Mijn Basalt

Welkom bij Mijn Basalt


Mijn Basalt biedt beveiligde toegang tot uw persoonlijke online patiëntendossier. Door inzage in uw dossier blijft u nauw betrokken bij uw revalidatie en bent u beter in staat om mee te denken en te beslissen over uw behandeling.

Basalt is recent is overgestapt naar een nieuw zorginformatie systeem. Voor nu kunnen er tijdelijk geen afspraken in uw patiëntenportaal worden getoond. Bij vragen kunt u contact opnemen met het medisch secretariaat van de locatie waar u/uw kind behandeld wordt. 

 


Algemene voorwaarden
Handleiding Patiëntenportaal


Wilt u  in het nieuwe portaal het dossier van uw kind of naaste inloggen?
Vraag dan een machtiging bij ons aan.
Machtigingsformulier 0- 16 jaar
Machtigingsformulier vanaf 16 jaar


Heeft u hier vragen over? Mail u dan naar mijnbasalt@basaltrevalidatie.nl