LUMC - Basalt Hartrevalidatie: Ontwikkeling zorgpad Cardiothoracale Chirurgie

Geplaatst op: 23 januari 2024

Basalt Hartrevalidatie heeft samen met het LUMC gewerkt aan het zorgpad Cardiothoracale chirurgie. Dit is een multidisciplinair zorgpad waarbij Basalt Hartrevalidatie samen heeft gewerkt met verschillende afdelingen uit het LUMC zoals Cardiologie, Thoraxchirurgie, Intensive care en Anesthesie. Daarnaast zijn ook Fysiotherapie, Psychologie, Diëtiek, Geriatrie, Leefstijlpoli en Box office betrokken. Het doel is om de patiëntenzorg verder te verbeteren door o.a. de zorg rondom thorax chirurgische ingrepen goed op elkaar af te stemmen en te optimaliseren door bijvoorbeeld homemonitoring en blended care toe te passen.

In dit zorgpad worden patiënten al in de periode voorafgaand aan de opname zo goed mogelijk klaargestoomd voor de operatie. Zo wordt o.a. in kaart gebracht of de voeding kan worden verbeterd, of er mentale problemen zijn die behandeling vergen en krijgen patiënten een beweegprogramma waarmee ze thuis aan de slag kunnen om zo hun conditie te optimaliseren. Ook krijgen patiënten een Box mee waarin meerdere apparaten zitten. Hiermee kunnen zij verschillende thuismetingen doen zoals het meten van de bloeddruk en aantal stappen per dag. Tijdens de opname is er o.a. extra aandacht voor vroegtijdige mobilisatie en krijgen patiënten bij ontslag een trainingsprogramma (Physitrack) mee, waarmee ze op een goede en veilige manier kunnen blijven bewegen totdat het hartrevalidatietraject begint.

Waar patiënten in het verleden pas na 6 tot 8 weken na de operatie startten met hartrevalidatie is de start van het hartrevalidatietraject in dit zorgpad vervroegd tot 3 weken na de operatie. Recent onderzoek laat zien dat het mogelijk is al in een vroeger stadium en op een effectieve en veilige manier te trainen. Ook maken we bij Basalt Hartrevalidatie gebruik van Physitrack, zodat patiënten gedurende het hartrevalidatietraject ook op afstand kunnen trainen. Hierbij nemen we het programma over van de afdeling Fysiotherapie uit het LUMC om het vervolgens aan te passen naar een programma gericht op hartrevalidatie. In de toekomst zullen we onderzoeken of er mogelijkheden zijn om de hartrevalidatie in een nog eerder stadium in het zorgpad te betrekken (in het kader van prehabilitatie).

Meer informatie over dit zorgpad is te vinden op de website: Welkom bij het CardioThoracaal Chirurgie Zorgpad! (hartoperatie.info)

Ook is er een film gemaakt waarin het hele zorgpad vanuit het perspectief van de patiënt wordt doorlopen. KIJKERSTIP: Vanaf minuut 5.13 tot 6.19 is in de film het deel van hartrevalidatie in Basalt Leiden te zien. 


Deel dit bericht:
Terug