Basalt opent de deuren voor de poliklinische revalidatie na corona

Een team van artsen van Basalt bestaand uit longartsen, cardiologen en revalidatieartsen schreven een poliklinisch programma gericht op het optimaal herstel voor de post corona patiënt.

Aantal patiënten met rest klachten blijkt enorm

Het aantal patiënten dat na corona met restklachten kampt is enorm, zo blijkt uit een recente peiling van het Longfonds. Behalve de inmiddels bekendere gevallen van patiënten die revalideren na een ziekenhuisopname, blijkt ook een groot aantal mensen die thuis herstelden van corona, klachten te houden. 

Basalt werd in sneltreinvaart expert in revalideren na corona
Kort na de corona-uitbraak presenteerden de medisch specialisten van Basalt al snel een programma waarmee patiënten na een ziekenhuisopname in de klinieken in Leiden en Den Haag konden starten met hun herstel. De eerste patiënten volgden binnen enkele dagen. Inmiddels is een derde van de corona patiënten uit de regio na een ic-opname gerevalideerd bij Basalt. Nu de poliklinische revalidatie ook van start gaat, kunnen nog meer patiënten na corona terecht bij Basalt: Allereerst is daar de groep die na ontslag uit de kliniek verder moet met de revalidatie; daarnaast is er een groep die na de IC-opname hersteld is op de verpleegafdeling van het ziekenhuis en na ontslag direct naar huis is gegaan; ten slotte is dit behandelplan er voor die mensen waar ook het Longfonds over bericht. Het gaat hier om een patiëntengroep die nooit in het ziekenhuis geweest is, zij herstelden thuis van corona en blijken ernstige restklachten te ervaren.

Patiënten die na corona onder meer last blijven houden van een combinatie van kortademigheid, benauwdheid, vermoeidheid, spier- en gewrichtspijnen, een sterk afgenomen conditie, afgenomen concentratie, geheugen en prikkelverwerkingen komen in aanmerking voor het programma. 

Onze behandelaren zijn er klaar voor

Afhankelijk van de hulpvraag vormen verschillende modules gecombineerd met individuele begeleiding en een fysiek trainingsprogramma de gepersonaliseerde programma’s afgestemd op de behoefte van de patiënt. Zo zijn er onder meer modules voor de ademhaling en ontspanning, een module voor energiebeheer en een module voor de verbetering van het geheugen. Behalve fysiotherapie en ergotherapie kan in overleg met de arts ook de hulp van de diëtist, logopedist, psycholoog of maatschappelijk werk (partnerbijeenkomst) worden ingezet, maatwerk is het resultaat,

Een verwijzing van de huisarts of specialist in het ziekenhuis is voldoende om te starten
Wanneer de patiënt meerdere behandelaren nodig heeft voor het herstel, is Basalt in de regio Zuid-Holland de aangewezen plaats. Teams bestaand uit verschillende behandelaren onder leiding van een revalidatiearts zijn dan nodig. In alle andere gevallen is het ook verstandig om de revalidatiearts te raadplegen, deze arts is de aangewezen persoon om aan te geven bij welke 1e lijns behandelaar de patiënt goed geholpen kan worden. Daarom is het belangrijk dat ook de mensen die geen ziekenhuisopname achter de rug hebben maar wel kampen met restklachten, de weg naar Basalt goed weten te vinden. Met een verwijzing van de huisarts kan de revalidatie al starten.

De Medisch Specialistische Revalidatie verbindt de acute zorg met de langdurige zorg
In deze periode wordt eens te meer duidelijk hoe belangrijk de rol van de Medisch Specialistische Revalidatie (MSR) is in het zorgstelsel. Minister de Jonge pleit in het AD van afgelopen zaterdag voor verregaande samenwerking in de zorg; minder markt, meer zorg en centrale regie. De MSR is een belangrijke schakel om precies dat voor elkaar te krijgen, het is de Medisch Specialistische Revalidatie die de verbinding vormt tussen de acute zorg in de ziekenhuizen en de langdurige zorg die vaak kenmerkend is voor de weg naar volledig herstel. 

 


Terug