Gezamenlijke inzet ziekenhuizen en zorgverzekeraars: ook in 2021 voor iedereen toegang tot goede ziekenhuiszorg

Patiënten moeten ook volgend jaar kunnen rekenen op toegang tot goede ziekenhuiszorg. Dat is de inzet van zorgverzekeraars en ziekenhuizen. De revalidatiezorg van Basalt valt onder ziekenhuiszorg en wordt vergoed vanuit de basisverzekering. 

Zorgverzekeraars en ziekenhuizen (en dus ook Basalt) willen alle huidige contractuele relaties volgend jaar voortzetten, zodat mensen ook in 2021 zoveel mogelijk in hun vertrouwde ziekenhuis terecht kunnen. Brancheverenigingen Zorgverzekeraars Nederland (ZN), de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) zijn in constructief overleg om gezamenlijke afspraken te maken over de ziekenhuiszorg in 2021. Omdat dat overleg nog niet is afgerond, kunnen de afzonderlijke ziekenhuizen en zorgverzekeraars nu nog niet in alle gevallen aangeven welke afspraken er zijn gemaakt. De inzet van ZN, NFU en NVZ is om de landelijke gesprekken op korte termijn te kunnen afronden. Zo snel mogelijk daarna is voor verzekerden informatie beschikbaar over de precieze afspraken per ziekenhuis.

Contract met uw zorgverzekeraar
Voor Basalt geldt dat wij ook in 2021 contracten hebben met alle zorgverzekeraars. Patiënten kunnen erop rekenen dat er alles aan wordt gedaan om hen de zorg te bieden die zij nodig hebben. Mensen die zorg nodig hebben of gezondheidsklachten hebben, wordt geadviseerd niet te wachten en contact op te nemen met hun huisarts.


Terug