Belangrijke informatie met betrekking tot het coronavirus - laatste update 28 maart 12.00 uur

Op deze pagina houden wij onze patiënten en bezoekers op de hoogte van de laatste onwikkelingen, maatregelen en wijzigingen voor Basalt als gevolg van de corona uitbraak in Nederland.


Update 28 maart 2020

Opening tijdelijke Corona huisartsenpost in afgesloten deel Basalt Delft

Goede en veilige zorg voor patiënten die mogelijk besmet zijn met het Coronavirus is belangrijk. Net als veilige zorg voor patiënten met andere klachten. Daarom openen Huisartsenposten Schievliet, Westland, Reinier de Graaf Ziekenhuis en Revalidatiecentrum Basalt Delft op maandag 30 maart een speciale Corona huisartsenpost in een afgesloten deel van Basalt locatie Delft.

De huisartsen van de Corona huisartsenpost onderzoeken daar patiënten die mogelijk besmet zijn met het coronavirus. Als het nodig is, kan de patiënt vanuit deze post direct naar het ziekenhuis. Patiënten met klachten moeten eerst contact opnemen met de eigen huisarts of huisartsenpost en hebben een verwijzing nodig voor een afspraak op de Corona huisartsenpost. Patiënten worden op deze post onderzocht, behandeld en indien nodig doorverwezen naar het ziekenhuis.

Veiligheid voorop
Huisartsenposten Schievliet, Westland, Basalt, gemeente Delft, brandweer, ziekenhuis, de GHOR en andere partijen werken samen om de Corona huisartsenpost zo veilig mogelijk in te richten. Zowel voor patiënten als medewerkers en omwonenden. De huisartsen en alle andere medewerkers werken volgens de maatregelen van het RIVM en de GGD. Daarmee staan de Huisartsenposten Schievliet, Westland, Coronahuisartsenpost, het Reinier de Graaf ziekenhuis en Basalt garant voor het bieden van veilige zorg.

Basalt streeft ernaar om de reguliere revalidatiebehandelingen op locatie zoveel mogelijk door te laten, met in acht neming van de al eerder gecommuniceerde beperkingen door het Coronavirus. De toestroom van patiënten van de Corona huisartsenpost is strikt gescheiden van patiënten en medewerkers van Basalt. De ingang van de Corona huisartsenpost is aan de andere kant van het gebouw en is alleen te bereiken via de parkeerplaats van het Reinier de Graaf Gasthuis. Het parkeerterrein van Basalt is alleen toegankelijk voor patiënten van Basalt, door aanmelding via de intercom. Aanvullend hebben wij extra voorzorgsmaatregelen genomen die ervoor zorgen dat patiënten van de Corona huisartsenpost geen toegang hebben tot het gebouw van Basalt:

 • Er is duidelijke bewegwijzering voor patiënten van de Corona huisartsenpost
 • We zetten verkeersregelaars en bewakers in op het terrein rondom de Corona huisartsenpost
 • De hoofdingang van Basalt wordt gesloten. Patiënten en medewerkers moeten aanbellen om toegang te krijgen
 • De Corona huisartsenpost is volledig afgescheiden van het gebouw van Basalt.

Vragen?
Heeft u algemene vragen over het coronavirus? Neem dan telefonisch contact op met het landelijk informatienummer 0800-1351. Heeft u vragen over uw behandeling? Neem dan contact op met uw behandelend arts.

 

Update 23 maart 2020

Bezoekregels en bezoektijden
De afgelopen dagen is helaas gebleken dat de maatregelen met betrekking tot bezoekers niet door iedereen gerespecteerd worden. Om de gezondheid en veiligheid van onze patiënten en medewerkers te garanderen, zijn wij genoodzaakt de regeling verder aan te scherpen.

Dat betekent dat wij vanaf dinsdag 24 maart bezoektijden hanteren.

 • Maandag tot en met vrijdag:
  • 16.00 - 17.00 uur
  • 19.00 - 20.00 uur
 • Zaterdag en zondag:
  • 15.00 - 16.00 uur
  • 19.00 - 20.00 uur

Buiten deze bezoektijden is de centrale toegang gesloten.

Wij vragen bezoekers om wasgoed en persoonlijke eigendommen zoveel mogelijk tijdens hun bezoek mee te nemen. Wanneer dit niet mogelijk is, kunnen zij deze dagelijks om 11.00 uur en 14.00 uur inleveren bij de hoofdingang. Twee keer per dag brengen wij de afgeleverde spullen naar onze patiënten.

De huidige bezoekersregeling van maximaal één unieke bezoeker per patiënt per dag, blijft in stand. Bezoek dat begeleiding nodig heeft, bijvoorbeeld een kind, mag één begeleider meenemen. Bezoekers of begeleiders mogen niet werkzaam zijn in de zorg. Ook de controle bij de ingang van onze locaties blijft plaatsvinden.

Om vervelende situaties te voorkomen, vragen we iedereen het toegestane bezoek en de bezoektijden goed af te stemmen met alle naasten. Bij overtreding van bovenstaande regels door patiënt of bezoek, zijn wij helaas genoodzaakt geen enkele bezoeker bij de patiënt meer toe te laten.

Leuke kaartjes
Bij de receptie liggen inmiddels kaartjes waar bezoekers een leuke boodschap voor hun naaste op kunnen schrijven.


Update 20 maart 2020
Houd er rekening mee dat in ons revalidatiecentrum patiënten in isolatie kunnen liggen vanwege mogelijke besmetting met het coronavirus. We begrijpen dat u zich hier mogelijk zorgen over maakt. We hanteren echter alle maatregelen vanuit het RIVM en de GGD zorgvuldig. Dit betekent dat wij nog steeds veilige zorg kunnen bieden aan onze patiënten. Onze artsen en verpleegkundigen zijn volledig van alle maatregelen op de hoogte.

Update 19 maart 2020
Op 15 maart jl. heeft de regering nieuwe maatregelen rondom het coronavirus bekend gemaakt. Binnen Basalt wordt hard gewerkt om deze maatregelen zo goed mogelijk door te voeren. De gezondheid van onze patiënten is voor ons van groot belang. Basalt houdt daarom rekening met de oproep van het RIVM om niet-noodzakelijke contacten te vermijden.


Maatregelen afspraken polikliniek
De regering heeft op 15 maart nieuwe maatregelen rondom het coronavirus bekend gemaakt. Binnen Basalt wordt hard gewerkt om deze maatregelen zo goed mogelijk door te voeren.

Basalt houdt rekening met de oproep van het RIVM om niet-noodzakelijke contacten te vermijden. Daarom laten wij individuele behandelingen zoveel mogelijk op alternatieve wijze doorgaan. Poliklinische zorg die niet urgent is en waarbij het niet noodzakelijk is fysiek aanwezig te zijn, wordt op alternatieve wijze aangeboden (telefonisch of via beeldbellen) of verplaatst.

Dit heeft gevolgen voor behandelingen en afspraken op onze polikliniek.
Vanaf 17 maart wordt poliklinische zorg alleen nog fysiek op locatie geboden wanneer dit medisch urgent en noodzakelijk is. De behandelend arts beoordeelt in overleg met de patiënt of dit voor zijn of haar behandeling het geval is.

Blijkt dat de behandeling niet medisch urgent is en is het voor de patiënt niet noodzakelijk om fysiek aanwezig te zijn? Dan maakt de revalidatiearts samen met het behandelteam een plan voor de voortgang van de behandeling en mogelijke alternatieve behandelvormen via telefoon of een videoconsult. Al onze patiënten ontvangen hierover deze week persoonlijk telefonisch bericht.

Nieuwe patiënten waarvoor de afspraak al ingepland is, informeren wij deze week telefonisch of de afspraak op alternatieve wijze doorgaat (via telefoon of videoconsult). Vanwege het belang van de revalidatiebehandeling is het ons streven om het proces zo goed mogelijk op te starten en door te laten gaan.

Thuisbezoek vindt alleen plaats indien de behandelend arts dit in overleg met de patiënt als medisch noodzakelijk en urgent beoordeelt.Groepsbehandelingen worden omgezet naar een individuele behandeling. Daarop is bovenstaand beleid van toepassing.  


Hoe informeert Basalt patiënten over beleid / maatregelen rondom het coronavirus?
Patiënten polikliniek
Patiënten van de polikliniek ontvangen vandaag of morgen, 17-18 maart, een e-mail of brief met de maatregelen binnen Basalt. Inmiddels volgen de ontwikkelingen elkaar in dusdanig rap tempo op, dat wij al onze patiënten tot nader bericht via onze website informeren. Daarnaast gebruiken wij social media en posters op onze locaties.

 1. Website www.basaltrevalidatie.nl
 2. Social media (Facebook, Instagram)
 3. Posters op locaties
 4. E-mail of post

Patiënten kliniek
Patiënten in onze klinieken hebben vorige week brief op hun kamer ontvangen met de maatregelen binnen Basalt. Wij blijven onze patiënten op deze manier informeren. Ook houden de artsen en verpleging hen op de hoogte van ontwikkelingen. Uiteraard publiceren wij alle informatie ook op de website en social media en hangen er diverse posters op de locaties. 

 1. Brief op kamer
 2. Artsen en verpleging
 3. Website
 4. Social media
 5. Posters op locaties


Preventie-adviezen die per 13 maart 2020 voor alle Nederlanders gelden

 • Hygiëne
  • hoest of nies in de elleboog
  • gebruik papieren zakdoekjes
  • was je handen regelmatig en grondig, ten minste bij aankomst en vertrek ergens
  • droog je handen af met papieren handdoekjes
  • schud geen handen, ook geen zoenen of omhelzing ter begroeting
 • Social distancing
  • thuisblijven met luchtwegklachten en/of koortsig gevoel
  • houdt zoveel mogelijk 1,5 meter afstand van andere mensen
  • evenementen met >100 personen worden afgelast


Definitie risicogroepen COVID-19
Veel patiënten hebben vragen over wat onder de groep 'kwetsbaren' verstaan wordt. Hiervoor worden dezelfde indicaties gehanteerd die het Nationaal Programma Grieppreventie (NPG) hanteert voor de jaarlijkse griepprik. Uitzondering is de leeftijdsgrens, die voor COVID-19 aangepast is van 60 jaar (waarop mensen de uitnodiging voor de griepprik krijgen) naar >70 jaar.

Onder de hoogrisicogroepen vallen:

 • Alle personen > 70 jaar
 • Alle personen >18 jaar met één van onderliggende aandoeningen die een verhoogd risico hebben om geïnfecteerd te raken en/of grotere kans hebben op ernstiger beloop:
  • afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen;
  • chronische hartaandoeningen;
  • diabetes mellitus;
  • ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie;
  • verminderde weerstand tegen infecties door medicatie voor auto-immuunziekten, na orgaantransplantatie, bij hematologische aandoeningen, bij aangeboren of op latere leeftijd ontstane afweerstoornissen waarvoor behandeling nodig is, of bij chemotherapie en/of bestraling bij kankerpatiënten;
  • met een hiv-infectie in overleg met de hiv-behandelaar.
 • Personen >18 jaar in één van onderstaande situaties die een verhoogd risico hebben om anderen te infecteren:
  • met een verstandelijke handicap die in een instelling wonen;
  • woonachtig in een verpleeghuis die niet vallen onder bovengenoemde categorieën.


Aanvullende preventie-adviezen voor hoog-risicogroepen

 • Social distancing
  • Als er iemand in het gezin/huishouden koorts heeft, verkouden is en/of hoest, vermijd verblijf in dezelfde ruimte zoveel mogelijk
  • Beperk sociale contacten tot het hoogstnodige; vermijd gezelschappen
  • Beperk activiteiten buitenshuis in afgesloten ruimtes: dus geen: bezoek bij anderen thuis, kerkbezoek, bar, restaurant, fitness, sport, zwembad, etc.
  • Vermijd het openbaar vervoer zoveel mogelijk, zeker in de spits
  • Beperk boodschappen doen, zeker in de spits, vraag iemand anders of laat boodschappen thuis bezorgen
  • Ga niet naar school/universiteit/onderwijsinstellingen
  • Bezoek geen (klein)kinderen, pas niet op kinderen en bezoek geen scholen
  • Neem bij klachten die erger worden telefonisch contact op met uw huisarts/specialist om te overleggen of u getest moet worden

Veel patienten in behandeling bij Basalt vallen onder de groep 'kwetsbaren'. Om die reden scherpen wij de maatregelen voor een bezoek aan één van onze vestigingen aan.


Preventie-adviezen die per 13 maart 2020 voor alle Nederlanders gelden

 • Hygiëne
  • hoest of nies in de elleboog
  • gebruik papieren zakdoekjes
  • was je handen regelmatig en grondig, ten minste bij aankomst en vertrek ergens
  • droog je handen af met papieren handdoekjes
  • schud geen handen, ook geen zoenen of omhelzing ter begroeting
 • Social distancing
  • werk zoveel mogelijk vanuit huis, op het werk geen bijeenkomsten >100 personen
  • als thuiswerken niet mogelijk is: spreid werktijden
  • thuisblijven met luchtwegklachten en/of koortsig gevoel
  • evenementen met >100 personen worden afgelast


Definitie risicogroepen COVID-19
Veel patiënten hebben vragen over wat onder de groep 'kwetsbaren' verstaan wordt. Hiervoor worden dezelfde indicaties gehanteerd die het Nationaal Programma Grieppreventie (NPG) hanteert voor de jaarlijkse griepprik. Uitzondering is de leeftijdsgrens, die voor COVID-19 aangepast is van 60 jaar (waarop mensen de uitnodiging voor de griepprik krijgen) naar >70 jaar.
Onder de hoogrisicogroepen vallen:

 • Alle personen > 70 jaar
 • Alle personen >18 jaar met één van onderliggende aandoeningen die een verhoogd risico hebben om geïnfecteerd te raken en/of grotere kans hebben op ernstiger beloop:
  • afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen;
  • chronische hartaandoeningen;
  • diabetes mellitus;
  • ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie;
  • verminderde weerstand tegen infecties door medicatie voor auto-immuunziekten, na orgaantransplantatie, bij hematologische aandoeningen, bij aangeboren of op latere leeftijd ontstane afweerstoornissen waarvoor behandeling nodig is, of bij chemotherapie en/of bestraling bij kankerpatiënten;
  • met een hivinfectie in overleg met de hivbehandelaar.
 • Personen >18 jaar in één van onderstaande situaties die een verhoogd risico hebben om anderen te infecteren:
  • met een verstandelijke handicap die in een instelling wonen;
  • woonachtig in een verpleeghuis die niet vallen onder bovengenoemde categorieën.


Aanvullende preventie-adviezen voor hoogrisicogroepen

 • Social distancing
  • Als er iemand in het gezin/huishouden koorts heeft, verkouden is en/of hoest, vermijd verblijf in dezelfde ruimte zoveel mogelijk
  • Beperk sociale contacten tot het hoogstnodige; vermijd gezelschappen
  • Beperk activiteiten buitenshuis in afgesloten ruimtes: dus geen: bezoek bij anderen thuis, kerkbezoek, bar, restaurant, fitness, sport, zwembad, etc.
  • Vermijd het openbaar vervoer zoveel mogelijk, zeker in de spits
  • Beperk boodschappen doen, zeker in de spits, vraag iemand anders of laat boodschappen thuis bezorgen
  • Ga niet naar school/universiteit/onderwijsinstellingen
  • Bezoek geen (klein)kinderen, pas niet op kinderen en bezoek geen scholen
  • Neem bij klachten die erger worden telefonisch contact op met uw huisarts/specialist om te overleggen of u getest moet worden


Basalt volgt de maatregelen van de Rijksoverheid en de adviezen van het RIVM op. Voor alle informatie over de huidige maatregelen verwijzen wij u naar de website van de Rijksoverheid en het RIVM.


Terug