Mijn Basalt

Welkom bij Mijn Basalt


Mijn Basalt biedt beveiligde toegang tot uw persoonlijke online patiëntendossier. Door inzage in uw dossier blijft u nauw betrokken bij uw revalidatie en bent u beter in staat om mee te denken en te beslissen over uw behandeling.

Uw rooster voor de nieuwe week is inzichtelijk vanaf woensdag 24.00 uur.
De afspraken op het portaal bevatten niet alle gewenste informatie. Er wordt hard gewerkt aan het oplossen van deze problemen. Tot die tijd ontvangt u uw afspraken ook per post.Algemene voorwaarden

Handleiding Patiëntenportaal

Machtiging

Wilt u in het nieuwe portaal het dossier van uw kind of naaste inloggen?

Voor kinderen van 0-16 jaar geldt:
U kunt:
1. Inloggen met de DigiD van uw kind. Daarvoor heeft u wel (mondeling) toestemming nodig van uw kind als hij of zij 12 jaar of ouder is.
2. Een machtiging aanvragen waardoor u met uw eigen DigiD inlogt. Machtigingsformulier 0- 16 jaar

Voor patiënten vanaf 16 jaar geldt:
Vanaf 16 jaar heeft u geen recht van inzage meer en dient u een machtiging aan te vragen. Machtigingsformulier vanaf 16 jaar

Als u een machtiging heeft, kunt u het dossier van uw naaste of kind inzien via 'Mijn Gegevens'- 'Machtigingen'

Vragen

Heeft u hier vragen over? Mail dan naar mijnbasalt@basaltrevalidatie.nl