Innovatie


Basalt is koploper op het gebied van zorg innovatie en eHealth. We volgen de laatste technologische ontwikkelingen en ontwikkelen en testen vernieuwende technische toepassingen waarmee patiënten geholpen zijn. Van 3D geprinte orthopedische hulpmiddelen tot apps die patiënten ondersteunen bij het koken; van alles wordt ontwikkeld en getest. Dit doen we in ons ‘SmartLab’, een fysieke testruimte op de vestiging in Den Haag, samen met patiënten, behandelaren, bedrijven en studenten. 
We maken grote stappen op het gebied van e-revalidatie waarbij de patiënt ook thuis aan zijn herstel kan werken. Ook hebben we voor patiënten een oefenwoning met de laatste innovatieve toepassingen.

Bij Basalt verleggen patiënten hun grenzen. Voor onszelf is dat niet anders. 

Het SmartLab toetst innovatieve producten en diensten op bruikbaarheid binnen de (revalidatie)zorg.  Dit gebeurt in nauwe samenwerking met zorgprofessionals, onderwijs en ontwikkelaars. eHealth-ontwikkelingen, die toegevoegde waarde voor de patiënt opleveren, worden ingezet als regulier onderdeel van onze zorg. 
Medewerkers, patiënten, mantelzorgers en bedrijven kunnen de hele werkweek in het Smartlab in onze vestiging op de Vrederustlaan komen kijken, testen en inspiratie opdoen. Vanaf 2019 komt er ook een testlab in Leiden. 

In het SmartLab  

 • kunnen medewerkers, patiënten en mantelzorgers kennismaken met de laatste technologische zorgproducten
 • kunnen patiënten hulp krijgen bij het inzetten van technologie om ook buiten de behandeluren aan revalidatiedoelen te werken (eRevalidatie)
 • kunnen behandelaars door direct contact in het lab de zorgtechnologie precies afstemmen op de vraag van de patiënt
 • kunnen patiënten, mantelzorgers en medewerkers hun vragen stellen op het gebied van zorgtechnologie
 • kunnen bedrijven en ontwikkelaars al in de beginfase een innovatie in de praktijk toetsen en eventueel door co-creatie samen een product ontwikkelen
 • kunnen kennisinstellingen praktijkgerichte opdrachten uitvoeren in een dynamische leeromgeving
 • krijgen zorgprofessionals, onderwijs en ontwikkelaars kansen voor samenwerking

Innovatieve ideeën
Het SmartLab staat als proeftuin voor aanvullingen op bestaande therapieën altijd open voor nieuwe ideeën. Heeft u als (ex)patiënt, mantelzorger, medewerker van Basalt een innovatie ingeving? Of heeft u een bedrijf dat een product of dienst wil laten toetsen? Stuur ons een e-mail!
 
Contact
Openingstijden maandag t/ vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur

Bezoekadres 
Vrederustlaan 180
2543SW 's-Gravenhage
smartlab@basaltrevalidatie.nl
070-359 359 3

Basalt wil als innovatief revalidatiecentrum haar aanbod doorlopend vernieuwen. Het is daarbij belangrijk om zo goed mogelijk aan te sluiten bij wensen en behoeften van patiënten, mantelzorgers, professionals en onze samenwerkingspartners. Om een goede inbreng van patiënten te realiseren, werkt Basalt inmiddels 3 jaar samen met een groeiende groep ex-patiënten: de innovatiepartners.

Wat zijn mogelijke taken voor innovatiepartners?

 • als vrijwilliger meedenken over plannen
 • zelf vernieuwende ideeën aandragen
 • innovaties mee ontwikkelen en uitproberen
 • een actieve bijdrage leveren in een projectgroep
 • kritisch advies geven

Bij welke onderwerpen kunnen innovatiepartners betrokken worden?
Denk bijvoorbeeld aan de inrichting van het gebouw, eHealth of stimuleren van gezonde leefstijl en (aangepast) sporten. Vanuit Basalt willen we innovatiepartners zoveel mogelijk op het juiste moment bij projecten  betrekken. Om mee te denken, te adviseren of zelfs als partner/initiatiefnemer in het project op te treden. In de matrix staan de rollen en verantwoordelijkheden van innovatiepartners per projectfase.   

Werkwijze
De innovatiepartners komen 5 keer per jaar bij elkaar. Meestal vindt dit plaats op dinsdagavond van 19.00 tot 20.30 uur bij Basalt op de Vrederustlaan Den Haag. Ook tussentijds worden de partners ingezet bij projecten, die hun belangstelling hebben. Er is geen enkele verplichting. Voor elke avond of extra inzet wordt een cadeaubon als vergoeding gegeven.