Belangrijke informatie met betrekking tot het coronavirus

Op deze pagina houden wij onze patiënten en bezoekers op de hoogte van de laatste onwikkelingen, maatregelen en wijzigingen voor Basalt als gevolg van de corona uitbraak in Nederland. Basalt volgt de maatregelen van de Rijksoverheid en de adviezen van het RIVM op. Voor alle informatie over de huidige maatregelen verwijzen wij u naar de website van de Rijksoverheid en het RIVM.

Voor alle bezoekers van Basalt, patienten voor onze poliklinieken en bezoekers van de klinieken gelden verscherpte maatregelen.


Veiligheidsmaatregelen

 • Bent u patiënt? Meld u 10 - 15 minuten voor aanvang van de afspraak of de therapie bij de hoofdingang van het revalidatiecentrum. Bent u bezoeker? Meld u dan 5 minuten voor aanvang van uw bezoek aan bij de hoofdingang.
 • Neem de vragenlijst mee die u op voorhand van ons ontvangen heeft. Om de wachtrij bij de toegangscontrole te verkorten, helpt het als u deze thuis al hebt ingevuld.
 • Heeft u de vragenlijst niet, bijvoorbeeld omdat u bezoeker bent? De vragenlijsten zijn bij de toegangscontrole verkrijgbaar en kunnen ter plaatse worden ingevuld.
 • Onze medewerkers bij de toegangscontrole controleren uw gezondheid op basis van de ingevulde vragenlijst.
 • De ingevulde vragenlijst wordt twee weken bij ons bewaard. Dit doen wij zodat wij bij een mogelijke besmetting, een contactonderzoek kunnen uitvoeren. Wij hanteren bij de opslag van de lijsten de regels die van toepassing zijn om uw persoonsgegevens veilig te bewaren, na twee weken worden de formulieren vernietigd.
 • Wanneer wij tijdens de controle klachten constateren die COVID-19 verdacht zijn, kan de afspraak niet doorgaan.
 • Indien u thuis reeds klachten of koorts heeft, verzoeken wij u niet naar de afspraak te komen en de afspraak telefonisch te verzetten.
 • Indien u begeleiding nodig heeft, mag u maximaal 1 begeleider meenemen. Ook uw begeleider wordt gecontroleerd bij de toegangscontrole. Wanneer u alleen naar de behandeling kan komen, verzoeken wij uw begeleider om bij voorkeur in de auto te wachten.
 • Houd u aan de vastgelegde looproutes, loop niet tegen de richting in. Dit is noodzakelijk om de 1,5 meter afstand te waarborgen.
 • Houd rekening met langere loopafstanden in het gebouw. Neem indien nodig een loophulpmiddel of rolstoel.

Algemene veiligheids- en hygiënemaatregelen Basalt

 • Iedereen houdt 1,5 meter afstand, ook in de wachtkamers.
 • Wij schudden geen handen.
 • Hoesten of niezen in de binnenkant van de elleboog.
 • Voor en na de behandeling wast u uw handen met water en zeep.
 • Er zijn toiletten geselecteerd waar patiënten en bezoekers gebruik van kunnen maken. De therapeut kan u vertellen waar deze zijn en via welke route u daarheen kunt lopen.
 • Een loophulpmiddel of rolstoel mag niet in de gang blijven staan en moet mee naar binnen in de behandelruimte.

Houd er rekening mee dat in ons revalidatiecentrum patiënten in isolatie kunnen liggen vanwege mogelijke besmetting met het coronavirus. We begrijpen dat u zich hier mogelijk zorgen over maakt. We hanteren echter alle maatregelen vanuit het RIVM en de GGD zorgvuldig. Dit betekent dat wij nog steeds veilige zorg kunnen bieden aan onze patiënten. Onze artsen en verpleegkundigen zijn volledig van alle maatregelen op de hoogte.

Bezoekregels en bezoektijden

 • Maandag tot en met vrijdag:
  • 18.00 - 20.00 uur
 • Zaterdag, zondag en feestdagen:
  • 15.00 - 16.00 uur
  • 19.00 - 20.00 uur

Buiten deze bezoektijden is de centrale toegang gesloten.

Voorwaarden bezoek reguliere revalidatieafdelingen

 • Patiënten mogen twee bezoekers per dag ontvangen. Elke bezoeker mag één kind t/m 12 jaar meenemen.
 • Bezoek dat begeleiding nodig heeft, mag één begeleider meenemen.
 • Bezoekers dienen zich te allen tijden vooraf bij de receptie te melden. Daar schrijven wij alle bezoekers in en doen wij een gezondheidscheck.
 • Bezoekers mogen geen verkoudsheidsklachten en/of koorts hebben.

Gebruik restaurants
De restaurants in Den Haag en Leiden zijn alleen geopend voor klinische patiënten. Externe bezoekers en poliklinische patiënten kunnen wij helaas niet tot het restaurant toelaten.

De bar in Den Haag en Leiden is alleen geopend voor klinische patiënten en hun bezoek. Poliklinische patiënten en overige externe bezoekers kunnen geen gebruik maken van de bar.

Bezoekersregeling covid-19 afdeling
Positieve COVID-19 patiënten op onze speciale covid-19 afdeling, mogen eenmaal per week één bezoeker ontvangen. In verband met de veiligheid en gezondheid van onze patiënten, hun naasten en onze medewerkers, gelden hiervoor strikte voorwaarden. Wilt u op bezoek bij een patiënt op onze covid-19 cohortafdeling? Bespreek dit met de patiënt of eerste contactpersoon.

Afgeven wasgoed en persoonlijke eigendommen
Wij vragen bezoekers om wasgoed en persoonlijke eigendommen zoveel mogelijk tijdens hun bezoek mee te nemen. Wanneer dit niet mogelijk is, kunnen zij deze dagelijks om 11.00 uur en 14.00 uur inleveren bij de hoofdingang. Twee keer per dag brengen wij de afgeleverde spullen naar onze patiënten.

Ontvangst patiënten externe zorgaanbieders vanaf 1 juli
Vanaf 1 juli mogen externe zorgaanbieders die bij Basalt een ruimte huren weer patiënten van buiten Basalt ontvangen. Daarmee neemt de toestroom van patiënten verder toe. Deze patiënten worden ontvangen en behandeld volgens de maatregelen die binnen Basalt gelden: gezondheidscheck bij de ingang, 1,5 meter afstand en het toepassen van de hygiëneregels.

Opstarten polikliniek vanaf 18 mei
De afgelopen periode heeft onze poliklinische zorg stilgelegen of op alternatieve wijze, via beeldbellen of eHealth, plaatsgevonden. De komende weken zal Basalt haar reguliere zorg weer opstarten. De meest noodzakelijke behandelingen die niet via (beeld)bellen of eHealth kunnen plaatsvinden, worden vanaf 18 mei opgestart in ons revalidatiecentrum. De komende weken breiden wij het aantal behandelingen op locatie steeds verder uit. We hopen al onze patiënten snel weer te zien. We streven er naar om per 1 juli alle behandelingen weer in het revalidatiecentrum plaats te laten vinden.

Covid-19 revalidatie en cohortverpleging
Sinds 8 april biedt Basalt klinische revalidatie voor (post) covid-19 patiënten na ziekenhuis- of IC-opname. Patiënten uit ziekenhuizen die positief testen op covid-19 worden opgenomen op een geïsoleerde afdeling op de locatie Vrederustlaan in Den Haag. Deze afdeling is speciaal ingericht voor covid-19-positieve patiënten die, zodra zij negatief testen, door kunnen stromen naar onze reguliere revalidatieafdelingen in Den Haag en Leiden. Basalt hanteert alle maatregelen vanuit het RIVM en de GGD zorgvuldig. Dit betekent dat wij nog steeds veilige zorg bieden aan al onze patiënten. Onze artsen en verpleegkundigen zijn volledig van alle maatregelen op de hoogte.

Tijdelijke Coronahuisartsenpost in Basalt Delft opgeheven
De speciale huisartsenpost voor patiënten met covid-19 klachten, die tijdelijk was onder gebracht in het gebouw van Basalt locatie Delft, is op 14 mei teruggekeerd naar de eerdere locatie in het Reinier de Graaf ziekenhuis. Daarmee is de locatie in Basalt opgeheven.


Terug