Leden Clientenraad

 

Voorzitter van de Cliëntenraad: Mw. ir. M.A. (Marieke) Brink-Zimmerman 
Zij is werkzaam in de gezondheidszorg. Ruim 7 jaar is zij divisiedirecteur geweest in het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam. De afdeling Revalidatie viel binnen een van haar divisies. Sinds 1 juni 2015 is zij directeur van de Nederlandse Vereniging voor Radiologie.
Haar betrokkenheid bij de ontwikkelingen in de zorgsector is groot. Ze ervaart in haar werk de uitdaging om aandacht te houden voor de kwaliteit van zorg voor patiënten, terwijl tegelijk moet worden gelet op de kosten. Ook ziet ze dat patiënten steeds vaker in een netwerk van zorgaanbieders worden behandeld, terwijl de informatievoorziening voor het delen van medische gegevens nog niet altijd goed functioneert. Ook daarom horen de ervaring en mening van patiënten en cliënten naar Marieke's idee een belangrijke rol in de keuzes en het beleid van elke zorginstelling.

Waarnemend voorzitter: Mw. C.G. (Ineke) Hoogwerf – van de Wetering
Ineke neemt deel namens patiëntenvereniging KorterMaarKrachtig (KMK) en is al jarenlang actief als lotgenotencontactpersoon voor de Landelijke Vereniging. Zij is ook vier jaar actief geweest als regiocoördinator voor regio West (Zuid-Holland en Noord-Holland). Naast de Cliëntenraad is zij ook actief in het Reumapanel van het Maasstad Ziekenhuis te Rotterdam.

Dhr. J.P. (Jan Pieter) de Boer (1947)
Jan Pieter werkt al van jongs af aan bij zijn vader in de zaak als timmerman, later heeft hij een eigen bedrijf met 15 man personeel gehad. Jan Pieter was altijd veel met sport bezig waaronder Deltavliegen. Hij heeft veel gevlogen boven de duinen aan de kust. In 1991 vloog hij boven de Franse Alpen voor de Nederlandse kampioenschappen. Helaas liep hij hierbij een dwarslaesie op. Na in diverse  ziekenhuizen in Frankrijk en Nederland te hebben gelegen heeft Jan Pieter 7 maanden gerevalideerd in de kliniek bij Sophia te Den Haag.
Hierna heeft Jan Pieter zich gespecialiseerd in zittend werk, waaronder veel computerwerk.  Jan Pieter is contactpersoon geworden bij de DON ( Dwarslaesie Organisatie Nederland ) en heeft daar (o.a.) veel mensen aan een PGB geholpen. Jan Pieter is PGB ambassadeur bij Per Saldo. Ook heeft hij in de Pilot gezeten bij de SVB voor het trekkingsrecht. Het sportieve leven heeft Jan Pieter ook weer opgepakt, zo doet hij aan  rolstoeltennis en handbiken.

Mw. E.M. (Elma) van der Hoeven
Elma is voorgesteld door de Reumapatiënten Vereniging Den Haag e.o. waarvan zij 15 jaar penningmeester is geweest. In haar werkzame periode was Elma apothekers assistente. Door de reuma is zij echter volledig afgekeurd voor dit werk. Na een moeilijke periode zet zij zichzelf nu in voor vrijwilligerswerk. Zo is Elma lid geweest van diverse ouderraden, waarbij zij o.a. de bibliotheek van een MAVO volledig geautomatiseerd heeft. Ook is zij 12 jaar lang secretaris geweest van een atletiek vereniging in het Westland. In 2010 heeft zij een MasterClass Zorginkoop gedaan.

Dhr. P. (Peter) Kolsters
Peter is werkzaam in de cultuursector (o.a. de Ashton Brothers en Theater Figi) daarnaast is hij vader van twee jongens, de oudste heeft CP (Cerebrale Parese). Sinds september 2019 combineert hij de functie van vader en ondernemer met een plek in de Cliëntenraad namens de ouders.

Mw. N.M. (Elma) van der Kooij
Elma is lid van de Cliëntenraad namens de MS (multiple sclerose) Vereniging regio Zuid-Holland Noord. Daarnaast is zij mede Regiocoördinator van de MS Vereniging  Zuid-Holland Noord. Tevens is zij van 2010 tot eind 2017 lid geweest van het Netwerk Cure Zorgvragers van Zorgbelang Zuid-Holland, een patiënten- en consumentenplatform. Haar betrokkenheid en ervaring met het adviseren van organisaties vanuit patiënten perspectief is groot. Ze ervaart hoe belangrijk het is dat er naar patiënten wordt geluisterd en dat behandelaars in de communicatie met patiënten voldoende tijd en energie steken of de “boodschap” wel begrepen is door de patiënt. Deze ervaring heeft zij ook opgedaan in de Klachtencommissie Patiënten van Sophia Revalidatie, waar zij van juni 2009 tot 1 januari 2016 lid van was. Tevens kan ze haar ervaring vanuit haar voormalige werk als personeels- en organisatieadviseur bij verschillende ministeries waar zij het management adviseerde, goed gebruiken.
Verder heeft zij als ervaringsdeskundige een bijdrage geleverd aan MS-zorg: kwaliteitscriteria vanuit patiëntenperspectief als onderdeel van het MS-zorgmodel.

Mw. J. (Jessica) Mulder
De jongste zoon van Jessica heeft CP (Cerebrale Parese) en is daarom onder behandeling bij een revalidatiearts. Jessica heeft de afgelopen jaren als ouder met veel facetten van kinderrevalidatie kennis gemaakt. Zij vindt het belangrijk dat je als ouder gehoord wordt door de behandelaar en samen moet werken om tot de juiste behandeling van het kind te komen. Naast moeder en lid van de Cliëntenraad is Jessica manager van een plan- en flexbureau bij een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. Zij heeft dagelijks te maken met uitdagingen als kwaliteit van zorg, arbeidsmarktproblematiek en financieel beleid.

Dhr. J.A. (Hans) Pelgröm (1949)
Hans heeft tot zijn pensionering in 2014, bijna 40 jaar gewerkt in de sector Ontwikkelingssamenwerking als levensmiddelentechnoloog, uitgezonden naar Mozambique en sinds 1983 als leidinggevende bij Novib, SNV en het Ministerie van Buitenlandse Zaken totdat hij in 2004 getroffen werd door een CVA, waarna hij projectwerkzaamheden heeft verricht. Na zijn pensionering is hij als bestuurslid toegetreden tot Hersenletsel Zuid-Holland en vanuit die hoedanigheid met als aandachtsregio Haaglanden, in december 2016 lid geworden van de Cliëntenraad.

Dhr. L.C. (Loek) Sassen
Loek was ruim 40 jaar werkzaam bij Bloemenveiling Aalsmeer (later FloraHolland, in diverse functies, voornamelijk op gebied van marketing en relatiemanagement. Tot 2014, toen hij werd getroffen door een herseninfarct (CVA). Hij heeft gerevalideerd in Rijnlands Revalidatiecentrum in Leiden (RRC). Hij maakte deel uit van de cliëntenraad van RRC sinds begin 2018 en ging na de fusie over naar de Cliëntenraad van Basalt. Behalve vrijwilligerswerk in en rondom Ter Aar besteedt hij tamelijk veel tijd aan een plaatselijke weekblad.

Dhr. J.P. (John) de Rooij

De vrouw van John de Rooij is in 2019 overleden aan Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS).
John heeft ervaren wat er je afkomt wanneer je  mantelzorger wordt en je volledig in beslag genomen wordt door de ziekte van je naaste; wat de emotionele en de organisatorische impact is.
John heeft ruim 25 jaar gewerkt als pensioenadministrateur. Op dit moment is hij zich aan het omscholen tot Mantelzorgmakelaar.
Als lid van de Cliëntenraad vertegenwoordigt hij de mantelzorgers.

Dhr. R.A.P. (Ronald) Westdorp