Dossier opvragen

Uw kind en u hebben recht op een aantal zaken rond het medisch dossier:

1. Inzage in uw dossier of een afschrift daarvan.
U kunt het dossier van uw kind inzien. Bij voorkeur samen met uw arts of behandelaar, zodat deze meteen uitleg kan geven.

U kunt ook een kopie of een download krijgen. Deze kunt u aanvragen door het Formulier ‘Opvragen dossier’ in te leveren bij het medisch secretariaat van de afdeling waar u behandeld wordt. Zij kunnen u ook meer informatie geven over de gang van zaken bij inzage.

2. Laten corrigeren, aanvullen, afschermen, of vernietigen van gegevens.
U hebt het recht om bepaalde informatie in uw dossier te laten corrigeren, aanvullen, afschermen of vernietigen. Corrigeren of aanvullen kan als er aantoonbare onjuistheden in het dossier van uw kind staan, of als de informatie onvolledig is of niet ter zake doet. U heeft ook het recht om delen van het dossier van uw kind te laten afschermen voor bepaalde beroepsbeoefenaren. Dit kan wel consequenties hebben. Bijvoorbeeld als deze informatie voor de gezondheid en behandeling van uw kind beschikbaar moet blijven. Dit geldt ook voor uw recht op vernietiging van het dossier. Een verzoek hiertoe kunt u op dezelfde manier doen als bij punt 1.