Dr. R.E. Yahood

Kinderrevalidatiearts

T: 0703593713

Aandachtsgebied

Kinderen 0-4, eetteam

Persoonlijke toelichting

Ik vind het steeds weer een leuke uitdaging om voor elk kind, samen met ouders/verzorgers en het team te kijken naar de belangrijkste hulpvragen voor dat moment en te zoeken naar behandelmogelijkheden. Doel is daarbij om samen te kijken hoe het kind zich optimaal kan ontwikkelen maar ook kind kan zijn. De  intensieve samenwerking met behandelaren en collega’s binnen Basalt en extern met collega’s in de ziekenhuizen en eerste lijn beschouw ik als een mooi aspect van de het vak.

Werkzaam op locatie

Den Haag