Subsidie van bijna twee miljoen voor onderzoeksprogramma Basalt in beweging

Bewegen bevordert de gezondheid en vermindert gezondheidsrisico’s. Voor revalidatiepatiënten is beweging van wezenlijk belang voor het herstel en onlosmakelijk verbonden met het revalidatietraject. Tegelijkertijd is door een aandoening of beperking de drempel om te bewegen hoog. Extra stimulans om ook buiten de behandeling te bewegen en zodanig een actieve levensstijl te ontwikkelen en te behouden, is noodzakelijk. Om dit te realiseren start Basalt met hulp van een grote subsidie het zesjarig onderzoeksprogramma Basalt in beweging.

“Bij binnenkomst valt het direct op dat patiënten zelfstandig of samen met hun behandelaar bezig zijn met beweegactiviteiten. Voetstappen op de vloer leiden naar de trappen in plaats van de lift. Een groot scherm kondigt een beweegevenement aan. De klinische afdelingen in het revalidatiecentrum stralen beweging en activiteit uit. Een nieuw opgenomen patiënt krijgt van een verpleegkundige uitleg over de beweegapp. Door het dragen van een wearable kan hij in deze app straks de voortgang van zijn persoonlijke beweegplan volgen en kan Basalt evalueren of de gebruikte interventies voor hem werken. Een deur verder is een patiënt in gesprek met een medewerker van het Sportloket over haar beweegplan, over het (her)starten van een sport- of beweegactiviteit in haar thuisomgeving.”

Deze visie op bewegen staat centraal binnen het programma Basalt in beweging. In een periode van zes jaar ontwikkelt en verankert Basalt een nieuwe werkwijze en een uitdagende revalidatieomgeving waarin het stimuleren van structurele beweging en een gezonde leefstijl – tijdens én na de behandeling – centraal staan. Om dit te bereiken wordt praktijkgericht en wetenschappelijk onderzoek gedaan naar vraagstukken over (verandering van) beweeggedrag, gepersonaliseerde beweeginterventies en implementatiestrategieën. De vertaling van het onderzoek naar de revalidatiepraktijk vindt plaats via implementatieonderzoek en zogenaamde ‘living labs’, waar nieuwe en bestaande interventies getest en doorontwikkeld worden. Hiervoor werken onderzoekers, behandelaars en revalidatieartsen van Basalt constructief samen met belangrijke netwerkpartners als universiteiten, hogescholen, zorgaanbieders, netwerken, bedrijven en gemeentes.

Volgende stap
Het thema bewegen en sport binnen de revalidatie is niet nieuw. Basalt heeft zich de afgelopen jaren al sterk ingezet voor kennisontwikkeling over bewegen en heeft daarmee veel bereikt. Door innovatieprojecten en wetenschappelijk onderzoek naar eHealth en technologie heeft Basalt kennis ontwikkeld over innovatieve ondersteuning van patiënten tijdens de revalidatiebehandeling en richting gezond beweeggedrag. Met Basalt in beweging zet Basalt een belangrijke volgende stap om beweging te verweven in het DNA van de organisatiecultuur, haar medewerkers en (oud) patiënten.

Subsidie
Het project wordt mogelijk gemaakt door een omvangrijke subsidie van bijna twee miljoen van Stichting Basalt Fonds en Stichting Vrienden van de Sophia Stichting. Deze subsidie is toegekend omdat Basalt in beweging goed aansluit bij de doelstelling van beide stichtingen om onderzoek in te zetten ter bevordering van de revalidatiegeneeskunde, toepasbaar op een grote groep patiënten.


Terug