Patiëntervaringen zorg op afstand tijdens Covid

Tijdens de eerste golf van de Covid-19 pandemie moesten we onze poliklinische zorg op locatie noodgedwongen vervangen voor zorg op afstand, ondersteund door e-health applicaties. Naast de nodige uitdagingen bood dit ons ook leermomenten en kansen. Om in de hectische periode van de eerste golf te leren van de implementatie van zorg op afstand, verzamelde Basalt gegevens van patiënten. Zo kregen wij inzicht in de ervaringen en tevredenheid met zorg op afstand. 

De resultaten van het (niet wetenschappelijke) onderzoek zijn gepubliceerd in het Nederlands Tijdschrift Revalidatiegeneeskunde. Allereerst zijn we in staat gebleken om in relatief korte tijd reguliere zorg te vervangen door zorg op afstand, blijkend uit het gebruik van en de tevredenheid over de applicaties. Opvallend hoog is tevredenheid over de ondersteuning die onze behandelaars hebben kunnen bieden bij het gebruik van zorg op afstand, een hoopvolle boodschap voor de toekomst en een groot compliment
voor de flexibiliteit en inzet van onze behandelteams. 

Naast een onderzoek naar gebruik en ervaringen is de meerwaarde van een wetenschappelijke analyse van de efficitiviteit van belang. Desalniettemin zijn wij alvast trots op deze resultaten, die naar onze overtuiging ook toe te schrijven zijn aan de waarde die binnen Basalt gehecht wordt aan zorginnovatie en de ervaring die we reeds hadden met digitale zorg. 


Terug