Belangrijke informatie met betrekking tot het coronavirus

Op deze pagina houden wij onze patiënten en bezoekers op de hoogte van de laatste onwikkelingen, maatregelen en wijzigingen voor Basalt als gevolg van de corona uitbraak in Nederland. Basalt volgt de maatregelen van de Rijksoverheid en de adviezen van het RIVM op. Voor alle informatie over de huidige maatregelen verwijzen wij u naar de website van de Rijksoverheid en het RIVM.

Houd er rekening mee dat in ons revalidatiecentrum patiënten in isolatie kunnen liggen vanwege mogelijke besmetting met het coronavirus. We begrijpen dat u zich hier mogelijk zorgen over maakt. We hanteren echter alle maatregelen vanuit het RIVM en de GGD zorgvuldig. Dit betekent dat wij nog steeds veilige zorg kunnen bieden aan onze patiënten. Onze artsen en verpleegkundigen zijn volledig van alle maatregelen op de hoogte.

Formulier bezoekers
Ook als u op bezoek komt bij Basalt verzoeken wij u ter controle het vragenformulier in te vullen. Om uw aankomst en die van anderen soepel te laten verlopen vragen wij u het fomulier thuis uit te printen en in te vullen. U vindt het formulier hier.

Bezoekregels en bezoektijden

 • Maandag tot en met vrijdag:
  • 18.00 - 20.00 uur
 • Zaterdag, zondag en feestdagen:
  • 15.00 - 16.00 uur
  • 19.00 - 20.00 uur

Buiten deze bezoektijden is de centrale toegang gesloten.

Wij vragen bezoekers om wasgoed en persoonlijke eigendommen zoveel mogelijk tijdens hun bezoek mee te nemen. Wanneer dit niet mogelijk is, kunnen zij deze dagelijks om 11.00 uur en 14.00 uur inleveren bij de hoofdingang. Twee keer per dag brengen wij de afgeleverde spullen naar onze patiënten.

De huidige bezoekersregeling van maximaal één unieke bezoeker per patiënt per dag, blijft in stand. Bezoek dat begeleiding nodig heeft, bijvoorbeeld een kind, mag één begeleider meenemen. Bezoekers of begeleiders mogen niet werkzaam zijn in de zorg. Ook de controle bij de ingang van onze locaties blijft plaatsvinden.

Om vervelende situaties te voorkomen, vragen we iedereen het toegestane bezoek en de bezoektijden goed af te stemmen met alle naasten.

Bezoekersregeling covid-19 cohortafdeling
Patiënten op onze covid-19 cohortafdeling, mogen eenmaal per week één bezoeker ontvangen. In verband met de veiligheid en gezondheid van onze patiënten, hun naasten en onze medewerkers, gelden hiervoor strikte voorwaarden. Wilt u op bezoek bij een patiënt op onze covid-19 cohortafdeling? Bespreek dit met de patiënt of eerste contactpersoon.

Covid-19 revalidatie en cohortverpleging
Sinds 8 april biedt Basalt klinische revalidatie voor (post) covid-19 patiënten na ziekenhuis- of IC-opname. Patiënten uit ziekenhuizen die positief testen op covid-19 worden opgenomen op een geïsoleerde afdeling op de locatie Vrederustlaan in Den Haag. Deze afdeling is speciaal ingericht voor covid-19-positieve patiënten die, zodra zij negatief testen, door kunnen stromen naar onze reguliere revalidatieafdelingen in Den Haag en Leiden. Basalt hanteert alle maatregelen vanuit het RIVM en de GGD zorgvuldig. Dit betekent dat wij nog steeds veilige zorg bieden aan al onze patiënten. Onze artsen en verpleegkundigen zijn volledig van alle maatregelen op de hoogte.

Tijdelijke Coronahuisartsenpost in Basalt Delft opgeheven
De speciale huisartsenpost voor patiënten met covid-19 klachten, die tijdelijk was onder gebracht in het gebouw van Basalt locatie Delft, is op 14 mei teruggekeerd naar de eerdere locatie in het Reinier de Graaf ziekenhuis. Daarmee is de locatie in Basalt opgeheven.

Hoe informeert Basalt patiënten over beleid / maatregelen rondom het coronavirus?
Patiënten polikliniek
Patiënten van de polikliniek ontvangen vandaag of morgen, 17-18 maart, een e-mail of brief met de maatregelen binnen Basalt. Inmiddels volgen de ontwikkelingen elkaar in dusdanig rap tempo op, dat wij al onze patiënten tot nader bericht via onze website informeren. Daarnaast gebruiken wij social media en posters op onze locaties.

 1. Website www.basaltrevalidatie.nl
 2. Social media (Facebook, Instagram)
 3. Posters op locaties
 4. E-mail of post

Patiënten kliniek
Patiënten in onze klinieken hebben vorige week brief op hun kamer ontvangen met de maatregelen binnen Basalt. Wij blijven onze patiënten op deze manier informeren. Ook houden de artsen en verpleging hen op de hoogte van ontwikkelingen. Uiteraard publiceren wij alle informatie ook op de website en social media en hangen er diverse posters op de locaties. 

 1. Brief op kamer
 2. Artsen en verpleging
 3. Website
 4. Social media
 5. Posters op locaties

Preventie-adviezen

 • Hygiëne
  • hoest of nies in de elleboog
  • gebruik papieren zakdoekjes
  • was je handen regelmatig en grondig, ten minste bij aankomst en vertrek ergens
  • droog je handen af met papieren handdoekjes
  • schud geen handen, ook geen zoenen of omhelzing ter begroeting
 • Social distancing
  • thuisblijven met luchtwegklachten en/of koortsig gevoel
  • houdt zoveel mogelijk 1,5 meter afstand van andere mensen

Definitie risicogroepen COVID-19
Veel patiënten hebben vragen over wat onder de groep 'kwetsbaren' verstaan wordt. Hiervoor worden dezelfde indicaties gehanteerd die het Nationaal Programma Grieppreventie (NPG) hanteert voor de jaarlijkse griepprik. Uitzondering is de leeftijdsgrens, die voor COVID-19 aangepast is van 60 jaar (waarop mensen de uitnodiging voor de griepprik krijgen) naar >70 jaar.

Onder de hoogrisicogroepen vallen:

 • Alle personen > 70 jaar
 • Alle personen >18 jaar met één van onderliggende aandoeningen die een verhoogd risico hebben om geïnfecteerd te raken en/of grotere kans hebben op ernstiger beloop:
  • afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen;
  • chronische hartaandoeningen;
  • diabetes mellitus;
  • ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie;
  • verminderde weerstand tegen infecties door medicatie voor auto-immuunziekten, na orgaantransplantatie, bij hematologische aandoeningen, bij aangeboren of op latere leeftijd ontstane afweerstoornissen waarvoor behandeling nodig is, of bij chemotherapie en/of bestraling bij kankerpatiënten;
  • met een hiv-infectie in overleg met de hiv-behandelaar.
 • Personen >18 jaar in één van onderstaande situaties die een verhoogd risico hebben om anderen te infecteren:
  • met een verstandelijke handicap die in een instelling wonen;
  • woonachtig in een verpleeghuis die niet vallen onder bovengenoemde categorieën.

Aanvullende preventie-adviezen voor hoog-risicogroepen

 • Social distancing
  • Als er iemand in het gezin/huishouden koorts heeft, verkouden is en/of hoest, vermijd verblijf in dezelfde ruimte zoveel mogelijk
  • Beperk sociale contacten tot het hoogstnodige; vermijd gezelschappen
  • Beperk activiteiten buitenshuis in afgesloten ruimtes: dus geen: bezoek bij anderen thuis, kerkbezoek, bar, restaurant, fitness, sport, zwembad, etc.
  • Vermijd het openbaar vervoer zoveel mogelijk, zeker in de spits
  • Beperk boodschappen doen, zeker in de spits, vraag iemand anders of laat boodschappen thuis bezorgen
  • Ga niet naar school/universiteit/onderwijsinstellingen
  • Bezoek geen (klein)kinderen, pas niet op kinderen en bezoek geen scholen
  • Neem bij klachten die erger worden telefonisch contact op met uw huisarts/specialist om te overleggen of u getest moet worden

 


Terug