Drs. J.R. van Ingen

Revalidatiearts

T: 0172 467 090

Aandachtsgebied

In het begin van mij werkzaamheden heb ik ruim 10 jaar kinderrevalidatie gedaan . Daarna de switch gemaakt naar de volwassenen revalidatie . Kliniek en polikliniek.  Voor de polikliniek specialisatie orthopedie.

Nu werk ik sinds jaren op locatie Alphen ( polikliniek algemene revalidatie, met teambehandeling) en in het Alrijne ziekenhuis ( consulten in de kliniek en voet- en wondcentrum). Daarnaast ben ik ook al jaren consulent in de woonvormen ( ’s Heerenloo en Ipse de Bruggen) en  ben ik tevens consulent in de Geriatrische Revalidatie Zorg ( NRU Alrijne, Revitel, Van Wijckerslooth). Waar nodig kom ik ook in de verpleeghuizen in de regio Alphen/leiden.

Verder heb ik een orthopedisch schoenmaker en instrumentmaker ( voor spalken) spreekuur.

Persoonlijke toelichting

Revalidatie is een geweldig vak. Mensen zijn echt geholpen met wat ze bij ons leren. Hun kwaliteit van leven verbetert. En ik probeer mijn enthousiasme over te brengen op de jonge collega’s.

Werkzaam op locatie

Alphen aan den Rijn