Casper van Koppenhagen treedt af als lid Raad van Bestuur Basalt

Vanwege persoonlijke omstandigheden is de heer dr. Casper van Koppenhagen per 1 mei 2021 teruggetreden als medisch bestuurder van Basalt. De Raad van Toezicht betreurt dit besluit, maar respecteert zijn keuze. Dhr. Van Koppenhagen zal nog enige tijd binnen Basalt zijn werkzaamheden voortzetten als revalidatiearts.

De Raad van Toezicht bezint zich de komende tijd op een verdere invulling van de Raad van Bestuur.


Terug