Basalt gaat over op nieuw patiëntendossier

Basalt gaat 6 november over op een nieuw elektronisch patiëntendossier: HiX. Een belangrijk voordeel is dat we dan nog maar met 1 systeem werken. Het omvat de zorgadministratie, planning én medische dossiervoering. Alle gegevens hoeven daardoor maar één keer vastgelegd te worden. Verder biedt het een platform waarmee we makkelijker gegevens kunnen uitwisselen met andere zorgverleners. Op die manier kunnen we de ketenzorg rondom de patiënt verder verbeteren. 

Wennen aan het nieuwe systeem 
Onze medewerkers zullen na de ingebruikname van het nieuwe systeem tijdelijk moeten wennen. Het invoeren van gegevens gaat anders en alles ziet er anders uit. We houden hier rekening mee door op enkele dagen minder therapie in te plannen. Daardoor kunnen wachttijden oplopen of bepaalde zaken anders of langzamer verlopen dan u gewend bent. We doen er alles aan om eventuele overlast zoveel mogelijk te beperken.

Nieuw patiëntenportaal Mijn Basalt 
Het nieuwe systeem omvat ook een nieuw patiëntenportaal (Mijn Basalt) voor onze patiënten. In Mijn Basalt kunnen patiënten online hun dossier en afspraken inzien. Het nieuwe portaal biedt nieuwe mogelijkheden waardoor patiënten makkelijker en meer gegevens kunnen inzien en verschaffen aan Basalt. Zie ‘Mijn Basalt’ rechtsboven op onze homepage.  

Leuk om te weten 
- Basalt heeft voor de implementatie intensief samengewerkt met Rijndam Revalidatie 
- We zijn een jaar bezig geweest met de voorbereidingen van HiX. 
- Medewerkers van beide organisaties hebben 20.000 uur opleiding gehad om met het systeem te gaan werken 


Terug