Verwijzers

Wilt u overleggen met een van onze revalidatieartsen? We zijn laagdrempelig bereikbaar voor onze verwijzers. In de ziekenhuizen in de regio kunt u ons in consult vragen bij een patiënt. U kunt ons telefonisch of per e-mail bereiken voor intercollegiaal overleg.

Alphen aan den Rijn
Meteoorlaan 4
0172 - 467 090m.msalphen@basaltrevalidatie.nl
Den Haag &Basalt
Els Borst-Eilersplein 75
070 - 2185900 
Hand, Pols- en Elleboog Revalidatie Den Haag
Els Borst-Eilersplein 75
 070-2185900medsecHPER@basaltrevalidatie.nl
Den Haag HMC Westeinde
Lijnbaan 32
088 - 979 79 00revalidatie@haaglandenmc.nl of app ons via Siilo
Den Haag, hoofdlocatie
Vrederustlaan 180
070 - 359 3500medsecv.dh@basaltrevalidatie.nl
Gouda
Büchnerweg 1
0182 - 555 600MSGOUDA@basaltrevalidatie.nl. Alle poliklinische revalidatie is per 1/1/2022 overgeheveld van GHZ naar Basalt. Let op, onze revalidatieartsen kunnen niet in het EPD van het GHZ.
Delft
Reinier de Graafweg 1
015 - 2780 230medsecv.srd@basaltrevalidatie.nl
Leiden
Wassenaarseweg 501
071 - 5195 195baliekrvr@basaltrevalidatie.nl
Zoetermeer 
Brechtzijde 20
070 - 3593 401MSSRZ@basaltrevalidatie.nl


 

 • Verwijzen naar medisch specialistische revalidatie kan wanneer de patiënt een complexe hulpvraag heeft en u meent dat interdisciplinaire behandeling noodzakelijk is.

  Basalt behandelt kinderen, jongeren en volwassenen met:

  • achterstand in ontwikkeling
  • aandoeningen van het houdings- en bewegingsapparaat
  • aandoeningen van het centraal en perifeer zenuwstelsel die leiden tot beperkingen in het bewegingsvermogen
  • aandoeningen van hart en/of longen
  • aandoeningen van het centraal zenuwstelsel die leiden tot stoornissen en beperkingen in de communicatie, en/of cognitie en gedrag
  • chronische pijn van het bewegingsapparaat
  • vermoeidheid en beperkingen bij oncologische aandoeningen
  • beperkingen op het niveau van arbeidsparticipatie

  Patiënten kunnen verwezen worden voor (poli)klinische revalidatie bij een hulpvraag op gebied van:

  • leeromgeving/ schooladvies
  • mobiliteit
  • zelfverzorging
  • communicatie
  • dagbesteding
  • relaties
  • cognitie en psychosociaal welbevinden
  • complexe vragen op het gebied van hulpmiddelen en woningaanpassingen
 • COVID-19 revalidatie

  Klinische COVID-19 revalidatie: Den Haag
  Naast de reguliere post COVID-19 revalidatie, is in de kliniek in Den Haag ook een speciale geïsoleerde afdeling ingericht voor patiënten die nog positief testen op het coronavirus. Hierdoor kunnen deze patiënten na ziekenhuis- of IC-opname direct starten met hun herstel. Wilt u meer weten over het behandelprogramma? Lees dan:
  uitgebreide informatie (behandelprogramma) klinische programma
  - korte samenvatting klinische programma

  Poliklinische COVID-19 revalidatie: Delft, Den Haag, Leiden
  Het reguliere post COVID-19 behandelprogramma wordt aangeboden in Delft, Den Haag en Leiden. Bij patiënten met pre-existente chronische longaandoeningen en post COVID-19 klachten vindt poliklinische revalidatie plaats in Leiden. Bij patienten met ernstige post COVID-19 longafwijkingen (COVID associated lung disease, ofwel CALD) vindt poliklinische revalidatie plaats in Delft en Leiden. Meer informatie:
  uitgebreide informatie (behandelprogramma) poliklinische programma
  - korte samenvatting poliklinische programma

  Orthopedische revalidatie

  Locaties: Alphen aan den Rijn, Den Haag, Delft, Gouda, Leiden, Zoetermeer

  Het behandelteam Orthopedie behandelt mensen met orthopedische of traumatologische aandoeningen zoals beenamputatie, rugklachten en handletsel.

  Basalt heeft een gespecialiseerd centrum voor de behandeling van hand- en polsproblemen in Den Haag.

  Kinderrevalidatie

  Locaties: Den Haag, Leiden, Delft, Gouda en Zoetermeer

  Belangrijkste doelgroepen zijn kinderen met:

  • cerebrale parese (CP),
  • ontwikkelingsproblematiek (o.a. ernstige meervoudige beperking (EMB)
  • neuromusculaire aandoeningen (NMA),
  • developmental coordination disorder (DCD),
  • niet-aangeboren hersenletsel (NAH),
  • chronische pijn/onbegrepen lichamelijke klachten en
  • gewrichtsaandoeningen


  Jongerenpoli

  Locaties: Leiden en Den Haag

  Jongeren van 14 tot en met 25 jaar met een lichamelijke of cognitieve beperking, bieden we individuele of groepstherapie aan betreffende onderwerpen als:

  • Hoe vind ik werk als jongere met een beperking?
  • Hoe ga ik om met liefde, seksualiteit en vriendschap?
  • Hoe kan ik ondanks mijn beperking lekker actief zijn en blijven?
  • Hoe vind ik mijn weg in het woud van regelingen en wetten?
  • Hoe vraag ik bepaalde voorzieningen aan?
  • Hoe kan ik zoveel mogelijk zelfstandig wonen, werken en leven? Zodat ik mijn eigen beslissingen kan nemen?


  Neurorevalidatie

  Locaties:

  • Leiden (kliniek en polikliniek)
  • Alphen aan den Rijn (polikliniek)
  • Den Haag (kliniek en polikliniek)
  • Delft (polikliniek)
  • Zoetermeer (polikliniek)
  • Gouda (polikliniek)

  Belangrijkste doelgroepen zijn patiënten met:

  • Multipele Sclerose (MS)
  • Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS)
  • Neuro Musculaire Aandoeningen (NMA )
  • Parkinson
  • Dwarslaesie*
  • CVA
  • Niet-aangeboren hersenletsel (NAH)

  * In overeenstemming met regionale afspraken

  Oncologische revalidatie

  Locaties: Leiden, Den Haag en Delft

  De behandeling is met name bedoeld voor patiënten die curatief zijn behandeld (m.a.w. genezen zijn en geen uitzaaiingen hebben).

  Pijnrevalidatie

  Locaties: Leiden, Alphen aan den Rijn, Delft, Den Haag | Vrederustlaan, Den Haag| Locatie HagaZiekenhuis, Den Haag| Locatie HMC Westeinde

  De behandeling is bedoeld voor patiënten die langer dan 3 maanden kampen met de gevolgen van chronische pijn en geen verbetering ondervinden van een medische behandeling of therapie in de eerste lijn. Mensen met:

  • Aspecifieke rugklachten
  • Fibromyalgie
  • Nekklachten na een trauma (Whiplash)
  • A.N.S. = Klachten aan Arm, Nek en/of Schouder (RSI)
  • Chronische pijnklachten in botten, spieren en/of gewrichten.


  Hartrevalidatie

  Locaties:

  • Delft
  • Leiden
  • Zoetermeer
  • Den Haag


  Belangrijkste doelgroepen, zijn patiënten

  • met hartklachten zoals angina pectoris.
  • die een hartinfarct hebben doorgemaakt.
  • met hartritmestoornissen.
  • met hartfalen.
  • met cardiomyopathie (aantasting van de hartspier).
  • die gedotterd zijn.
  • die een hartklep- en/of bypassoperatie hebben ondergaan.
  • die een pacemaker of een inwendige defibrillator (ICD) hebben gekregen.
  • die een harttransplantatie hebben ondergaan.
  • die wachten op een hartoperatie.


  Longrevalidatie

  Locatie: Leiden

  Longrevalidatie is bedoeld voor mensen die vanwege een chronische longaandoening beperkt worden in hun dagelijks leven. Bijvoorbeeld door:

  • astma
  • COPD (chronische bronchitis of longemfyseem)
  • sarcoïdose
  • longfibrose
  • longkanker
  • een longtransplantatie
  • of voor mensen die zich voorbereiden op een longtransplantatie
 • Klinische revalidatie
  De revalidatiearts, cardioloog of longarts stelt de indicatie, in afstemming met de verantwoordelijk medisch specialist van de revalidatiekliniek. Over het algemeen vindt de indicatiestelling plaats in het ziekenhuis.

  Voor poliklinische revalidatie is verwijzing van een huisarts, jeugdarts of medisch specialist nodig. 

  Voor longrevalidatie kan alleen de longarts verwijzen.


 • Klinische revalidatie

  Voor klinische revalidatiebehandeling wordt de revalidatiearts in het ziekenhuis in consult gevraagd.

  Verwijsformulier Kliniek Den Haag
  Verwijsformulier Kliniek Leiden
  Verwijsformulier Klinische Longrevalidatie Leiden


  Poliklinische revalidatie


  Algemeen
  Poliklinische patiënten kunt u aanmelden via Zorgdomein of door een verwijzing te sturen naar het medisch secretariaat, per post, fax of (beveiligde) e-mail. In principe kan verwijzen rechtstreeks naar het medisch secretariaat van de locatie waar de patiënt wil revalideren. Met uitzondering van Delft en locatie Westeinde in Den Haag. Voor deze locaties mag u verwijzen naar de poli Revalidatiegeneeskunde van het nabije ziekenhuis (in Delft: Reinier de Graaf Ziekenhuis en voor het Westeinde naar het HMC).

  Leiden
  Voor de vestiging in Leiden vragen we u ook onderstaand verwijsformulier in te vullen. 
  Verwijsformulier Oncologische Revalidatie Leiden
  Verwijsformulier Longrevalidatie Leiden
  Verwijsformulier Hartrevalidatie Leiden
  Verwijsformulier Post COVID-19 revalidatie Leiden

  Delft
  Voor verwijzingen van oncologische patiënten naar de locatie Delft mag u dit formulier invullen:
  Verwijsformulier Oncologische Revalidatie Delft

  Gouda

  Per 1 januari 2022 is alle poliklinische revalidatiezorg van het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) overgeheveld naar Basalt. U kunt patienten aanmelden bij Basalt via Zorgdomein. Let op: onze revalidatieartsen die werkzaam zijn in het GHZ kunnen niet in het EPD van het GHZ.

  COVID
  Verwijshulp COVID patiënten
  Gesprekslijst COVID patiënten
  Ergotherapie zelfhulptips bij Long COVID


  Bent u patiënt?

  Uw aanmelding gaat als volgt:

  1. Uw huisarts of medisch specialist verwijst u in principe rechtstreeks door naar de revalidatiearts van de locatie waar u wilt revalideren, via een digitale verwijzing of een verwijsbrief via de post.
  Als u wilt revalideren in Gouda, Delft of locatie Westeinde in Den Haag hoort de verwijzing eerst naar de poli Revalidatiegeneeskunde van het nabije ziekenhuis te gaan (in Delft: Reinier de Graaf Ziekenhuis, in Gouda het Groene Hart Ziekenhuis en voor het Westeinde naar het HMC).  

  2. Nadat uw verwijzing is binnen gekomen, plant de medisch secretaresse een afspraak voor een intakegesprek bij de arts voor u.

  3. U krijgt een uitnodiging per brief. 

  Er kan een wachttijd zijn. Wij vragen u vriendelijk om uw geduld.