Netwerkbijeenkomst 'behandeling patiënten met een beenamputatie'

Netwerkbijeenkomst beenamputatie: ‘Van operatie naar de eerste stappen’
26 september van 18.30- 20.30 uur, Vrederustlaan 180, Den Haag

Deze netwerkbijeenkomst is bedoeld voor (1e lijns) fysiotherapeuten fysiotherapeuten die ervaring hebben met de behandeling van patiënten die een prothese gebruiken na een
beenamputatie, of hier ervaring in willen opdoen. Accreditatie wordt aangevraagd bij de KNGF voor deelnemende fysiotherapeuten.

Programma
18.00 uur: Ontvangst met een ‘hapje en drankje’ en de mogelijkheid een bezoek te brengen aan de stands van de instrumentmakers
18.30 uur: Opening
18.35 uur: Presentaties
Van operatie naar protheserijpMarco Schults, revalidatiearts
Wondgenezing Marco Schults, revalidatiearts  
De eerste stappen met een prothese & prothesemogelijkheden Inge van Komen, fysiotherapeut 
20.00 uur: Casuïstiekbespreking
20.25-20.30 uur: Afsluiting
 
Kosten en aanmelden
De kosten voor deelname aan dit symposium bedragen €25,-. U kunt zich aanmelden middels een e-mail aan Leerhuis@basaltrevalidatie.nl; vermeld hierbij uw naam, naam
fysiopraktijk, e-mailadres en KNGF registratienummer. Uw aanmelding is definitief na ontvangst van de deelnemerskosten.
Er is ruimte voor 60 deelnemers. Wij hopen u te mogen verwelkomen!

Inlichtingen
Basalt Leerhuis
Telefoon: 070 359 3534
E-mail:  Leerhuis@basaltrevalidatie.nl


Terug