Basalt onderzoekers werken samen met 13 revalidatiecentra om landelijk behandelprogramma voor kinderen en jongeren met NAH te lanceren

Geplaatst op: 23 februari 2023

Om kinderen en jongeren met NAH (niet-aangeboren hersenletsel) zo goed mogelijk te begeleiden bij hun revalidatietraject, hebben onderzoekers van Basalt een landelijk behandelprogramma samengesteld. Het programma is tot stand gekomen met behulp van 82 professionals uit 7 verschillende behandeldisciplines zoals Psychologie/Orthopedagogiek, Fysiotherapie, Ergotherapie, Logopedie en Maatschappelijk werk. Veertien revalidatiecentra, inclusief Basalt, die in Nederland medisch-specialistische revalidatie aanbieden, zijn betrokken. Het programma is opgebouwd uit ‘best practices’, vaak onderbouwd door wetenschappelijke literatuur. Dit betekent dat de meest gebruikte en best beoordeelde diagnostiek en interventies zijn meegenomen. De diagnostiek en interventies worden per behandeldiscipline beschreven, zijn door de verschillende disciplines te gebruiken en zijn ingedeeld op basis van het ICF-model (International Classification of Functioning, Disability and Health).

Jaarlijks krijgen 19.000 kinderen en jongeren tussen de 4 en 25 jaar een niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Ongeveer 30% houdt daar klachten aan over en krijgt een indicatie voor een behandeling bij een revalidatiecentrum onder begeleiding van een revalidatiearts. De beperkingen zijn divers. Het landelijke behandelprogramma wordt daarom zoveel mogelijk op maat en vanuit verschillende disciplines aangeboden. Het programma verandert per levensfase en groeit mee met de wensen en behoeften. Daarnaast speelt voorlichting een grote rol. De kinderen en jongeren worden zo dicht mogelijk bij huis gezien in samenwerking met de eigen sociale omgeving. Ouders en andere gezinsleden worden meegenomen in het traject en krijgen ook ondersteuning. Daar waar nodig wordt ook de school, de werkgever of andere personen (b.v. eerstelijns therapeut, vrienden, familieleden) betrokken. Met het landelijke behandelplan worden kinderen en jongeren geholpen bij het verminderen van hun beperkingen en het verbeteren van de participatie in de maatschappij.

Na het beschikbaar stellen van het behandelprogramma volgt een fase van implementatie. Dit jaar verwachten alle revalidatiecentra met het programma aan de slag te gaan. De totstandkoming van het behandelprogramma is mede mogelijk gemaakt door de Hersenstichting.

 

Meer informatie over het project dat is mogelijk gemaakt dankzij subsidie van de Hersenstichting vind je hier.


Deel dit bericht:
Terug