Hoe vind je een eerste baan als je niet-aangeboren hersenletsel (NAH) hebt?

Geplaatst op: 01 september 2022

Jongeren met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) hebben vaak problemen met het vinden van een baan. Ze lopen een hoog risico om werkeloos te worden met negatieve gevolgen op de lange termijn. Basalt deed onderzoek naar het effect van de inzet van een mentor bij de begeleiding van jongeren met NAH die op zoek zijn naar hun eerste betaalde baan.

“Jongeren maken een belangrijke transitie door als ze de schoolbanken verlaten.” Aan het woord is Frederike van Markus- Doornbosch, revalidatiearts en onderzoeker bij Basalt. Zij onderzocht samen met onderzoekers van De Haagse Hogeschool en het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) het effect van de inzet van een mentor om jongeren met NAH te begeleiden naar hun eerste baan. “Ze hebben de leeftijd dat ze op eigen benen gaan staan, intieme relaties aangaan, een eigen sociaal netwerk opbouwen, op zichzelf gaan wonen en de eerste stappen naar financiële onafhankelijkheid zetten. Dit is voor alle jongeren een spannende fase, maar voor jongeren met NAH des te meer.”

Achterstand

Jongeren met NAH hebben vaak last van niet-zichtbare gevolgen van het hersenletsel. Ze zijn bijvoorbeeld vaak moe, hebben last van concentratieproblemen of minder zelfvertrouwen. Niet alle jongeren met NAH hebben deze klachten en elke jongere met klachten ervaart die op zijn eigen manier. Frederike: ”We zien vaak dat jongeren met NAH een achterstand opgelopen op school of tijdens een studie. Ze missen lessen of kunnen niet volop meedoen tijdens een stage. Ook spreken ze minder vaak af met vrienden en vriendinnen en doen minder mee met sportactiviteiten. Zo lopen ze ook sociaal gebied een achterstand op. Soms zijn hun toekomstplannen door het hersenletsel in duigen gevallen en moeten ze opnieuw ontdekken wat ze willen en wat ze kunnen.”

Brains4You

Binnen de arbeids(re-)integratie staat de doelgroep NAH bekend als ‘moeilijkst te bemiddelen’. Er is daarom veel onderzoek gedaan naar de ondersteuning van volwassenen met die na een hersenletsel weer terugkeren op de arbeidsmarkt. Over de ondersteuning van jongeren met NAH op zoek naar hun eerste betaalde baan is weinig bekend. In het programma Brains4You is ervaring opgedaan met het begeleiden van jongeren met NAH op de arbeidsmarkt. Bij dit programma brengt een speciaal ontwikkelde participatiemeter de wensen, mogelijkheden en beperkingen ten opzichte van de arbeidsmarkt in kaart. De jongere kan meedoen aan groepsbijeenkomsten met lotgenoten en krijgt begeleiding van een jobcoach én een mentor. De jobcoach helpt bij het ontwikkelen van vaardigheden als het voorbereiden op een sollicitatiegesprek, de mentor laat de jongere kennismaken met zijn of haar werk.

Meerwaarde mentor

Frederike: “We hebben onderzoek gedaan naar de meerwaarde van de inzet van de mentor. Uit de ervaringen van de jongeren blijkt dat zij het contact met de mentor waardevol vinden. De mentor helpt de jongere op weg met vragen als wat vind je leuk en wat wil je bereiken? Het is niet per se de bedoeling dat deze mentoren werk zoeken voor de jongeren, wel dat ze hun netwerk gebruiken om hen aan werk te helpen. We hebben voor dit programma een netwerk van mentoren opgebouwd uit sectoren als ICT, de zorg, bij ministeries en bij grote bedrijven. Deze mentoren delen de kennis, die ze tijdens het mentorschap opdoen, ook met hun netwerk. Zo werken we ook aan meer bekendheid over de gevolgen van NAH.”

Veelbelovend

In het onderzoek werd het effect van de inzet van deze mentoren, in combinatie met de jobcoach, gemeten. Frederike: “We hebben 49 jongeren gevolgd. Het merendeel heeft het hele programma van 6 maanden doorlopen en 22% heeft na afloop een betaalde baan gevonden. Dat is een veelbelovend percentage: veel van deze jongeren komen zonder de juiste begeleiding waarschijnlijk niet aan het werk. Wij denken dat de mentor een belangrijke rol kan spelen bij het op weg helpen van jongeren met NAH naar de arbeidsmarkt. Werken biedt kansen voor zelfontplooiing, zelfstandigheid en volop meedoen aan de maatschappij. Dat is wat je elke jongere gunt.”

Publicatie

Lees het artikel The outcomes of a vocational rehabilitation and mentorship program in unemployed young adults with acquired brain injury in het tijdschrift WORK.


Deel dit bericht:
Terug