Basalt verbetert zorg verder met nieuw patiëntenportaal

Vandaag is een bijzondere dag voor ons! We zijn overgegaan op een nieuw zorginformatiesysteem: HiX!

Het nieuwe systeem omvat de zorgadministratie, planning en medische dossiervoering. Gegevens hoeven daardoor maar een keer vastgelegd te worden. Verder biedt het een platform waarmee Basalt gegevens kan uitwisselen met andere zorgverleners en patiënten. Met dit toekomstgerichte systeem kunnen we onze zorg- en dienstverlening verder verbeteren.

De overgang naar het nieuwe systeem betekent voor ons ook een interne uniformeringsslag. HiX biedt een standaard inrichting. Verschillende locaties van Basalt gaan vanaf nu werken volgens eenzelfde vastgelegd proces. We streven ernaar om op alle locaties van Basalt dezelfde kwaliteit van revalidatiegeneeskunde te verzorgen. De overstap naar één geïntegreerd zorginformatiesysteem was een belangrijke stap om te komen tot geharmoniseerde werkwijzen.

We zijn de lucht in!
 

 


Terug