Niet-aangeboren hersenletsel (NAH)

Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) is schade aan de hersenen die ontstaat na de eerste levensjaar. Kinderen met NAH kunnen problemen hebben met leren, bewegen en gedrag. Welke problemen dat zijn en hoe ernstig hangt af van de plaats en de ernst van de beschadiging in de hersenen.

De gevolgen van NAH zijn niet altijd aan de buitenkant te zien; vaak zijn er onzichtbare restverschijnselen. Misschien is uw kind minder belastbaar of heeft het leerproblemen die niet of te laat worden herkend. Dit kan dan weer tot nieuwe, hardnekkige problemen leiden.

Niet alleen voor het kind, maar ook voor de ouders, het gezin en bekenden zijn de gevolgen van NAH vaak groot en ontwrichtend. De aanpak bij Basalt is dan ook gezinsgericht. Wij sluiten aan bij de vragen en de mogelijkheden van alle betrokkenen. We stimuleren daarbij ook het thuis oefenen van en met uw kind. Na een intake en screening wordt samen met u en uw kind gewerkt aan verbetering van het functioneren thuis, op school en in de vrije tijd. Het doel van de behandeling is dat het kind weer zo zelfstandig mogelijk wordt, zich optimaal ontwikkelt en zich competent voelt, zodat het weer mee kan doen in het gezin, op school en in de vrije tijd.