende grondslag van de problematiek is vaak lichamelijk. Voorbeelden van oorzaken zijn: problemen met het bewegen van de mond of andere lichaamsdelen, maar ook problemen met het verwerken van prikkels, sociaal-emotionele problemen of negatieve ervaringen of associaties met eten kunnen een oorzaak zijn.  Naarmate een eetprobleem langer bestaat, kunnen er veranderingen in het eetpatroon en het gedrag van uw kind ontstaan. Vaak is het wel mogelijk verandering in de eetsituatie te brengen.

Ouders van kinderen die problemen met het eten ervaren kunnen bij Basalt terecht op de locaties Leiden, Den Haag, Gouda en Delft. De laatste drie locaties beschikken over een gespecialiseerd eetteam voor onderzoek, advies en behandeling van eet- en drinkproblemen bij kinderen en jongeren. Folder Eetteam

Doel van het eetteam: Het kind een gevarieerd en gezond voedingspatroon aanleren op het gebied van eten en drinken. Onderdeel van de behandeling is het creeëren van een ontspannen situatie, passend bij de leeftijd en mogelijkheden van het kind. Een eerste screening laat zien waar het probleem precies zit en wat we eraan kunnen doen.

Hoe verloopt de verwijzing?

Uw huisarts of medisch specialist (bijvoorbeeld de kinderarts) verwijst uw kind naar de revalidatiearts. Verwijzing bestaat uit tenminste de reden van verwijzing, een eventuele medische diagnose, medische voorgeschiedenis en recente meet- en weeggegevens.

De revalidatiearts beoordeelt of uw kind voor behandeling door het eetteam in aanmerking komt.

Als uw kind problemen heeft met lopen, kunnen wij een zogenaamde gangbeeldanalyse doen.

De behandelaar onderzoekt op verschillende manieren de gewrichten, de spierspanning, de kracht en flexibiliteit van uw kind. Uw kind kan kleine electroden opgeplakt krijgen die de spieractiviteit registreren. We filmen het lopen ook. Na het onderzoek hebben we meer aanknopingspunten voor het verbeteren van het looppatroon van uw kind.

Locatie: Delft en Leiden

Een interdisciplinair team (verschillende soorten therapeuten) maken een inschatting van het ontwikkelingsniveau en eventuele ontwikkelingsproblemen van uw kind op verschillende gebieden:

 • motorische ontwikkeling (bewegen)
 • spraak-/taalontwikkeling (spreken en taal leren)
 • spelontwikkeling (hoe beweegt en denkt uw kind tijdens spel?)
 • cognitieve ontwikkeling (hoe is het denkniveau van uw kind?)
 • prikkelverwerking
 • sociaal-emotionele ontwikkeling

Het team adviseert over de te maken vervolgstappen.

Locaties: Den Haag, Delft, Gouda en Leiden

Elk kind wil zich kunnen uiten. Niet goed kunnen spreken, is frustrerend en kost veel energie. Speciale communicatietechnieken en -hulpmiddelen helpen in zo’n geval.
Tijdens de screening bij Basalt kijken onze behandelaars wat uw kind kan en waar het hulp bij nodig heeft. Het onderzoek bestaat uit gesprekken en eventueel het analyseren van filmpjes en een huisbezoek.

Locaties: Leiden en Den Haag

Kinderen met neurologische, orthopedische en/of neuromusculaire aandoeningen zitten soms verkeerd. Ze kunnen dan complicaties krijgen, zoals pijn, vermoeidheid en asymmetrie (scheefstand). Met een goede zithouding kunnen eten en drinken, het gebruiken van de arm en hand en de communicatie verbeteren. 

Onze behandelaars onderzoeken hoe uw kind zit. Daarna geven ze aan wat u en wij kunnen doen om de situatie te verbeteren. De behandelaars testen daarbij verschillende materialen en hulpmiddelen. Na afloop vertellen zij of eventueel voorzieningen nodig zijn en hoe u die aanvraagt. 

Locaties: Leiden, Delft en Den Haag

Developmental Coordination Disorder, in het Nederlands vertaald coördinatie- ontwikkelingsstoornis (DCD) komt bij 5 tot 10% van de schoolkinderen voor. Kinderen met DCD kunnen last hebben van:

 • tragere motorische ontwikkeling dan leeftijdsgenootjes
 • onhandig en/of houterig bewegen
 • vaak vallen/struikelen
 • moeizaam kunnen gebruiken van bestek
 • problemen bij het schrijven
 • problemen met plannen en organiseren
 • moeite met automatiseren en generaliseren

Uw kind krijgt hierdoor misschien problemen op school, in contact met leeftijdsgenootjes of met het zelfvertrouwen. Als wij hem of haar snel kunnen behandelen, kunnen we voorkomen dat uw kind in een negatieve spiraal komt of zijn zelfvertrouwen aantast.

Om te kunnen vaststellen of uw kind inderdaad DCD heeft, doet ons gespecialiseerde team onderzoek naar de motoriek, het vermogen tot plannen en het gedrag van uw kind. U krijgt daarna advies voor verdere ondersteuning/behandeling. Dit kan een behandeling bij Basalt zijn of ergens anders.

Locaties: Den Haag, Delft, Gouda en Leiden

Je handen goed kunnen gebruiken, is belangrijk bij dagelijkse bezigheden zoals eten en drinken, aankleden, spelen en schrijven. Vindt uw kind reiken, grijpen, loslaten of tweehandig werken lastig? Vraag dan om een verwijzing voor een handvaardigheidsanalyse bij Basalt. Na de analyse krijgt u een advies voor behandeling en/of verdere doorverwijzing.

Neurologische oorzaak

Basalt heeft een gespecialiseerd team voor kinderen met handfunctieproblemen als gevolg van neurologische schade. Zij helpen als:

 • kinderen van hun spalk af willen
 • kinderen met reële oefentherapie aan hun plafond zitten, maar nog hulpvragen hebben
 • kinderen problemen hebben met het uiterlijk van hun arm/hand
 • spalken, botox of chirurgische ingrepen aan de orde zijn

Locaties: Delft en Leiden

Als een kind een lichamelijke beperking of chronische aandoening heeft, kan het vaak minder sporten en bewegen dan leeftijdsgenootjes. Gelukkig zijn er toch nog veel mogelijkheden en leren we uw kind zijn grenzen te verleggen.

Samen kijken we wat uw kind kan en wat hij of zij leuk vindt om te doen. Zo kijken we wat een geschikte sport is en hoe uw zoon of dochter lichamelijk actief kan zijn en blijven.

Locaties: Delft, Den Haag en Leiden

Kinderen met een beperking zitten vaak langer dan gemiddeld in een buggy of (aangepaste) kinderwagen. Door uw kind in een draagzak bij u te dragen, verandert het gezichtspunt van het kind. Deze komt op (bijna) gelijke hoogte als die van u, wat zorgt voor een andere beleving van de wereld om hem of haar heen, samen met u. 

Veel kinderen willen dan ook graag dicht bij hun ouders zijn. Zeker als er problemen zijn in de ontwikkeling van uw kind kan het dragen een toegevoegde waarde of zelfs noodzaak zijn. U kunt uw kind in uw armen dragen, maar het dragen met een draagzak of draagdoek is beter voor uw lichaam en langer vol te houden.

Een draagzak is vergelijkbaar met een spijkerbroek. Het model dat bij de een prettig zit, zit minder prettig bij de ander en vice versa. Kinderfysiotherapeut en draagdoekconsulent Sabine de Hoop laat u verschillende merken en modellen draagzakken/ draagdoeken uitproberen (met een draagpop) en vertelt hoe u uw kind het meest veilig en comfortabel draagt. Het consult duurt gemiddeld 1,5 uur waarna u via de mail alle informatie schriftelijk krijgt nagestuurd.

De draagconsulente bezoekt u op de locatie waar uw kind revalideert.