Belangrijke informatie met betrekking tot het coronavirus

Op deze pagina houden wij onze patiënten en bezoekers op de hoogte van de laatste onwikkelingen, maatregelen en wijzigingen voor Basalt als gevolg van de corona uitbraak in Nederland. Basalt volgt deze maatregelen en adviezen van de Rijksoverheid en de RIVM.

Maatregelen voor een veilig Basalt

Op al onze locaties staat veilige zorg voorop. In verband met het coronavirus hanteren we regels om uw en onze gezondheid te waarborgen. Zo ontvangen wij niet te veel patiënten tegelijk in ons revalidatiecentrum, hebben we looproutes en adviseren wij een mondkapje te dragen. We controleren iedereen die ons revalidatiecentrum binnenkomt op verkoudheidsklachten en koorts.

Mondkapjes

Per 15 juli 2021 is het dragen van een 2R mondkapje in alle openbare ruimtes binnen Basalt opnieuw verplicht voor iedereen vanaf 13 jaar. Bijvoorbeeld in de lift, in het trappenhuis en op de gang. Wanneer u op een stoel plaatsneemt in een van onze restaurants, een wachtruimte of een behandelruimte, mag het mondkapje af.

Het mondkapje ontvangt u bij binnenkomst in onze gebouwen. Hoe u een mondkapje correct gebruikt, leest u hier. In onze behandelruimten hoeven patiënten geen mondkapje te dragen. Daar zijn onze behandelaren verantwoordelijk voor het dragen van een mondkapje als uw behandeling binnen de 1,5 meter plaatsvindt. 

Wat verwachten we van u?

Poliklinische patiënten

 • Houd u aan de algemene veiligheids- en hygiënemaatregelen(zie onder) en ons mondkapjesbeleid.
 • Kom alleen naar uw afspraak. Zo houden we ruimte in onze wachtkamers en beperken we de wachtrij voor de controle aan de deur. Als het echt nodig is dat er iemand meekomt, dan mag u maximaal 1 begeleider mee naar binnen nemen. Wanneer u alleen naar de behandeling kan komen, verzoeken wij uw begeleider om indien mogelijk in de auto te wachten.
 • Meld u vooraf bij de receptie / toegangscontrole. Daar schrijven wij iedereen in en doen wij een gezondheidscheck door middel van een COVID-19 vragenformulier. Wanneer wij tijdens de controle klachten constateren die COVID-19 verdacht zijn, is het mogelijk dat uw afspraak niet doorgaat. Uw behandelend arts of behandelaar beoordeelt uiteindelijk of de afspraak doorgang zal vinden of moet worden verplaatst.
 • Meld u niet eerder dan nodig voor uw afspraak, ongeveer 10 - 15 minuten voor aanvang. Houd wel rekening met langere loopafstanden in het gebouw. Neem indien nodig een loophulpmiddel of rolstoel.
 • Kom niet naar Basalt als u koorts en/of luchtwegklachten heeft, zoals verkoudheid, hoesten, keelpijn of kortademigheid. Bel in dat geval van tevoren de afdeling waar u een afspraak heeft om de mogelijkheden te bespreken.
 • Heeft u van tevoren van ons het COVID-19 vragenformulier ontvangen? Om de wachtrij bij de toegangscontrole te verkorten, helpt het als u deze thuis al hebt ingevuld.

Bezoekers

 • Houd u aan de algemene veiligheids- en hygiënemaatregelen en het dringend advies om een mondkapje te dragen.
 • Houd u aan de bezoekregels en –tijden. Opgenomen patiënten mogen maximaal twee bezoekers per dag ontvangen. Dit bezoek mag niet gelijktijdig plaatsvinden maar op aparte momenten binnen de bezoektijden. Elke bezoeker mag één kind t/m 12 jaar meenemen. Bezoek dat begeleiding nodig heeft, mag één begeleider meenemen. Bezoek is welkom op maandag t/m vrijdag van 15.00 tot 17.00 uur en 18.00 tot 21.00 uur en tijdens het weekend en op feestdagen tussen 11.00 en 21.00 uur. 
 • Op zaterdagen en zondagen mag er één gast mee-eten in het restaurant van Basalt. Op doordeweekse dagen zijn klinische patiënten na het eten met hun bezoeker welkom in de bar.
 • Kom niet op bezoek als u koorts en/of verkoudheidsklachten heeft, zoals verkoudheid, hoesten, keelpijn of kortademigheid.
 • Meld u vooraf bij de receptie / toegangscontrole. Daar schrijven wij alle bezoekers en begeleiders in en doen wij een gezondheidscheck door middel van een COVID-19 vragenformulier. Wanneer wij tijdens de controle klachten constateren die COVID-19 verdacht zijn, kan het bezoek niet doorgaan.
 • Meld u niet eerder dan nodig voor uw bezoek, ongeveer 5 minuten voor aanvang.

Klinische patiënten

 • Houd u aan de algemene veiligheids- en hygiënemaatregelen.
 • Stem af met uw familie en vrienden wie op welk moment op bezoek komt. Zo voorkomt u vervelende situaties.

Algemene veiligheids- en hygiënemaatregelen
 

 • Houd 1,5 meter afstand, ook in de wachtkamers.
 • Schud geen handen.
 • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes.
 • Was uw handen regelmatig met water een zeep (voor en na de behandeling).
 • Draag in alle publieke ruimtes een 2R mondkapje.
 • Maak gebruik van de voor patiënten en bezoekers geselecteerde toiletten. De therapeut kan vertellen waar deze zijn.
 • Volg de vastgelegde looproutes, loop niet tegen de richting in. Dit is noodzakelijk om de 1,5 meter afstand te waarborgen.
 • Neem uw loophulpmiddel of rolstoel mee de behandelruimte in.

Bezoekregels en bezoektijden
 

 • Maandag tot en met vrijdag:
  • 15.00 - 17.00 uur
  • 18.00 - 21.00 uur
 • Zaterdag en zondag:
  • 11.00 - 21.00 uur

Voorwaarden bezoek reguliere revalidatieafdelingen

 • Patiënten mogen twee bezoekers per dag ontvangen. Dit bezoek mag niet gelijktijdig plaatsvinden maar op aparte momenten binnen de bezoektijden. Een bezoeker mag één kind t/m 12 jaar meenemen.
 • Bezoek dat begeleiding nodig heeft, mag één begeleider meenemen.
 • Bezoekers dienen zich te allen tijden vooraf bij de receptie te melden. Daar schrijven wij alle bezoekers in en doen wij een gezondheidscheck.
 • Bezoekers mogen geen verkoudsheidsklachten en/of koorts hebben.
 • Op zaterdagen en zondagen mag er 1 gast mee-eten in het restaurant van Basalt

Bezoekersregeling covid-19 afdeling
Positieve COVID-19 patiënten op onze speciale covid-19 afdeling, mogen eenmaal per week één bezoeker ontvangen. In verband met de veiligheid en gezondheid van onze patiënten, hun naasten en onze medewerkers, gelden hiervoor strikte voorwaarden. Wilt u op bezoek bij een patiënt op onze covid-19 cohortafdeling? Bespreek dit met de patiënt of eerste contactpersoon.

Afgeven wasgoed en persoonlijke eigendommen
Wij vragen bezoekers om wasgoed en persoonlijke eigendommen zoveel mogelijk tijdens hun bezoek mee te nemen. Wanneer dit niet mogelijk is, kunnen zij deze dagelijks om 11.00 uur en 14.00 uur inleveren bij de hoofdingang. Twee keer per dag brengen wij de afgeleverde spullen naar onze patiënten.

Ontvangst patiënten externe zorgaanbieders vanaf 1 juli
Vanaf 1 juli mogen externe zorgaanbieders die bij Basalt een ruimte huren weer patiënten van buiten Basalt ontvangen. Daarmee neemt de toestroom van patiënten verder toe. Deze patiënten worden ontvangen en behandeld volgens de maatregelen die binnen Basalt gelden: gezondheidscheck bij de ingang, 1,5 meter afstand en het toepassen van de hygiëneregels.

Gebruik restaurant en bar
 

 • De restaurants in Den Haag en Leiden zijn geopend voor klinische en poliklinische patiënten. Bezoekers kunnen wij helaas niet tot het restaurant toelaten. 
 • De bars in Leiden en Den Haag zijn geopend voor patiënten en bezoekers. In Den Haag van 18.00 tot 20.45 uur en in Leiden van 18.00 tot 22.00 uur.          

Covid-19 revalidatie en cohortverpleging

Sinds 8 april biedt Basalt klinische revalidatie voor (post) covid-19 patiënten na ziekenhuis- of IC-opname. Patiënten uit ziekenhuizen die positief testen op covid-19 worden opgenomen op een geïsoleerde afdeling op de locatie Vrederustlaan in Den Haag. Deze afdeling is speciaal ingericht voor covid-19-positieve patiënten die, zodra zij negatief testen, door kunnen stromen naar onze reguliere revalidatieafdelingen in Den Haag en Leiden. Basalt hanteert alle maatregelen vanuit het RIVM en de GGD zorgvuldig. Dit betekent dat wij nog steeds veilige zorg bieden aan al onze patiënten. Onze artsen en verpleegkundigen zijn volledig van alle maatregelen op de hoogte.

 


Terug