Revalidatiegeneeskunde Haga Ziekenhuis onder de vlag van Basalt

Geplaatst op: 25 januari 2019

De specialisten van het HagaZiekenhuis werken al jarenlang samen met de revalidatieartsen. Nu Basalt neemt per 1 januari 2019 de revalidatiezorg in het HagaZiekenhuis voor haar rekening neemt krijgen patiënten van het ziekenhuis sneller toegang tot de revalidatieartsen van Basalt. De komende jaren breidt de samenwerking zich uit voor patiënten die in aanmerking komen voor neurologische, vasculaire en oncologische revalidatie.

Basalt zet in op schaalvergroting
Voor de revalidatiezorg als sector is de schaalvergroting, waar Basalt op inzet met deze vernieuwde samenwerking in het HagaZiekenhuis, belangrijk voor het versterken van de toegankelijkheid van de revalidatiegeneeskundige zorg. Deze zorg is voor bepaalde patiënten cruciaal voor een waardevol herstel.

Beide organisaties hebben afspraken gemaakt over de uitkomsten van de revalidatie, de kwaliteit van zorg en de organisatie van de revalidatiegeneeskunde. Gevolg van de samenwerking is een toename van het aantal revalidatieartsen in het HagaZiekenhuis en daarmee een groeiende aandacht voor de kwaliteit van revalidatiezorg.

Revalidatie belangrijk onderdeel van complexe zorg

Revalideren voor, tijdens en na een behandeling in het HagaZiekenhuis wordt steeds belangrijker nu de zorg voor patiënten in complexiteit steeds verder toeneemt. Samen met de medisch-specialisten van het HagaZiekenhuis kunnen de revalidatieartsen van Basalt vroegtijdig inspelen op de revalidatiebehoefte van de patiënten. Direct na de poliklinische of klinische intake wordt de revalidatiearts van Basalt betrokken in de zorg rondom de patiënt. Hierdoor verloopt het herstel beter en sneller en kan de patiënt adequater terugkeren in de maatschappij. 

Patiënten die voor revalidatie in aanmerking komen zijn gebaat bij een team van specialisten dat nauw samenwerkt en de nodige expertise in huis heeft. Van diagnose naar behandeltraject tot herstel. In dit geval van ziekenhuiszorg tot revalidatie in een naadloos traject voor de patiënt.


Deel dit bericht:
Terug