Over Basalt

 

 

 • Oorsprong

  Basalt is ontstaan uit twee zeehospitia aan de Hollandse kust. In Kijkduin en Katwijk werden hersteloorden opgericht voor kinderen met tuberculose uit de ziekenhuizen in de stad. De frisse lucht vanuit zee hielp om beter te worden. Uit deze zeehospitia ontstonden Sophia Revalidatie en het Rijnlands Revalidatie Centrum. Sophia Revalidatie is als Stichting Sophia opgericht op 11 mei 1879 ter nagedachtenis aan koningin Sophia als tehuis voor kinderen in Scheveningen. Het Rijnlands Revalidatie Centrum is in 1908 opgericht als onderdeel van het Rotterdamsch Zeehospitium. In 1945 veranderde de naam in Rijnlands Zeehospitium. Twee revalidatiecentra die op dezelfde manier ooit zijn begonnen vormen nu samen Basalt, expertisecentrum voor revalidatiezorg met 13 vestigingen in de regio Zuid-Holland.

  Ons revalidatiecentrum is genoemd naar de steensoort basalt. De kust tussen Kijkduin en Katwijk wordt beschermd door pieren van harde vulkanische basaltsteen die zelfs bij harde wind de kracht van de golven breken en het water in goede banen leidt. De basaltstenen vormen de ‘rots in de branding’. Dit staat symbool voor wat wij onze patiënten bieden: houvast voor diegenen die te maken hebben met de gevolgen van een ongeval, ziekte of aandoening. Bij Basalt leren we kinderen, jongeren en volwassenen met de nieuwe situatie omgaan, in kracht te groeien en zo zelfstandig mogelijk te leven.

   

 • Onze missie

  Ons doel is om hét expertisecentrum voor revalidatie in de regio te zijn. Wij zijn er voor iedereen die te maken heeft met de gevolgen van een ongeluk, ziekte of aandoening en daardoor problemen heeft met bewegen en/of denken.

  Hoe zorgen we ervoor zorgen dat we hét expertisecentrum voor revalidatiezorg zijn en blijven?

  • We hebben alle kennis in huis als het gaat om revalidatie waarbij meerdere problemen tegelijk worden aangepakt. Een samengesteld team (denk aan een team dat bestaat uit oa. Fysiotherapeut, Psycholoog, Ergotherapeut, bewegingsagoog) werkt onder begeleiding van een revalidatiearts aan de behandeling van onze patiënten. We noemen dit ook wel Medisch Specialistische Revalidatie. Hiermee bieden we andere zorg dan de zorg die door een zelfstandige eerstelijns fysiotherapeut, logopedist of psycholoog wordt gegeven.
  • Om hét expertisecentrum te zijn en te blijven, kijken we steeds naar manieren om te vernieuwen (innoveren). We zetten nieuwe zorgtechnologie in, passen onze behandeling aan op wetenschappelijke onderzoeken en bedenken nieuwe manieren om revalidatiezorg te geven.
  • Wij voeren de regie in de zorgketen. Dat wil zeggen dat we samenwerken met alle instanties waar patiënten voor tijdens en na hun behandeling bij ons mee te maken krijgen. Denk daarbij aan ziekenhuizen, verpleeg- en verzorghuizen, huisartsen, eerstelijnspraktijken, scholen en kinderdagcentra. Bovendien zit Basalt in allerlei zorgnetwerken, zodat we van elkaar leren en elkaar snel weten te vinden.
    

  Onze visie

  We vinden het belangrijk dat onze patiënten meedenken en beslissen over hun behandeling. Zo krijgen ze de zorg die bij ze past en zijn ze gemotiveerd om behandeldoelen te halen.

  We kijken steeds naar de waarde die de zorg heeft voor onze patiënten. Met behulp van vragenlijsten die we afnemen kunnen we meten hoe goed onze behandelingen werken. Tegelijk proberen we de zorgkosten te verminderen.

  Wij kijken met onze patiënten naar wat ze nog kunnen, naar hun veerkracht en wat hun leven betekenisvol maakt. Dit noemen we ‘positieve gezondheid’.

 • De Raad van Toezicht

  De Raad van Toezicht van Basalt bestaat uit leden die niet bij Basalt werken, maar wel veel ervaring hebben in de zorgbranche. Ze hebben daardoor een onafhankelijke positie. De Raad van Toezicht houdt in de gaten of de gang van zaken, het beleid en het functioneren van de Raad van Bestuur het 'algemene belang' dient.
   
  Hoe de Raad van Toezicht denkt over haar taken (de visie van de Raad van Toezicht) leest u hier.
   
  De Raad van Toezicht bestaat uit:
   
  De heer dr. A. Notermans (Voorzitter)
  Raad van Bestuur Espria
   
  Mevrouw mr. T.A.M. van den Ende (Vice-voorzitter)
  Advocaat-partner Nysingh
   
  Mevrouw M. Fokma
  Raad van Bestuur NKI/AVL
   
  De heer drs. A.G.J. van Marle
  Traumachirurg Franciscus Gasthuis & Vlietland 
   
  Mevrouw dr. M. Ho-dac – Pannekeet
  Directeur Nierpatiënten Vereniging Nederland
 • De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de organisatie en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur wordt bij dagelijkse werkzaamheden ondersteund door de afdeling bestuursondersteuning onder leiding van de bestuurssecretaris.

  Belangrijke gesprekspartners voor de Raad van Bestuur zijn: De Medische Staf, de Ondernemingsraad, de Cliëntenraad, het Zorgmanagement en de managers van de Ondersteundende Eenheden (zoals HR, Finance en Service en Huisvesting). De Raad van Bestuur bestaat uit Dr. H. (Hugo) Keuzenkamp (interim voorzitter) en Drs. N. (Nikie) van den Berge-Siebers. 

 • HKZ keurmerk

  Basalt heeft een HKZ-keurmerk (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector). Een onafhankelijke organisatie controleert regelmatig of wij volgens de kwaliteits- en veiligheidseisen werken die van toepassing zijn in de zorg. Met dit keurmerk laten we zien dat we als organisatie alles goed op orde hebben en dat we steeds werken aan de verbetering van onze dienstverlening. Denk daarbij aan de kennisontwikkeling van onze professionals, het beveiligen van patiëntgegevens vanuit de privacywetgeving en het meten van behandelresultaten waardoor we weten of de zorg die we geven waardevol en van goede kwaliteit is.

  Beoordelingswebsites

  Wilt u weten hoe patiënten onze zorg ervaren? Basalt is te vinden op Revalidatiecheck.nl (Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen) en Zorgkaart Nederland

  Heeft u een suggestie of klacht? Dan kunt u een suggestie- of klachtenformulier invullen.

 • De veiligheid van onze patiënten, medewerkers en bezoekers staat bij Basalt voorop. Lees hieronder wat we allemaal doen om te zorgen voor een veilige omgeving.   

  Het VeiligheidsManagementSysteem (VMS)

  Basalt heeft een VMS certificaat. Met dit certificaat laten we zien dat we een systeem hebben waarmee we veiligheidsrisico’s voor patiënten steeds in de gaten houden. Wanneer er een risico is, dan passen we onze manier van werken aan.

  Meldcode Huiselijk Geweld

  We werken met het stappenplan van ‘Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling’. Het stappenplan geeft aan hoe onze medewerkers mishandeling kunnen herkennen en wat ze vervolgens moeten doen. Zo helpen we geweld te voorkomen of te stoppen.

  Meldsysteem bij onveilige gebeurtenissen

  Basalt zorgt ervoor dat medewerkers melden wanneer er iets gebeurt dat schadelijk kan zijn voor onze patiënten. Na een melding in het systeem kunnen we meteen in actie komen om het probleem te verhelpen. Een speciale commissie, de VIM Adviescommissie (Veilig Incident Melden), neemt alle meldingen na de afronding nog eens door om te kijken of de acties voldoende zijn om herhaling te voorkomen. De adviescommissie doet dit zo nodig in overleg met de Raad van Bestuur en de Cliëntenraad.

  Ernstige gebeurtenissen en noodsituaties

  Bij zeer ernstige gebeurtenissen of een noodsituatie, zijn we verplicht om de Inspectie van de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) te informeren. Het gaat dan om gebeurtenissen waarbij een patiënt komt te overlijden of wanneer een gebeurtenis schadelijke gevolgen heeft voor de patiënt zoals een ernstige verwonding, complicatie na niet nauwkeurig te werk gaan, een ziekenhuisopname of wanneer iemand invalide raakt. Hoeveel meldingen er zijn gedaan en hoe we ermee zijn omgegaan is terug te vinden op onze website. De informatie bevat geen persoonlijke of inhoudelijke gegevens.

  Commissies

  Bij Basalt hebben we meerdere commissies die zich bezighouden met veiligheid. Zo hebben we bijvoorbeeld een Infectie Preventie Commissie die zich richt op het voorkómen van infecties tijdens een opname en/of behandeling in ons revalidatiecentrum.

   

 • Voor mediaverzoeken kunt u contact opnemen met de afdeling Communicatie. 

  Mail: communicatie@basaltrevalidatie.nl
  Telefoon: via de receptie van Basalt 070 - 3593593. Bij dringende zaken/verzoeken verbindt de telefoniste u door naar de woordvoerder. De telefoniste kan de woordvoerder ook vragen u terug te bellen.

  Privacy

  Onze patiënten (volwassenen én kinderen) hebben recht op privacy. Deze zullen wij altijd beschermen. Daarom geven wij geen informatie over individuele patiënten. Wij zijn terughoudend bij aanvragen van media, waarbij patiënten worden geinterviewd. Aanvragen hiervoor worden altijd eerst besproken met de patiënt én de behandelaar. Wij volgen hierin de richtlijnen van de AVG-wet. Lees hier ons privacyregelement.

  Social media

  U kunt ons volgen via social media. Wij plaatsen regelmatig nieuwsberichten op de volgende kanalen.

  Contact

  Wil u toegevoegd worden aan onze perslijst? Stuur dan een mail naar communicatie@basaltrevalidatie.nl

 • RSIN

  Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer/fiscaal nummer 819902974 

  Stichting Basalt Fonds

  De doelstelling van het Basalt Fonds is ‘het stimuleren en ondersteunen van activiteiten op het gebied van aan revalidatie verwante medische-en sociale zorg, alsmede van de wetenschappelijke ontwikkeling van de revalidatiegeneeskunde, één en ander voor zover uitgaande van of van belang voor Basalt.

  Fin. jaarverslag Basalt Fonds 2018
  Fin. jaarverslag Basalt Fonds 2019
  Fin. jaarverslag Basalt Fonds 2020
  Fin. jaarverslag Basalt Fonds 2021
  Fin. jaarverslag Basalt Fonds 2022

  Stichting Vrienden van Basalt

  De Stichting Vrienden van Basalt is per 1 februari 2023 opgegaan in Stichting Basalt Fonds.

  Fin. jaarverslag Vrienden van Basalt 2022

  ANBI

  Basalt is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn er belastingvoordelen bij erven, schenken en giften. 
  Wilt u doneren? Dat kan naar Basalt, IBAN NL22RABO 0136 4290 92.

  ANBI verantwoording

 • Over ‘&Basalt’

  ‘&Basalt’ is een innovatief zorgconcept dat in 2021 door Basalt werd geïntroduceerd. Binnen dit concept werkt Basalt (tweedelijn – Medisch Specialistische Revalidatie) intensief samen met zelfstandige logopedie, ergotherapie, fysiotherapie, diëtetiek, en of hand- en huidtherapie praktijken (eerstelijn). Met ‘&Basalt’ breken we door de muren van afzonderlijke instellingen heen om de meest efficiënte kwalitatief hoogwaardige poliklinische revalidatie te kunnen bieden met een duurzaam karakter.

  Waarom ‘&Basalt’?

  1) Snellere toegang tot goede en efficiënte zorg;

  2) Een proeftuin waarin we aantoonbaar kunnen maken wat het meest efficiënte behandelplan is om zo het hoofd te bieden aan toenemende uitdagingen binnen de revalidatiezorg;

  3) Revalidatie met een duurzaam karakter, gericht op preventie en vitaliteit.

  Basalt heeft een vestiging van &Basalt tegenover het HagaZiekenhuis in Den Haag. Hier zit Basalt samen met 19 eerstelijnspraktijken in één mooi nieuw gebouw.

  Aangesloten eerstelijnspraktijken:

  B&B Healthcare

  Bioch/Van der Lans Fysiotherapie en Oefentherapie

  Corpus Mens

  Florence 

  Fysio Duinoord

  Fysioeffect

  Fysiopraktijk Transvaal

  Fysiotherapie de Knegt

  Fysiotherapie Poeldijk

  Ergotherapie Wateringseveld

  Huid & Vitaal

  HWW

  Livit 

  Logopedie Centrum José Nijboer

  Manometric

  Orthomedix

  Prima Voeding

  Robert Schilte Orthopedie

  Saffier  

  Xperthandtherapie