Beweeggroepen

Kinderen kunnen het om allerlei redenen lastig vinden om mee te komen met leeftijdsgenoten tijdens het sporten, de schoolgym of het buitenspelen. Bijvoorbeeld door problemen met de grove motoriek (zoals DCD) of obesitas. Basalt heeft verschillende beweeggroepen / gymgroepen waarin deze kinderen hun vaardigheden op het gebied van bewegen kunnen oefenen samen met andere kinderen van hun leeftijd. Voorbeelden van beweeggroepen zijn:

  • Gymgroep - Den Haag (maximaal 20 behandelingen)
  • Beweeggroep voor kinderen met overgewicht - Delft
  • Beweeggroep voor kinderen met DCD (All Stars groep) – Leiden
  • Sportgroep voor kinderen met een beperking – verschillende locaties