Alexander van Marle nieuw lid Raad van Toezicht Basalt

Drs. Alexander van Marle is toegetreden tot de Raad van Toezicht van Basalt. Hij volgt daarmee drs. Tony Lamping op vanwege het aflopen van zijn benoemingstermijn.

Alexander van Marle is chirurg in het Franciscus Gasthuis & Vlietland in Rotterdam en Schiedam. Zijn aandachtsgebieden zijn algemene chirurgie, hand- en polschirurgie en traumachirurgie. Naast zijn werkzaamheden als medisch specialist is de heer van Marle voorzitter van de vakgroep Chirurgie, lid van het programmateam Value Based Healthcare en voormalig voorzitter van het Stafbestuur van het Franciscus Gasthuis & Vlietland. Daarnaast is hij op diverse terreinen actief, zo is hij toezichthouder bij de Huisartsenposten de Limes.

Vanuit elf locaties in en nabij de ziekenhuizen in de regio Zuid-Holland organiseert Basalt excellente revalidatiegeneeskundige zorg. Basalt levert daarmee een belangrijke bijdrage aan het streven naar de juiste zorg op de juiste plaats. Naast haar kernopdracht richt Basalt zich op de regie in de keten in combinatie met een sterke focus op innovatie.

In Alexander van Marle denkt Basalt een goede aanvulling op de Raad van Toezicht te hebben gevonden. De heer van Marle past uitstekend binnen het totale palet van competenties en de teamopbouw van de Raad van Toezicht. Met zijn medisch inhoudelijke achtergrond zal hij daarnaast een uitstekende vertegenwoordiger zijn van de aandachtsgebieden kwaliteit en veiligheid van zorg. 


Terug