Aanmelden

Uw aanmelding gaat als volgt:

1. Uw huisarts of medisch specialist verwijst u door naar de revalidatiearts. Dit gebeurt meestal via het digitale verwijzigingssysteem ZorgDomein. Als uw verwijzer niet is aangesloten bij ZorgDomein stuurt hij of zij een verwijzingsbrief naar één van de locaties van Basalt.
2. Nadat uw verwijzing bij ons is binnen gekomen, plant de medisch secretaresse een afspraak voor een intakegesprek bij de arts voor u.
3. U krijgt een uitnodiging per brief. 

Er kan een wachttijd zijn. Wij vragen u vriendelijk om uw geduld.