De Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad voert namens het personeel overleg met de Raad van Bestuur over het ondernemingsbeleid en de personeelsbelangen.