Innovatie en het Smartlab

Bij Basalt verleggen patiënten hun grenzen, voor onszelf is dat niet anders. Alles wat bij Basalt te maken heeft met zorginnovatie en eHealth is ondergebracht in ons SmartLab. In dit SmartLab volgen wij de laatste technologische ontwikkelingen en ontwikkelen en testen wij een uiteenlopend aantal oplossingen. Patiënten, behandelaren, bedrijven en studenten werken samen en combineren hun verschillende zienswijzen omdat wij ervan overtuigd zijn dat je samen 'meer' ziet. Samen vormen zij onze 'Community of Practice'.

De oplossingen die zij samen vinden zijn uiteenlopend: van 3D geprinte orthopedische hulpmiddelen tot apps die patiënten ondersteunen bij het koken. Naast het SmartLab hebben we in onze kliniek in Den Haag voor patiënten een oefenwoning met de laatste innovatieve toepassingen bij elkaar.

Het SmartLab van Basalt herkent u aan het uiltje. In Den Haag en Leiden vindt u ons SmartLab op de begane grond, de deur staat open want u bent hier van harte welkom om binnen te lopen, in gesprek te gaan en ideeën uit te wisselen over eHealth oplossingen en nieuwe applicaties te testen.

Basalt is met het SmartLab koploper op het gebied van innovatie in revalidatie, daar zijn wij trots op. Onze mensen binnen het SmartLab zijn ervan overtuigd dat wij innovatie in de revalidatie samen waarmaken. Het bewijs van deze overtuiging vindt u onderstaand in een opsomming van al onze lopende en afgeronde projecten.

Om koploper te blijven op het gebied van eHealth in innovatie is samenwerking met de eindgebruiker van applicaties en toepassingen essentieel. Om een goede inbreng van revalidanten te realiseren werkt Basalt inmiddels 3 jaar samen met een groeiende en representatieve groep ex-revalidanten: de innovatiepartners.

Wat doen innovatiepartners?

 • meedenken over plannen,
 • zelf vernieuwende ideeën aandragen,
 • innovaties mee ontwikkelen en uitproberen,
 • kritisch advies geven, ook ongevraagd.

Werkwijze innovatiepartners?
De innovatiepartners komen vier keer per jaar als groep bij elkaar op een dinsdagavond van 19.00 - 20.30 uur bij de Basalt locatie Vrederustlaan in Den Haag. Ook tussentijds worden de partners ingezet bij projecten die hun belangstelling hebben: individueel of in groepje. Vaak samen met studenten, professionals en bedrijven. Er is geen enkele verplichting. Voor elke avond of extra inzet wordt een cadeaubon als vergoeding gegeven.

Voorbeelden inzet innovatiepartners?
Denk bijvoorbeeld aan de inrichting van het gebouw, eHealth of stimuleren van gezonde leefstijl en (aangepast) sporten. De uitdaging is om de innovatiepartners zoveel mogelijk en op het juiste moment bij projecten  betrekken.

Innovatieve ideeën
Het SmartLab staat als living lab voor aanvullingen op bestaande therapieën altijd open voor nieuwe ideeën. Heeft u als (ex)patiënt, mantelzorger, medewerker van Basalt een innovatie ingeving? Of heeft u een bedrijf dat een product of dienst wil laten toetsen? Stuur ons een e-mail!
 
Contact
Openingstijden maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur

Bezoekadres 
Vrederustlaan 180, 2543 SW Den Haag
Wassenaarseweg 501, 2333 AL Leiden
SmartLab@basaltrevalidatie.nl
070 - 359 35 93

Lopende projecten

New Interventions in a Clinical Environment for Active Living and Lifestyle (NICE4ALL)

Looptijd: 2019-2021
Fase van innovatieIdeevorming | Ontwikkelen | Aanpassen | Implementeren| Onderzoek | Evaluatie
Projectstatus: actief


Aanleiding voor innovatie
Een gezonde leefstijl (voldoende bewegen en gezonde voeding) is essentieel voor het herstel van CVA-patiënten. De opname in een revalidatiecentrum is een kansrijk moment om een duurzame gedragsverandering te initiëren. De huidige revalidatieomgeving biedt echter onvoldoende mogelijkheden om voldoende beweging en gezonde voeding te stimuleren. Bovendien is het onbekend hoe gedragsverandering, die gestart is in de klinische setting, in de thuissituatie gecontinueerd kan worden.

Doel innovatie
NICE4ALL richt zich op het (her)ontwikkelen, implementeren en evalueren van technologische interventies in het revalidatiecentrum, die gedragsverandering ten aanzien van bewegen binnen de klinische setting bevorderen en die leiden tot duurzame gedragsverandering in de thuissituatie van CVA-patiënten.
 
Gebruikte werkwijze in het project
De huidige klinische kamers en het revalidatiecentrum nodigen niet uit om zelf actief te zijn. Het bed staat centraal en de mogelijkheden om op een uitdagende manier te bewegen zijn beperkt. De hedendaagse technologie biedt mogelijkheden om revalidanten te stimuleren om actief te zijn. Een aantal van deze innovaties willen wij implementeren. Een deel van het revalidatiecentrum zal ingericht worden als ‘Living Lab’, een ‘real-life’ experimentele omgeving waarin innovaties in de zorg gebruikt en getest kunnen worden. Het Living Lab zal uitgerust gaan worden met technologie en innovaties om revalidanten te stimuleren om meer te bewegen. Het Atrium is hiervoor een uitstekende locatie omdat de open ruimte zowel mogelijkheden biedt voor innovatieve training / stimulering als monitoring van beweeggedrag. Daarmee wordt ook direct gemeten of toegepaste technologie leidt tot verbeterd beweeggedrag. 
 
In het Atrium (-1) op locatie Den Haag wordt gewerkt volgens het Community of Practice principe. Hierin werken  behandelaars, revalidanten, ontwikkelaars, ontwerpers, technici, IT-ers, innovatie medewerkers en onderzoekers samen om de best mogelijke oplossingen om bewegen te faciliteren te realiseren. Door kennis, expertise en mogelijkheden te combineren kunnen er in kort-cyclische projecten snel stappen gemaakt worden. Dit biedt bijvoorbeeld de mogelijkheid om het revalidatiecentrum gebruik te laten maken van de ontwikkelkracht van het bedrijfsleven, die tegelijkertijd toegang krijgen tot de eindgebruiker (expertise van revalidant en zorgprofessional), om gezamenlijk aan ontwikkel-implementatievraagstukken te werken. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de reeds bestaande werkwijzen zoals die succesvol in de bestaande LivingLabs (SmartLab en Huis van de Toekomst) toegepast worden.
 
Het Atrium heeft ook als voordeel dat alle werknemers van Basalt onze revalidanten en ook de revalidanten elkáár actief met hun herstel bezig zien, dat motiveert iedereen om ons gezamenlijk doel en onze kernwaarden voor ogen te houden.

Is er misschien een vergelijkbaar noemenswaardig product voor deze toepassing op het moment?
In verschillende ziekenhuizen worden innovaties in de zorg of het gebouw ingezet om patiënten te ondersteunen om meer actief te zijn. De aanpak in NICE4ALL is uniek in de werkwijze. Het oprichten van een LivingLab met een community of practice biedt mogelijkheden die elders niet voor handen zijn.
 
Waarin is de toepassing vergelijkbaar met / aanvullend op huidige therapieaanbod?
NICE4ALL biedt patiënten en behandelaars de mogelijkheid om in therapie verworven vaardigheden zelfstandig en op een leuke manier toe te passen en daarbij spelenderwijs een gedragsverandering op het gebied van gezond bewegen te starten.
 
Doelgroep
Voor wie is de innovatie bedoeld?
CVA-patiënten en andere doelgroepen binnen de revalidatie en behandelaars.
Overige stakeholders in de community of practice.
 
Gebruikte technologie
In het Atrium is een LivingLab gecreëerd met verschillende technologische toepassingen. Er staat een fietslabyrint met een motomed en een hometrainer waarmee men door een virtuele wereld kan fietsen op 200 plekken in de wereld. Er ligt een active floor, waar verschillende mentale of fysieke spellen op gedaan kunnen worden om het uithoudingsvermogen of reactievermogen te trainen. Sportspellen zijn beschikbaar via de Wii. SmartClips zijn aangeschaft om zo snel mogelijk, zo veel mogelijk lampjes uit te schakelen. Daarnaast zijn we bezig met de ontwikkeling van een squatbox, waarbij men in beweging moet komen om een beloning te krijgen. Tot slot is er een project gaande om het traplopen te stimuleren.

Om de veiligheid te waarborgen hebben alle toepassingen een bepaalde kleur, die correspondeert met een kleur op de beweegpas die door de behandelaren wordt uitgegeven. Patiënten krijgen een beweegpas mee, waarmee ze zelfstandig kunnen bewegen in het Atrium. Het belangrijkste is dat men vooral plezier heeft in het bewegen.

Data
Data over het beweeggedrag wordt verzameld om veranderingen terug te koppelen aan de patient en om de meerwaarde van innovaties aan te tonen. Verder wordt er data over het gebruik van de innovaties in het LivingLab verzameld. Voor wetenschappelijke doeleinden zullen specifieke data verzameld worden die in het onderzoeksprotocol vastgelegd worden.

Stakeholders
Behandelaars, revalidanten, revalidatieartsen, ontwikkelaars, ontwerpers, technici, IT-ers, innovatie medewerkers en onderzoekers.

Contact
SmartLab@basaltrevalidatie.nl

Startdatum: augustus 2016
Fase van innovatie: Ideevorming | Ontwikkelen | Aanpassen | Implementeren | Onderzoek / Evaluatie
Projectstatus: actiefAanleiding voor innovatie
Om klinische patiënten te ondersteunen heeft Basalt een zogenaamde ‘proefwoning’. Hier verblijft een patiënt een weekend of enkele dagen en ervaart zo de overgang naar weer zelfstandig thuis functioneren. In de thuissituatie worden de mogelijkheden van domotica alsmaar groter, denk bijvoorbeeld aan sensortechnologie of robots. Domotica is ‘de integratie van technologie en diensten, ten behoeve van een betere kwaliteit van wonen en leven’.

Doel van innovatie
Het doel van het project ‘Huis van de Toekomst’ is de proefwoning van Basalt in Den Haag in te richten met de meest moderne, beschikbare domotica, (huisautomatisering, sensortechnologie en, indien van meerwaarde, robotica), zodat:

 1. Patiënten kunnen ervaren welke ondersteuning in de thuissituatie mogelijk is.
 2. Behandelaren kunnen beoordelen of een patiënt veilig zelfstandig kan functioneren en zo ja, met welke ondersteuning.
 3. Patiënten van binnen en van buiten Basalt een advies op maat kunnen krijgen voor een optimale inrichting van hun woning.
 4. Het Huis van de Toekomst voor iedereen (patiënten, zorgaanbieders, gemeenten, MKB, opleidingsinstellingen) een goed, actueel beeld geeft van de mogelijkheden en ontwikkelingen op het gebied van ondersteuning thuis.

De verwachting is dat door een goed advies aan patiënten over gebruik van domotica thuis, mensen langer thuis kunnen wonen, vitaler blijven en de zorgbehoefte en -kosten verminderen.
 
Doelgroep
Alle patiënten (volwassenen, jongeren en kinderen) van Basalt die baat kunnen hebben bij domotica en alle behandelaren die meer willen weten over de mogelijkheden van domotica.
 
Gebruikte technologie
Er is gebruik gemaakt van bestaande domotica, beschikbaar op de  consumentenmarkt, om implementatie en bereikbaarheid voor patiënten thuis zo makkelijk mogelijk te maken. Domotica bestaat vaak uit een combinatie van (bewegings-) sensoren, knoppen, tablet of spraak ter invoer en een of meerdere apparaten die  bediend kunnen worden. Denk hierbij aan TV, verlichting, slimme stopcontacten, stofzuiger e.d.
 
Onderzoek
We verzamelen systematisch ervaringen van patiënten en behandelaren die gebruik maken van het Huis van de Toekomst. Hierbij vragen we onder andere naar hun mening over het nut en gebruiksgemak van de diverse producten en scenario’s, nog ontbrekende producten, mogelijke nieuwe toepassingen en belemmeringen en faciliterende factoren bij het gebruik van het Huis van de Toekomst.
 
Stakeholders
Patiënten en behandelaren (o.a. ergotherapeuten, fysiotherapeuten, verpleegkundigen en psychologen) denken mee over de inrichting van het Huis van de Toekomst. Installatie vindt plaats door studenten bewegingstechnologie i.o.m. interne afdelingen van Basalt.
 
Bevindingen tot nu toe

 • De inrichting van de woning is afgerond. Wel blijven we nieuwe technologie invoeren. Van diverse patiënten komt positieve feedback en behandelaren geven aan dat het prettig is om met een patiënt daadwerkelijk te kunnen ervaren waar de meerwaarde van de producten zit. We richten ons verder op implementatie van het Huis van de Toekomst in de revalidatiebehandeling.
 • Het Huis van de toekomst is sinds de start van dit project door een groot aantal belangstellenden bezocht. Zowel vanuit de revalidatie als vanuit andere zorginstellingen, gemeenten, patiënten organisaties en onderwijsinstellingen is veel interesse om te zien hoe wij op deze innovatieve manier domotica onder de aandacht brengen.

 Eerste conclusies

 • Het is goed mogelijk een (proef)woning in te richten met de meest moderne, beschikbare domotica. Deze domotica maakt het voor patiënten mogelijk gemakkelijker thuis te wonen en leven en kan bijdragen aan het optimaal ondersteunen van (het gedrag van) de patiënt.s goed mogelijk een (proef)woning in te richten met de meest moderne, beschikbare domotica. Deze domotica maakt het voor patiënten mogelijk gemakkelijker thuis te wonen en leven en kan bijdragen aan het optimaal ondersteunen van (het gedrag van) de patiënt.
 • Behandelaren kunnen in een dergelijk Huis van de Toekomst beoordelen of een patiënt thuis veilig en goed kan functioneren en welke aanpassingen nodig zijn. Een verdere implementatie van het gebruik van het huis in de behandeling kan nog worden uitgebreid.handelaren kunnen in een dergelijk Huis van de Toekomst beoordelen of een patiënt thuis veilig en goed kan functioneren en welke aanpassingen nodig zijn. Een verdere implementatie van het gebruik van het huis in de behandeling kan nog worden uitgebreid.
 • Patiënten kunnen advies krijgen voor het inrichten van hun eigen huis met (consumenten)domotica. De beperkte vergoeding voor domotica is voor een deel van de patiënten een reden het advies niet uit te kunnen voeren.
 • Een woning waarbij domotica is geïnstalleerd en waarbij allerlei betrokkenen de werking hiervan kunnen zien (bij wijze van etalage), voldoet aan een behoefte.

Contact
Elmer Tiebackx
SmartLab@basaltrevalidatie.nl 

CookAssist - De digitale kookhulp - apps

Looptijd: oktober 2018 - juli 2020
Fase van innovatie: Ideevorming| Ontwikkelen | Aanpassen | Implementeren | Onderzoek / Evaluatie
Projectstatus: actief


Korte beschrijving Innovatie
Uit wetenschappelijk onderzoek van het LUMC blijkt dat mensen met een progressieve hersentumor moeite om alledaagse taken uit te voeren zoals koken, huishoudelijke apparaten gebruiken en knoppen op een afstandsbediening indrukken. Problemen in het koken werd in dit onderzoek het meest benoemd. Ook bij Basalt is het opnieuw leren koken na een beroerte een regelmatig terugkerende hulpvraag bij haar revalidanten. Om deze mensen zo lang mogelijk de regie over hun eigen leven te laten behouden, ontwikkelt het SmartLab samen met het LUMC een prototype product dat deze patiënten ondersteunt bij het koken.

Doelgroep
De innovatie is primair bedoeld voor mensen met eenprogressieve hersentumor of met hersenletsel door een beroerte maar kan zeer geschikt zijn voor iedereen die moeite heeft met volgorde van handelen, aandacht/concentratie of onthouden. Zo kan bijvoorbeeld ook gedacht worden aan kinderen die willen leren koken of mensen met een verstandelijke beperking enzovoorts

Gebruikte technologie
De kookhulp wordt als app aangeboden op een tablet of telefoon.

Onderzoek
Basalt en het LUMC bereiden een pilot studie voor om het effect en bruikbaarheid van de kookhulp app te onderzoeken.  

Stakeholders
Patiënten, mantelzorgers en behandelaren van het LUMC en Basalt (o.a. artsen, ergotherapeuten, logopedisten en psychologen) denken mee over de inrichting van de kookhulp app. De ontwikkeling van de app wordt gerealiseerd door Haagse Hogeschool studenten UX design en informatica en studenten ICT van ROC Mondriaan i.s.m. het SmartLab van Basalt.

Bevindingen tot nu toe
Er zijn meerdere kookapps beschikbaar in de app stores. Echter uit gebruikersonderzoek door Haagse hogeschool studenten UX Design blijkt dat onze doelgroep bepaalde ondersteuning nodig hebben die niet geboden wordt in nu beschikbare apps. Deze unieke ondersteuning is deels door informatica studenten gebouwd Android app. Hiermee is een nieuwe groep studenten UX design gaan testen. Hieruit zijn weer nieuwe bevindingen gekomen die informatica studenten kunnen gaan bouwen.

Eindconclusie met betrekking tot innovatie
Momenteel zijn de functionaliteiten van de app nog flink in ontwikkeling. De eerste reacties van eindgebruikers over het idee zijn positief. Bepaalde vereisten in de app moeten nog verder ontwikkeld worden om het effect en de bruikbaarheid goed te kunnen toetsen in een exploratieve pilot studie waarvoor nu een METC aanvraag wordt ingediend samen met het LUMC.

Contact
Sander Houdijk
SmartLab@basaltrevalidatie.nl

Looptijd: 2019-2022
Fase van innovatieIdeevorming | Ontwikkelen | Aanpassen | Implementeren| Onderzoek | Evaluatie
Projectstatus: actief


Aanleiding voor de innovatie
Om de vitaliteit, geestelijke gezondheid, cognitieve functies en mobiliteit van CVA-patiënten te verbeteren kan e-health een uitkomst bieden. Met digitale interventies om thuis te oefenen (middels blended care door de combinatie van online coaching van therapeuten met face to face contact), het stimuleren en monitoren van bewegen en het aanleren van gezond gedrag, herstellen patiënten eerder, neemt hun fitheid en vitaliteit toe en kunnen zij langer zelfstandig thuis kunnen wonen. In de praktijk blijkt echter dat het gebruik van e-health achter blijft bij de verwachtingen. Om deze belemmeringen weg te nemen heeft Basalt in 2016 al een webomgeving ontwikkeld onder de naam FAST@Home, waarop verschillende (in het publieke domein verkrijgbare) e-health applicaties geïntegreerd en gepersonaliseerd worden aangeboden. Op grond van de resultaten van deze pilot is besloten om de digitale omgeving te optimaliseren en op te schalen naar ikoefenzelf.nl.

Doel van de innovatie
Het doel van ikoefenzelf.nl is het verbeteren van revalidatie en revitalisatie van CVA-patiënten door het duurzaam implementeren en opschalen van 'blended care' op basis van geselecteerde, doelmatige e-health toepassingen. Patiënten kunnen naast hun reguliere behandeling vaker, intensiever en onder eigen regie (wanneer het de patiënt zelf het beste uitkomt) revalidatieoefeningen uitvoeren. Hierdoor leren ze beter omgaan met hun beperking en herstellen ze sneller. Daarnaast zijn ze beter in staat om het aangeleerde gezonde gedrag onder eigen regie voort te zetten en gebruik te blijven maken van de middelen (interventies) die bijdragen aan langer vitaal thuis wonen.

De ambitie is dat aan het einde van het project, 50 procent van de nieuwe CVA-patiënten die via Basalt zijn behandeld in de regio's Hollands-Midden, Haaglanden, Delft en Westland, bij hun revalidatie thuis gebruik maakt van blended care op basis van de geselecteerde digitale interventies.

De gebruikte werkwijze in het project
Het platform ikoefenzelf.nl is ontwikkeld aan de hand van de 'lessons learned' van FAST@Home. Samen met het twee eerstelijns praktijken uit de CVA-netwerken in de regio van Basalt en regionale zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid is het Innovatiecluster 'eRevalidatie CVA' opgericht, dat de implementatie en opschaling stapsgewijs aanpakt. Allereerst is met patiënten, behandelaars, mantelzorgers, artsen en managers in kaart gebracht waarin het platform verbeterd kon worden ten opzichte van FAST@Home. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan vormgeving, inhoud, toegankelijkheid. De tweede stap was de opschaling van e-health binnen Basalt. In deze stap is gekeken naar benodigde systeemaanpassingen binnen Basalt, is de implementatie voorbereid en vervolgens uitgevoerd op de locatie in Zoetermeer (januari 2020). Na een uitrol naar de andere locaties van Basalt (maart 2020) worden de resultaten continu gemonitord door middel van meetmomenten, diverse vragenlijsten en tevredenheidsonderzoek. Bij positieve resultaten wordt de e-health interventie geborgd in de behandelprogramma’s en het zorgpad van Basalt. De laatste stap is het opschalen van e-health in de  eerstelijns CVA-netwerken uit de eerder regio’s, waarbij hetzelfde activiteitenpad wordt aangehouden als in stap twee.

Is er een vergelijkbaar noemenswaardig product voor deze toepassing op het moment?
Er zijn toepassingen die op onderdelen overeen komen en zich steeds meer ontwikkelen van een op zichzelf staande toepassing naar een meer geïntegreerd platform waarop bijvoorbeeld ook communicatie met zorgverleners mogelijk is. Ikoefenzelf.nl is wel uniek omdat het de mogelijkheid biedt om toepassingen van verschillende fabrikanten op één platform aan te bieden, waarbij de verwachting is dat in de toekomst het steeds eenvoudiger wordt om toepassingen op het platform uit te wisselen. Het grote voordeel is dat de patiënt hierdoor maar op 1 plek met 1 inlogcode, verschillende e-health applicaties kan bereiken en zijn/haar volledige oefenstof overzichtelijk kan inzien.

Waarin is de toepassing vergelijkbaar met / aanvullend op huidige therapieaanbod?
Ikoefenzelf.nl is de vervanger van FAST@home en een verbeterde, gebruiksvriendelijke oplossing voor het grote aanbod van losse e-health applicaties. Daarnaast is het een vervanging voor het aanbieden van huiswerkoefeningen op conventionele wijze met stencils of andere formulieren.

Doelgroep
CVA-patiënten en behandelaars (zowel binnen Basalt als eerstelijns).

Gebruikte technologie
Een digitaal revalidatieplatform waarop verschillende bestaande (mobiele) e-health applicaties te gebruiken zijn.

Data
Lees ons privacybeleid voor meer informatie over het gebruik van data en persoonsgegevens. 

Stakeholders
Patiënten, mantelzorgers, revalidatieartsen, behandelaars, onderzoekers, ICT-afdeling en de bedrijven die het platform ontwikkelen of de toepassingen leveren. Het project wordt gesubsidieerd vanuit de Stimuleringsregeling Ehealth Thuis (SET).

Blogs
Behandelaars en revalidatieartsen van Basalt gaan in een serie blogs op zoek naar wetenschappelijk bewijs over de waarde en voordelen van IkOefenZelf.nl ten aanzien van een specifiek thema binnen de revalidatiezorg. 

Blog 1 - regie voor de patiënt
Blog 2 - therapietrouw
Blog 3 - blended care voor zorg op het juiste moment en de juiste plek

Contact
ikoefenzelf@basaltrevalidatie.nl
Meer informatie is te vinden op de website www.ikoefenzelf.com.

Startdatum: augustus 2016
Fase van innovatieIdeevorming | Ontwikkelen | Aanpassen | Implementeren | Onderzoek | Evaluatie
Projectstatus: actief


Aanleiding voor de innovatie
Om patiënten met een afasie meer de mogelijkheid te geven om (zelfstandig) te oefenen ter verbetering van hun communicatie is afasietherapie ontwikkeld. Het oefenprogramma is gebaseerd op een linguïstisch model (Ellis & Young) dat ook binnen de behandeling wordt gebruikt.

Doel van de innovatie
Het doel van Afasietherapie richt zich voor de revalidatie op de volgende punten:

 1. Patiënten kunnen zelfstandig oefenen naast reguliere behandeling.
 2. Logopedisten kunnen voortgang goed volgen en niveau aanpassen.
 3. Basalt kan inzicht verkrijgen in het deels vervangen van directe inzet logopedist terwijl de patiënt de zelfde kwalitatief hoge zorg krijgt.

De verwachting is dat door het gebruik van een afasietherapie al ingespeeld kan worden op de toekomst waarbij we door de vergrijzing meer mensen met minder therapeuten moeten gaan behandelen.

Doelgroep
Afasiepatiënten van Basalt die cognitief in staat zijn zelfstandig te kunnen oefenen en logopedisten.

Gebruikte technologie
Afasietherapie is een webbased applicatie. Patiënten krijgen een persoonlijke inlog zodat zij in hun eigen oefenomgeving komen. Voor de tablet/telefoon si er nog mogelijkheid om te oefenen maar dit wordt wel verwacht in de (nabije) toekomst.

Onderzoek
Er wordt een onderzoek opgezet om de effectiviteit binnen de revalidatie en eerste lijn in kaart te brengen. Dit wordt middels gelden va de NZA gedaan. 
 
Stakeholders
Afasiepatiënten, logopedisten en Logoclicks, de ontwikkelaar van afasietherapie.

Bevindingen tot nu toe
Afasietherapie is al in de opstartfase door logopedisten en patiënten gebruikt en lijkt een veel belovend product ter ondersteuning van de logopedische behandeling.

Contact
Liesbeth van der Wal
SmartLab@basaltrevalidatie.nl


https://youtu.be/-pJ7DPkhvM4

Fieldlab Rehabilitation & Mobility

Looptijd: 2020-2023
Fase van innovatieIdeevorming | Ontwikkelen | Aanpassen | Implementeren| Onderzoek | Evaluatie
Projectstatus: actief


Aanleiding voor innovatie
Op 1 februari 2020 is Basalt gestart met het Fieldlab Rehabilitation & Mobility, een project dat gericht is op het versterken van de mobiliteit van revalidatiepatiënten. Een subsidie van Kansen voor West II maakt mogelijk dat in het Fieldlab de komende vier jaar mobiliteitsoplossingen (door)ontwikkeld worden. Dit gebeurt aan de hand van uiteenlopende innovatieve producten en diensten die bewegen en sport en het gebruik van eHealth en technologie stimuleren. 
 
Doel innovatie
Basalt wil door middel van innovatie bijdragen aan de best mogelijke medisch specialiste behandeling zodat de kwaliteit van leven, de participatie, de zelfredzaamheid en de veiligheid van revalidatiepatiënten verder toeneemt. Bovendien leidt het verbeteren van de kwaliteit en de resultaten van de zorg naar verwachting tot een lagere belasting van mantelzorgers en een afname van zorgkosten.

Het Fieldlab is een werkwijze die het interne innovatieproces verbetert. In het Fieldlab werken Basalt, kennisinstellingen en ondernemers samen aan een innovatietoepassing. Een samenwerking kan het hele innovatietraject beslaan, maar ook een gedeelte, zoals het gezamenlijk optrekken bij het aanvragen van subsidies. Doel is altijd om een innovatietoepassing ten minste één stap verder willen brengen. Lees hier het interview met Fieldlab manager Dick-Jan Zijda over de doelen, resultaten tot nu toe en ambities van het Fieldlab. 
 
Gebruikte werkwijze in het project
CeHRes innovatiemodel van de Universiteit Twente. 
 
Doelgroep
Revalidatiepatiënten binnen en buiten Basalt. 
 
Gebruikte technologie
Verschilt per project. 
 
Stakeholders
Medewerkers van Basalt, ondernemers, kennisinstellingen, zorginstellingen.

 

Afgeronde projecten

Fit After Stroke at Home (FAST@Home) 

Looptijd: 2015 t/m 2019
Fase van innovatie:  Ideevorming | Ontwikkelen | Aanpassen | Implementeren | Onderzoek | Evaluatie
Pojectstatus: Afgerond


Korte projectbeschrijving
Het aanbod van eHealth toepassingen om de revalidatie van CVA-patiënten te ondersteunen groeit snel. Het is voor behandelaren en patiënten lastig om deze ontwikkelingen bij te houden en de juiste applicaties te kiezen. Daarnaast kan het gebruiksgemak van verschillende toepassingen naast elkaar, met bijvoorbeeld verschillende inlognamen en wachtwoorden, vereenvoudigd worden. Een digitaal revalidatieplatform (patiëntenportaal) waarop geschikte toepassingen op gebruiksvriendelijke wijze worden aangeboden, kan dit probleem oplossen.
 
Doel innovatie:
Het op gebruiksvriendelijke wijze beschikbaar stellen van eHealth toepassingen via een digitaal revalidatieplatform dat patiënten naast de reguliere behandeling kunnen gebruiken om zelfstandig te oefenen. Daarnaast waren de doelen om hierbij zoveel mogelijk gebruik te maken van de voorkeuren en wenen van de gebruikers  

De gebruikte werkwijze in het project
Binnen het FAST@Home project is in nauwe samenwerking met patiënten, behandelaars, managers, onderzoekers en andere betrokkenen een digitaal revalidatieplatform ontwikkeld dat de revalidatie van CVA-patiënten in de Medisch Specialistische Revalidatie ondersteunt. Allereerst is met patiënten, behandelaars, mantelzorgers, artsen en managers goed in kaart gebracht waar het FAST@Home platform aan moet voldoen. Hierbij kan o.a. gedacht worden aan vormgeving, inhoud, toegankelijkheid. Vervolgens is met ontwikkelaars en de producenten van 3 verschillende toepassingen (fysiek trainen met Physitrack, cognitief trainen met Braingymmer en activiteiten monitoren met Activ8) het platform ontwikkeld. Het gekozen systeem voor activiteiten monitoring is zorgvuldig geselecteerd op basis van de gewenste uitkomsten en beschikbare systemen op de markt. Vervolgens is het platform zorgvuldig geïmplementeerd als onderdeel van de revalidatiebehandeling voor CVA-patiënten om patiënten de mogelijkheid te bieden om zelf te oefenen.
 
Is er misschien een vergelijkbaar noemenswaardig product voor deze toepassing op het moment?
Er zijn toepassingen die op onderdelen overeen komen met het FAST@Home platform en zich steeds meer ontwikkelen van een op zichzelf staande toepassing naar een meer geïntegreerd platform waarop bv. ook communicatie met zorgverleners mogelijk is, bijvoorbeeld Phsyitrack. FAST@Home is wel uniek in de CVA-revalidatie omdat het de mogelijkheid biedt om toepassingen van verschillende fabrikanten op 1 platform aan te bieden, waarbij de verwachting is dat in de toekomst het steeds eenvoudiger wordt om toepassingen op het platform uit te wisselen.
 
Waarin is de toepassing vergelijkbaar met / aanvullend op huidige therapieaanbod  
FAST@Home is een gebruiksvriendelijke oplossing voor het grote aanbod van losse eHealth applicaties en een vervanging voor het aanbieden van huiswerkoefeningen op conventionele wijze met stencils of andere formulieren.

Doelgroep
FAST@Home is bedoeld voor CVA-patiënten en behandelaars.
 
Gebruikte technologie
Er is een digitaal revalidatieplatform ontwikkeld waarop verschillende (mobiele) applicaties en een bluetooth activiteiten tracker te gebruiken zijn.
 
Onderzoek
Er worden in het platform geen patiëntengegevens verzameld, alle patiënten die met het platform geoefend hebben, staan geregistreerd onder een code.
 
Stakeholders
Bij het project zijn alle relevante stakeholders betrokken: patiënten, mantelzorgers, revalidatieartsen, behandelaars, onderzoekers, ICT-afdeling en de bedrijven die het platform ontwikkelen of de toepassingen leveren.
 
Bevindingen tot nu toe
De voorkeuren en behoeften van gebruikers zijn gestructureerd middels kwalitatieve methoden in kaart gebracht en gepubliceerd in internationale tijdschriften. Het platform is geïmplementeerd in de zorg en gedurende een jaar zijn in een bestaande cohortstudie gegevens verzameld die na vergelijking met een voorgaande controlegroep gebruikt gaan worden om een uitspraak over de effecten van het platform te kunnen doen. Daarnaast is de gebruikerstevredenheid en het gebruik van het platform in kaart gebracht. Met ondersteuning van de Stimuleringsregeling eHealth Thuis van ZONMW wordt de implementatie in de eerstelijns fysiotherapiepraktijken met een verbeterde versie van het platform voorbereid.
 
Eindconclusie m.b.t. innovatie
Het FAST@Home platform heeft duidelijke meerwaarde voor de ondersteuning van CVA-revalidatie. Het is daarbij belangrijk dat gebruikers betrokken worden en blijven bij de inrichting van het platform. Publicaties over de effecten, het gebruik en de gebruikerstevredenheid van het FAST@Home platform zijn in ontwikkeling.

Op grond van de resultaten van deze pilot is besloten om de digitale omgeving te optimaliseren en op te schalen naar ikoefenzelf.nl. Meer informatie over ikoefenzelf.nl is te vinden op de website www.ikoefenzelf.com.

Contact
SmartLab@basaltrevalidatie.nl

Virtuele afleiding bij wondverzorging – Virtual Reality (VR)

Looptijd: september 2018
Fase van innovatie: Ideevorming | Ontwikkelen | Aanpassen | Implementeren | Onderzoek / Evaluatie
Projectstatus: afgerond


Aanleiding voor de innovatie
Verschillende zorginstellingen zetten de virtual reality bril in als pijn en stress bestrijder. Het doel is om de patiënt af te leiden van pijn of stress die ontstaan bij medische handelingen. Door het afspelen van bijvoorbeeld een video in een virtuele omgeving ervaart een patiënt minder pijn en is bijvoorbeeld minder medicatie nodig tijdens pijnlijke behandelingen. Virtual reality helpt bij het inbrengen van een infuusnaald, verzorgen van een brandwond of tijdens een bevalling. Meerdere onderzoeken tonen  een positief effect aan. Een wondverpleegkundige van Basalt vroeg zich af of virtual reality ook de kwaliteit van zorg kon optimaliseren voor revalidanten die een pijnlijke wondverzorging moesten ondergaan.

Doel van de innovatie
Het doel van dit project is om te identificeren hoe VR als pijn- en stressbestrijder  is ingezet bij andere doelgroepen.  Vervolgens wordt beoordeeld of en hoe dit behandelprotocol effectief kan worden ingezet bij de wondbehandeling binnen Basalt.

Doelgroep
Patiënten binnen Basalt die pijn of stress ervaren bij wondverzorging.

Gebruikte technologie 
Een draadloze virtual reality bril.

Onderzoek
Systematisch worden ervaringen van eerdere onderzoeken verzameld. Ook verzamelen we ervaringen van revalidanten die virtuele afleiding krijgen tijdens wondverzorging. Dit gebeurt in een gecontroleerde omgeving. Eventuele belemmerende en faciliterende factoren worden in kaart gebracht  zodat we onze zorg verder kunnen aanpassen.

Stakeholders
Patiënten en behandelaren (artsen en wondverpleegkundigen) denken mee over de toepassing van VR bij wondverzorging. Het kiezen en bruikbaar maken van de juiste technologie gebeurt door studenten bewegingstechnologie  samen met betrokken afdelingen van Basalt.

Bevindingen tot nu toe
Uit de eerste ervaringen blijkt dat ook onze revalidanten minder pijn ervaren als zij afgeleid worden middels het afspelen van bepaalde video’s in een virtuele wereld. De inzet van VR lijkt een goede manier om een pijnlijke behandeling aangenamer te laten verlopen voor onze patiënten. 

Conclusies
Wondverzorging middels VR is geïmplementeerd. Het is voornamelijk geschikt voor langdurige wondverzorging. De techniek is makkelijk toepasbaar binnen het spreekuur van de wondverpleegkundige. 

Contact
Sander Houdijk, Maarten Ardewijn
SmartLab@basaltrevalidatie.nl

Startdatum: november 2016
Fase van innovatieIdeevorming | Ontwikkelen | Aanpassen | Implementeren| Onderzoek | Evaluatie
Projectstatus: afgerond


Aanleiding voor de innovatie
Onderzoekers van het Canadese research institute of the McGill University Health Centre werken samen met start-up Greybox Solutions aan een slimme schoenzool met een bijbehorende tablet-app die patiënten thuis op hun gemak laat herstellen van botbreuken. De Sensistep is een schoenzool die de drukbelasting van het aangedane been meet. Tevens registreert de Sensistep het aantal gelopen voetstappen, snelheid bij lopen, gelopen afstand en verschillende oefeningen die uitgevoerd zijn.

Doel van de innovatie
Patiënten met beenbreuken worden opgenomen in de kliniek voor continue monitoring van de breuk(en). Middels een slimme schoenzool die drukbelasting registreert kan een deel van deze doelgroep mogelijk eerder naar huis om daar zelfstandiger te revalideren, in plaats van opname in onze kliniek.

Doelgroep
Patiënten met een recent meervoudig complex weefselletsel, al of niet gepaard gaande met complicaties, waardoor er sprake is van beperkingen en/of (dreigende) handicaps, waarbij klinische revalidatie een meerwaarde kan bieden.

Is er een vergelijkbaar noemenswaardig product voor deze toepassing op het moment?
Ten tijde van de start met de Sensistep was er geen vergelijkbaar product. Tegenwoordig zijn er meerdere producten beschikbaar.
 
Waarin is de toepassing vergelijkbaar met / aanvullend op huidige therapieaanbod?
Het huidige aanbod om drukbelasting van het been te registreren gaat via weegschalen waar de patiënt op staat. Echter kunnen weegschalen niet gebruikt worden om de drukbelasting tijdens het lopen te meten. Sensistep is hierop een mooie aanvulling. 
 
Gebruikte technologie
Naast de zool wordt er gebruik gemaakt van een ‘horloge’ die gegevens doorgeeft aan de patiënt. Tevens is er een tablet verbonden met de zool welke informatie ontvangt middels Bluetooth over de drukbelasting van het been.

Onderzoek
Data wordt opgeslagen op de bijbehorende tablet en is het mogelijk om de data door te sturen naar betrokken artsen en zorgmedewerkers. Naast de data voor de patiënt heeft ook onderzoek plaats gevonden naar de bruikbaarheid van Sensistep binnen de revalidatie. De voornaamste conclusie die hierin naar voren kwam is dat Sensistep een behoefte opvult om drukbelasting beter in kaart te brengen dan de huidige weegschaalmethode. Echter door de stijfheid van de sandaal van Sensistep is dit hulpmiddel niet optimaal.
 
Stakeholders
Patiënten (beenbreuken) en behandelaren (fysiotherapeuten). Daarnaast is de ICT afdeling betrokken om ervoor te zorgen dat de applicatie zo optimaal wordt ondersteund middels het wifinetwerk.

Eerste conclusie
Belasting monitoring kan een bijdrage leveren bij het revalidatieproces voor multitrauma patiënten. Het gebruik van belasting monitoring is een goede aanvulling op de huidige therapie, omdat revalidanten extra inzicht krijgen op hun lopen waardoor het herstelproces sneller kan verlopen. Bewegingen worden geregistreerd waardoor continue monitoring is, wat nu niet het geval is

Eindconclusie
Sensistep wordt sporadisch nog gebruikt binnen Basalt locatie Den Haag. De reden dat het niet zoveel gebruikt wordt heeft te maken met het gegeven dat de Sensistep geen flexibele zool is. Daarnaast wordt er een bobbel in de zool ervaren van de zool waar de sensor in verwerkt is. Ook bevat de zool maar een sensor, waarbij de drukbelasting niet op meerder moment gemeten kan worden bij het plaatsen van de voet.

Contact
Sander Houdijk, Liesbeth van der Wal
SmartLab@basaltrevalidatie.nl

www.sensistep.com

Startdatum: februari 2018
Fase van innovatieIdeevorming | Ontwikkelen | Aanpassen | Implementeren| Onderzoek | Evaluatie
Projectstatus: afgerond


Aanleiding voor de innovatie
Applaudio! is ontstaan vanuit de wens een tool te realiseren voor mensen met geluidsoverprikkeling zodat zij weer in staat zijn om een gesprek te voeren en hun energie te behouden. Een prototype is ontwikkeld door Applaudio!, echter doorontwikkeling bleef achter. Binnen Basalt wordt nu gewerkt aan de doorontwikkeling van dit prototype. Tevens wordt de haalbaarheid van het huidige prototype beoordeeld.
 
Doel van de innovatie
Het doel van Applaudio! is om mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) weer deel te laten nemen aan het sociale leven, zoals feestjes, werk, etentjes etc. Omdat sommige mensen met NAH snel overprikkeld raken door bijvoorbeeld geluid is deelname daaraan niet altijd mogelijk. De speciaal ontwikkelde app filtert het geluid en kan aangepast worden aan de specifieke wensen van de gebruiker. De basisinstellingen zijn aan te passen door de gebruiker afhankelijk van omgevingsgeluid en de mate van vermoeidheid.


 
Doelgroep
Patiënten van Basalt die last hebben van geluidsoverprikkeling als gevolg van NAH en die zich beperkt voelen in het deelnemen aan sociale activiteiten.
 
Gebruikte technologie
De innovatie bestaat op het moment uit een richtmicrofoon, een noise cancelling koptelefoon en een app voor Android  telefoon. Er is vooral gebruik gemaakt van bestaande producten om de haalbaarheid van het product te vergroten.
 
Stakeholders
Naast Basalt zijn de bedenkers van Applaudio! betrokken bij de ontwikkeling van deze innovatie.

Eerste conclusies
Het huidige prototype is doorontwikkeld tot een product bestaande uit een richtmicrofoon, koptelefoon en een Android telefoon. Helaas speelt er nog een vertraging mee in het omzetten van de spraak gesprekspartner naar de koptelefoon. Daarom is een nieuwe groep studenten begonnen om te kijken of de combinatie van richtmicrofoon, telefoon en koptelefoon de beste haalbare oplossing is. Of is er nog een andere manier om tot een oplossing te komen? tevens wordt de mogelijkheid bekeken of de bestaande app beschikbaar kan worden gemaakt voor telefoons met iOS.

Contact
Liesbeth van der Wal
SmartLab@basalt.nl
 

Blokje Om - Serious gaming met Virtual Reality

Startdatum: augustus 2015
Fase van innovatieIdeevorming | Ontwikkelen | Aanpassen | Implementeren | Onderzoek | Evaluatie
Projectstatus: afgerond


Aanleiding voor de innovatie
Kinderen en jongeren met een lichamelijke beperking (zoals Cerebrale Parese) doen vaak weinig ervaring op in het verkeer. Ze zijn bijvoorbeeld afhankelijk van taxivervoer naar school of ouders zijn te onzeker of angstig om met hun lichamelijk beperkte kind te oefenen. Toch zien we dat deze kinderen juist een grote wil hebben om zelfstandig het verkeer in te gaan. Het maakt ze onafhankelijker, waardoor ze meer activiteiten zelf kunnen ondernemen, bijvoorbeeld door zelf naar een sportvereniging of vervolgopleiding te reizen.

Doel van de innovatie
Door het spelen van Blokje Om kunnen kinderen en jongeren op een leuke en veilige manier ervaring opdoen in het virtuele verkeer. Ze vergroten daarmee hun verkeersinzicht zodat ze uiteindelijk met meer kennis & vaardigheden en zelfverzekerdheid het echte verkeer in kunnen gaan. Ook kunnen behandelaars inzicht krijgen in de sterke en ontwikkelpunten rondom verkeersveilig gedrag van patiënten.

Doelgroep
Kinderen en jongeren tussen de 8 - 18 jaar met een lichamelijke beperking die zich voortbewegen in een elektrische rolstoel of scootmobiel.

Gebruikte technologie
Blokje Om is speciaal ontwikkeld voor de bovenstaande doelgroep en is door professionele spelontwikkelaars gemaakt, waarvoor zij in 2017 een nominatie bij de Dutch game awards voor ‘Best serious game’ ontvingen. Er wordt gebuikt gemaakt van de Oculus Rift (een Virtual Reality bril) zodat het kind, net zoals in het echte verkeer, goed om zich heen leert kijken. Daarnaast wordt Blokje Om gekoppeld aan hardware (een scootmobiel stuur of de besturing van een elektrische rolstoel) zodat ook het voortbewegen in het verkeer zo realistisch mogelijk geoefend kan worden.

Onderzoek
Blokje Om wordt bij het SmartLab van Basalt regelmatig ingezet in de fysiotherapeutische of ergotherapeutische behandeling, waarbij kinderen en hun ouders een hulpvraag hebben op het gebied van verkeer. De feedback van de behandelaars, kinderen (en hun ouders) op Blokje Om is verwerkt door de spelontwikkelaars. Op deze manier sluit Blokje Om zowel inhoudelijk als qua gebruikersgemak steeds meer aan op de wensen van de gebruikers.
 
Stakeholders
Kinderen, ouders, revalidatieartsen en behandelaars (o.a. ergotherapeuten en fysiotherapeuten) denken mee over de toepassing van Blokje Om binnen het revalidatieproces. Een belangrijk onderdeel daarbinnen is hoe we kunnen beoordelen of een kind veilig genoeg is om het echte verkeer in te kunnen gaan (hiervoor is een observatie formulier ontwikkeld).

Bevindingen tot nu toe

 • Blokje Om is sinds de start van dit project door een groot aantal belangstellenden bezocht. Zowel vanuit de revalidatie als vanuit andere zorginstellingen, gemeenten en onderwijsinstellingen is veel interesse om te zien hoe wij op deze innovatieve en veilige manier verkeerstraining aan bieden.
 • Om Blokje Om voor een groter publiek beschikbaar te maken wordt door de spelontwikkelaars met behulp van Basalt vanuit het Fieldlab project gewerkt aan een versie die marktrijp is.
 • Vanuit het werkveld is er een grote behoefte om Blokje Om ook te kunnen koppelen aan een fietsstuur of een autostuur, Basalt is samen met studenten bewegingstechnologie aan het onderzoeken welke mogelijkheden hiervoor zijn.


Eerste conclusies

 • Blokje Om draagt bij aan het oefenen van het kijkgedrag in het verkeer en het anticiperen op passerende auto’s tijdens het oversteken bij kinderen en jongeren. Of Blokje Om ook geschikt is voor volwassenen met een lichamelijke beperking dient nog onderzocht te worden.
 • Het ontwikkelde observatieformulier van Blokje Om geeft inzicht in de voortgang van het kind qua verkeersveiligheid tijdens het rechterdoor rijden, inhalen en oversteken.


Contact
Klaasjan van Haastrecht, Kim Broeders
SmartLab@basaltrevalidatie.nl