SmartLab

Het SmartLab toetst innovatieve producten en diensten op bruikbaarheid binnen de (revalidatie)zorg.  Dit gebeurt in nauwe samenwerking met zorgprofessionals, onderwijs en ontwikkelaars. eHealth-ontwikkelingen, die toegevoegde waarde voor de patiënt opleveren, worden ingezet als regulier onderdeel van onze zorg. 
Medewerkers, patiënten, mantelzorgers en bedrijven kunnen de hele werkweek in het Smartlab in onze vestiging op de Vrederustlaan komen kijken, testen en inspiratie opdoen. Vanaf 2019 komt er ook een testlab in Leiden. 

In het SmartLab  

  • kunnen medewerkers, patiënten en mantelzorgers kennismaken met de laatste technologische zorgproducten
  • kunnen patiënten hulp krijgen bij het inzetten van technologie om ook buiten de behandeluren aan revalidatiedoelen te werken (eRevalidatie)
  • kunnen behandelaars door direct contact in het lab de zorgtechnologie precies afstemmen op de vraag van de patiënt
  • kunnen patiënten, mantelzorgers en medewerkers hun vragen stellen op het gebied van zorgtechnologie
  • kunnen bedrijven en ontwikkelaars al in de beginfase een innovatie in de praktijk toetsen en eventueel door co-creatie samen een product ontwikkelen
  • kunnen kennisinstellingen praktijkgerichte opdrachten uitvoeren in een dynamische leeromgeving
  • krijgen zorgprofessionals, onderwijs en ontwikkelaars kansen voor samenwerking

Innovatieve ideeën
Het SmartLab staat als proeftuin voor aanvullingen op bestaande therapieën altijd open voor nieuwe ideeën. Heeft u als (ex)patiënt, mantelzorger, medewerker van Basalt een innovatie ingeving? Of heeft u een bedrijf dat een product of dienst wil laten toetsen? Stuur ons een e-mail!
 
Contact
Openingstijden maandag t/ vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur

Bezoekadres 
Vrederustlaan 180
2543SW 's-Gravenhage
smartlab@basaltrevalidatie.nl
070-359 359 3