Basalt tekent samen met zorgpartijen en gemeenten Regionaal Integraal Zorgakkoord WSD

Geplaatst op: 21 februari 2023

Basalt tekende gisteren samen met zorgpartijen, zorgverzekeraar en gemeenten in de regio Westland-Schieland-Delfland het regionaal integraal gezondheidsakkoord.

Vertegenwoordigers van ziekenhuizen, huisartsen, vvt-aanbieders, ggz-organisaties, organisaties uit de gehandicaptenzorg, welzijnsorganisaties en RIBW, patiëntenorganisatie, gemeenten, en zorgverzekeraar DSW tekenen voor betere gezondheid, kansengelijkheid en bestaanszekerheid. De regio Westland-Schieland-Delfland (WSD) wil een omgeving realiseren waarin inwoners prettig en gezond kunnen leven. Het akkoord vormt de basis voor regionale samenwerking rondom preventie, gezondheid, zorg en ondersteuning.

Toegankelijkheid zorg

Bij ongewijzigd beleid zal het aantal tachtigplussers in de regio Westland-Schieland-Delfland de komende twintig jaar verdubbelen, terwijl het aantal professionals in de zorg in het gunstigste geval gelijk zal blijven. Wanneer de zorgbehoefte zich naar verwachting blijft ontwikkelen, dan zou in 2060 één op de drie werkende Nederlanders in de zorg moeten werken. Dat is onrealistisch, zowel in menskracht als in financieel opzicht. Om de zorg en ondersteuning in de regio in de toekomst beschikbaar te houden, werken partijen samen aan oplossingen.

Gezond en zinvol bestaan

Een gezond en zinvol bestaan leiden is voor de meeste mensen de belangrijkste voorwaarde voor een hoge kwaliteit van leven. Samen met inwoners zoeken de samenwerkende partijen naar oplossingen die bijdragen aan een gezonde en zinvolle leefomgeving voor de inwoners van de regio. Door in te zetten op gezondheid, kansengelijkheid en bestaanszekerheid wordt ervoor gezorgd dat minder mensen gebruik moeten maken van zorg en dat deze daardoor beschikbaar blijft wanneer deze nodig is.

Regionaal gezondheidsakkoord

Zorg en ondersteuning hangen veelal met elkaar samen. Wanneer bijvoorbeeld iemands bestaanszekerheid wegvalt, dan stapelen de zorgproblemen zich achter de voordeur vanzelf op. Is er geen plek in het verpleeghuis, dan raken mantelzorgers automatisch overbelast. De partijen die hebben ondertekend zijn ervan overtuigd dat alleen in gezamenlijkheid tot duurzame oplossingen gekomen kan worden. Met het regionale gezondheidsakkoord moet de zorg toegankelijk blijven. De partijen trekken samen op en stellen het belang van inwoners voorop.


Deel dit bericht:
Terug