Basalt verzorgt de revalidatiegeneeskunde voor kinderen met een ernstig meervoudige beperking op locatie: het KDC AandachtsLab in Rijswijk.

Met de samenwerking met het KDC AandachtsLab breidt Basalt haar rol in de revalidatieketen verder uit en brengt zij de revalidatiegeneeskunde dichtbij de patiënt en buiten de muren van Basalt. De kinderen krijgen zo de best mogelijke zorg terwijl zij in de vertrouwde omgeving van het AandachtsLab verblijven. Dat verbetert de kwaliteit van leven van deze kinderen en draagt bij aan 1 kind, 1 plan.

25 juni tekenden Willem Wiegersma (Bestuursvoorzitter Basalt) en Maud Halkes-Breure (Bestuursvoorzitter KDC AandachtsLab) de samenwerkingsovereenkomst. Dit houdt in; revalidatiegeneeskunde op de locatie KDC AandachtsLab, uitwisseling van deskundigheid en delen van voorzieningen. In eerste instantie bestaat het team van Basalt bij het AandachtsLab uit een kinderrevalidatiearts, een fysiotherapeut, een logopedist en een ergotherapeut. Centraal staan bij de teamformatie de doelen die voor de revalidatie gesteld zijn en de opdracht van het AandachtsLab om kinderen met EMB de kans te geven zich te ontwikkelen, meer te bewegen en te participeren in de maatschappij.

KDC AandachtsLab   
Het AandachtsLab opende op 2 januari van dit jaar de deuren in de voormalige kleuterschool aan de Labouchѐrelaan in Rijswijk. Dit kinderdagcentrum (KDC) voor kinderen met EMB heeft één begeleider op twee kinderen en is volledig tot stand gekomen door de inzet van vrijwilligers. Het initiatief tot het oprichten van het Aandachtslab komt van Maud Halkes-Breure. Zij wilde voor haar dochter Suus en andere kinderen met EMB, een plek die zich onderscheidt  van andere kinderdagcentra door focus op ontwikkeling en beweging, met spel en ontspanning als middel en met als voorwaarde maximale individuele aandacht. Dat is gelukt.

Zelflerende netwerken
Maud liet zich inspireren voor het idee door Stichting Zomerkind in Nieuw-Beijerland. Door haar ervaringen als moeder van een kind met EMB en de oprichting van het KDC ontmoette zij verschillende experts op het gebied van EMB, zij traden toe tot de Raad van Kwaliteit en de Raad van Bestuur en brachten nieuwe mogelijkheden onder de aandacht. Nu de revalidatiegeneeskunde onderdeel wordt van het programma bij het AandachtsLab professionaliseert de zorg van het KDC verder.


Terug