Nieuw regionaal zorgnetwerk Haaglanden rond patiënten met ALS, PSMA en PLS

Ons behandelteam voor ALS patiënten nam het initiatief om een netwerk met andere zorgverleners van ALS patiënten op te zetten. Het doel is om de expertise van het ALS Centrum Nederland en het team van Basalt uit te dragen naar de eerstelijnszorg, thuiszorg en verpleeghuizen. Inmiddels zijn er meer dan 30 deelnemers.  Geïnteresseerd? Zie de vernieuwde website van het ALS netwerk Haaglanden.

ALS Netwerk Haaglanden verbindt zorgverleners in de regio Haaglanden, Delfland en het Westland.

Het zorgnetwerk bestaat uit:

  • de ALS behandelteams van Basalt Den Haag
  • Eerstelijns fysiotherapeuten
  • Eerstelijns ergotherapeuten
  • Eerstelijns logopedisten
  • Huisartsen
  • Specialisten ouderengeneeskunde
  • Verpleegkundigen en verzorgenden werkzaam in verpleeghuizen en thuiszorgorganisaties
     

De deelnemers van het netwerk komen twee keer per jaar samen om expertise uit te wisselen. Ook is er scholingsmateriaal ontwikkeld en is er een samenwerking gezocht met het Centrum voor Thuisbeademing en een MDL-verpleegkundige (maag-darm-lever). Daarnaast is er een consultatiespreekuur en is er een e-mail adres voor specifieke vragen.
 
De oprichting van het ALS netwerk Haaglanden wordt gesubsidieerd door Stichting ALS Nederland en Stichting ALS Westland.


Terug