Breinstraat pilot van start

Het is deze week Brain Awareness Week, een week waarin internationaal aandacht wordt gegeven aan de hersenen en aan de onzichtbare gevolgen van hersenletsel. Voor ons is de Brain Awareness Week een mooi moment om aan te kondigen dat de pilotversie van Breinstraat online gaat, een platform voor jongeren met niet aangeboren (NAH) hersenletsel en hun naasten.  

Wanneer iemand jong is en niet aangeboren hersenletsel (NAH) heeft, dan brengt dat de nodige uitdagingen met zich mee. Bijvoorbeeld op school, tijdens werk en in het sociale en dagelijks leven. Maar ook naasten hebben te maken met de gevolgen van NAH. Breinstraat is ontwikkeld om jongeren met NAH als ervaringsdeskundigen in een veilige omgeving met elkaar in contact te brengen met hun vragen, ervaringen en luisterend oor. Ook biedt Breinstraat professionele informatie (tekst, video´s, tools, vraag en antwoord) voor jongeren, die gedeeltelijk ook toegankelijk is voor het gezin, bekenden en professionals.

De pilotversie van het platform gaat op maandag 22 maart live binnen Basalt, Heliomare en Breinsupport. In deze fase doen kinderen/jongeren, ouders en professionals mee aan onderzoek om Breinstraat te testen, zodat het platform verder verbeterd kan worden. De pilot 

Verdere planning 
De pilotversie van Breinstraat binnen Basalt, Heliomare en Breinsupport loopt van medio maart tot en met augustus 2021. Daarna start op 1 september de landelijke uitrol van het platform.

Over Breinstraat
Breinstraat biedt jongeren, hun omgeving (ouders, vrienden, begeleiders en docenten) en professionals informatie over NAH bij jongeren. Bijvoorbeeld over de gevolgen van NAH in het dagelijks leven, de behandeling in het ziekenhuis of revalidatiecentrum, veel voorkomende problemen én successen. In verschillende filmpjes vertellen jongeren over hun ervaringen in hun leven met NAH en in een besloten community kunnen zij met elkaar in gesprek over hun specifieke vragen en ervaringen. Tenslotte kunnen ze op het platform een eigen ‘paspoort’ met hun persoonlijke verhaal aanmaken, dat zij kunnen delen met hun omgeving en andere jongeren met NAH. Breinstraat is gemaakt met jongeren met NAH en zal ook door hen beheerd worden, waar nodig met professionele support.

Breinstraat is ontwikkeld door Basalt, Heliomare, Breinsupport en De Haagse Hogeschool en wordt mede mogelijk gemaakt door de Hersenstichting. Voor een goede inhoudelijke invulling van het platform is nauw samengewerkt met jongeren met NAH, ouders, hulpverleners, onderwijsprofessionals, ambulant begeleiders en patiëntenorganisaties.


Terug