Onderzoek naar bespreken ALS- prognose met patiënt

Basalt heeft meegedaan aan een onderzoek naar het bespreken van de prognose met ALS patiënten.

Doel van het onderzoek was om na te gaan hoe het bespreken van de levensverwachting aan de hand van een predictiemodel wordt ervaren door patiënten, naasten, revalidatieartsen en neurologen. Het is een nieuw model, bedoeld om vroegtijdig met de patiënt de prognose te bespreken. Zodat patiënt en familie beter inzicht hebben in de tijd die hen nog is gegeven en ze hier op kunnen anticiperen en zij hun leven waardevol kunnen invullen.

Uiteindelijk is het de bedoeling om deze methode van het bespreken van de levensverwachting aan de hand van het predictiemodel breder aan te bieden aan neurologen en revalidatieartsen in het land.

Basalt werkte bij dit onderzoek samen met de neuroloog en revalidatieartsen van het ALS centrum UMCU.

 


Terug