Kernstaf

De Kernstaf fungeert als (informeel) platform voor het Stafbestuur ten behoeve van besluitvorming (input en terugkoppeling) en communicatie met betrekking tot lopende zaken. Het streven is in de Kernstaf zowel het Stafbestuur als alle locaties, inclusief de vakgroepen in de ziekenhuizen vertegenwoordigd te laten zijn door revalidatieartsen van die locaties.