Contracten zorgverzekeraars verlengd

Ook in 2021 wordt uw revalidatiebehandeling als altijd vergoed door uw zorgverzekeraar. 

In het nieuwe zorgakkoord 2021 is afgesproken dat de contracten van zorginstellingen met zorgverzekeraars van 2020 doorlopen in 2021. Ziekenhuizen en verzekeraars hoeven dus niet opnieuw te onderhandelen. Ze kunnen al hun energie richten op de covidzorg en het zoveel als mogelijk door laten gaan van de reguliere zorg. 

Basalt heeft contracten met alle Nederlandse zorgverzekeraars. 


Terug