Bericht voor alle patiënten van Basalt: Basalt staakt niet op 20 november aanstaande.

20 november aanstaande leggen de medewerkers in verschillende ziekenhuizen in Nederland hun werk neer om aandacht te vragen voor de impasse in de huidige CAO onderhandelingen. Op dit moment gaan de medewerkers van Basalt niet mee met deze actie. Zij steunen hun collega’s wel, maar kiezen er voor om op andere wijze aandacht te vragen voor de problematiek, in de vorm van buttons en flyers.

Dit betekent dat alle geplande behandelafspraken op 20 november bij Basalt gewoon doorgaan. Onze klinieken zijn eveneens bemenst op 20 november.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 


Terug