Zobest!

  • Onderzoeksvraag: Wat zijn de lange termijn gevolgen van CVA voor de bovenste extremiteit (arm, schouder, hand, etc) en wat is de zorgbehoefte? 
    Over deze studie zijn verschillende artikelen verschenen.
  • Subsidie: Deels Landsteiner Stichting.