Leden Clientenraad

 

Voorzitter van de Cliëntenraad: Mw. ir. M.A. (Marieke) Brink-Zimmerman 
Zij is werkzaam in de gezondheidszorg. Ruim 7 jaar is zij divisiedirecteur geweest in het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam. De afdeling Revalidatie viel binnen een van haar divisies. Sinds 1 juni 2015 is zij directeur van de Nederlandse Vereniging voor Radiologie.
Haar betrokkenheid bij de ontwikkelingen in de zorgsector is groot. Ze ervaart in haar werk de uitdaging om aandacht te houden voor de kwaliteit van zorg voor patiënten, terwijl tegelijk moet worden gelet op de kosten. Ook ziet ze dat patiënten steeds vaker in een netwerk van zorgaanbieders worden behandeld, terwijl de informatievoorziening voor het delen van medische gegevens nog niet altijd goed functioneert. Ook daarom horen de ervaring en mening van patiënten en cliënten naar Marieke's idee een belangrijke rol in de keuzes en het beleid van elke zorginstelling.

Waarnemend voorzitter: Mw. C.G. (Ineke) Hoogwerf – van de Wetering
Ineke neemt deel namens patiëntenvereniging KorterMaarKrachtig (KMK) en is al jarenlang actief als lotgenotencontactpersoon voor de Landelijke Vereniging. Zij is ook vier jaar actief geweest als regiocoördinator voor regio West (Zuid-Holland en Noord-Holland). Naast de Cliëntenraad is zij ook actief in het Reumapanel van het Maasstad Ziekenhuis te Rotterdam.

Mw. E.M. (Elma) van der Hoeven
Elma is voorgesteld door de Reumapatiënten Vereniging Den Haag e.o. waarvan zij 15 jaar penningmeester is geweest. In haar werkzame periode was Elma apothekers assistente. Door de reuma is zij echter volledig afgekeurd voor dit werk. Na een moeilijke periode zet zij zichzelf nu in voor vrijwilligerswerk. Zo is Elma lid geweest van diverse ouderraden, waarbij zij o.a. de bibliotheek van een MAVO volledig geautomatiseerd heeft. Ook is zij 12 jaar lang secretaris geweest van een atletiek vereniging in het Westland. In 2010 heeft zij een MasterClass Zorginkoop gedaan.

Dhr. P. (Peter) Kolsters
Peter is werkzaam in de cultuursector (o.a. de Ashton Brothers en Theater Figi) daarnaast is hij vader van twee jongens, de oudste heeft CP (Cerebrale Parese). Sinds september 2019 combineert hij de functie van vader en ondernemer met een plek in de Cliëntenraad namens de ouders.
 

Mw. N.M. (Elma) van der Kooij
Elma is lid van de Cliëntenraad namens de MS (multiple sclerose) Vereniging regio Zuid-Holland Noord. Daarnaast is zij mede Regiocoördinator van de MS Vereniging  Zuid-Holland Noord. Tevens is zij van 2010 tot eind 2017 lid geweest van het Netwerk Cure Zorgvragers van Zorgbelang Zuid-Holland, een patiënten- en consumentenplatform. Haar betrokkenheid en ervaring met het adviseren van organisaties vanuit patiënten perspectief is groot. Ze ervaart hoe belangrijk het is dat er naar patiënten wordt geluisterd en dat behandelaars in de communicatie met patiënten voldoende tijd en energie steken of de “boodschap” wel begrepen is door de patiënt. Deze ervaring heeft zij ook opgedaan in de Klachtencommissie Patiënten van Sophia Revalidatie, waar zij van juni 2009 tot 1 januari 2016 lid van was. Tevens kan ze haar ervaring vanuit haar voormalige werk als personeels- en organisatieadviseur bij verschillende ministeries waar zij het management adviseerde, goed gebruiken.
Verder heeft zij als ervaringsdeskundige een bijdrage geleverd aan MS-zorg: kwaliteitscriteria vanuit patiëntenperspectief als onderdeel van het MS-zorgmodel.

Mw. J. (Jessica) Mulder
De jongste zoon van Jessica heeft CP (Cerebrale Parese) en is daarom onder behandeling bij een revalidatiearts. Jessica heeft de afgelopen jaren als ouder met veel facetten van kinderrevalidatie kennis gemaakt. Zij vindt het belangrijk dat je als ouder gehoord wordt door de behandelaar en samen moet werken om tot de juiste behandeling van het kind te komen. Naast moeder en lid van de Cliëntenraad is Jessica manager van een plan- en flexbureau bij een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. Zij heeft dagelijks te maken met uitdagingen als kwaliteit van zorg, arbeidsmarktproblematiek en financieel beleid.

Mw B. (Belinda) van der Elst
Belinda is voorgesteld door de patiëntenvereniging Hersenletsel.nl waarvoor zij actief is als ervaringsdeskundige en trainer. Haar werkzame leven heeft ze bijna geheel doorgebracht in de gezondheidszorg. Na een aantal jaar als klinisch chemisch en hematologisch analist te hebben gewerkt is zij een aantal jaar bij OPTA werkzaam geweest. Daarna is zij als teamleider Clientenadministratie bij een verzorgingshuis gaan werken. Zij miste de dynamiek van het ziekenhuis en ging terug naar haar “roots” Als DBC consulent heeft zij zich toen toegelegd op de wet en regelgeving omtrent Registratie en Facturatie. En haar laatste functie was Klachtenfunctionaris. Door de gevolgen van 2 herseninfarcten is zij volledig afgekeurd en zet zij zich momenteel in voor vrijwilligerswerk. Zij is gestart met een Taalcafé om mensen met een taalachterstand te begeleiden en zet zich zoals gezegd in voor Hersenletsel.nl daarnaast blogt ze en schrijft ze columns om niet aangeboren hersenletsel (NAH) onder de aandacht te brengen.

Dhr. J.P. (John) de Rooij
Na ruim 20 jaar werkzaam te zijn geweest als pensioenadministrateur was het oktober 2020 tijd voor een nieuwe stap. De vrouw van John de Rooij is in 2019 overleden aan Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS). John heeft ervaren wat er je afkomt wanneer je  mantelzorger wordt en je volledig in beslag genomen wordt door de ziekte van je naaste; wat de emotionele en de organisatorische impact is. Hij besloot een opleiding tot mantelzorgmakelaar te volgen om mantelzorgers professioneel te kunnen ondersteunen. Inmiddels is hij gestart met het bureau Zicht op Mantelzorg (https://www.zichtopmantelzorg.nl/index.php/over-mij). Als lid van de Cliëntenraad vertegenwoordigt hij de mantelzorgers.

Dhr. R.A.P. (Ronald) Westdorp
Ronald Westendorp neemt deel aan de Cliëntenraad van Basalt namens de Hart Trim Club Delft. Ronald is 68 jaar, na 47 jaar werkzaam te zijn geweest in diverse functies in de binnen- en buitendiens bij de medische divisievan het UWV is hij sinds november 2017 met pensioen. Gedurende 30 jaar van zijn werkzame leven heeft hij zich bezig gehouden met medezeggenschap, zowel plaatselijk als landelijk. Door een tekort aan artsen heeft hij zich voor zijn pensioen voornamelijk bezig gehouden met taakdelegatie voor artsen binnen  het UWV.

Dhr. C. (Cees) van der Plas 
Cees is sinds 1972 werkzaam in de scheepsreparatie, de werkzaamheden worden op diverse schepen verricht zoals grote visserij, bagger en offshore schepen. In 1992 werd hij mede-eigenaar van het bedrijf en in 2004 nam hij het gehele bedrijf over. In 2015 nam hij samen met een partner een lieren bedrijf in België overge, zij bouwen lieren voor de maritieme sector. In 2017 werd bij Cees schildklierkanker geconstateerd met uitzaaiingen naar de lymfeklieren. Na diverse behandelingen in het ziekenhuis volgde ik het oncologische revalidatieprogramma bij Basalt Leiden.