Lectoraat revalidatie

Het lectoraat Revalidatie doet onderzoek en voert innovatieve projecten uit om participatie en kwaliteit van leven van mensen met een lichamelijke beperking of chronische aandoening bevorderen. Het lectoraat Revalidatie is een samenwerking tussen Basalt en Haagse Hogeschool en slaat daarmee een brug tussen hoger beroepsonderwijs en beroepspraktijk. Het lectoraat haalt vragen op van de werkvloer in de medisch specialistische revalidatie (Basalt) en vertaalt deze in innovatieve projecten en praktijkgericht onderzoek (kenniscentrum Haagse Hogeschool). Lees hier het jaarverslag 2019 van het lectoraat Revalidatie.

Het lectoraat richt zich op drie onderzoekslijnen: participatie, (aangepast) bewegen en sporten en e-revalidatie. Bij het deelgebied ‘participatie’ ligt de focus op kinderen en jongeren met niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Deze NAH-doelgroep wordt zelf ook betrokken bij het bedenken en uitvoeren van activiteiten.

Participatie
Het doel van de onderzoekslijn participatie is om participatie als ‘middel en doel’ te stimuleren bij (met name) kinderen en jongvolwassenen (4-25 jaar) met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en hun gezin. Door middel van onderzoek en het meten van participatie als uitkomstmaat, krijgen we beter inzicht in de diversiteit en dynamiek van participatie beïnvloedende factoren.

Bewegen, Sport & Technologie
Ongeveer een derde van de Nederlandse bevolking heeft een (functionele) bewegingsbeperking en/of één of meer chronische ziekten met gevolgen voor mobiliteit en sport. Het lectoraat wil sportparticipatie en mobiliteit van burgers met een beperking bevorderen, o.a. door het beter aanmeten van hulpmiddelen en door meten en monitoren (o.a. (self)tracking).

E-revalidatie
Ondanks een groeiend aanbod en de potentiele meerwaarde en noodzaak van e-health in de (revalidatie)zorg, verloopt de adoptie en acceptatie van technologie in de zorg moeizaam en traag. De onderzoekslijn e-revalidatie streeft ernaar om bij te dragen aan een oplossing hiervoor en onderzoekt vraagstukken over de ontwikkeling, evaluatie en implementatie van eRevalidatie.

Het lectoraat wil met onderzoek, innovatie en kenniscirculatie bijdragen aan gerichte verbeteringen en veranderingen in het zorgaanbod en beroepsopleidingen. Het brengt revalidatie onder de aandacht van hbo-studenten en is uitgegroeid tot een regionaal kennis- en expertisecentrum met landelijke en internationale partners.

Projecten en onderzoeken lectoraat Revalidatie