Missie en visie

Onze missie

Onze missie is hét expertisecentrum voor revalidatiezorg te zijn. Voor kinderen, jongeren en volwassenen met complexe motorische en/of cognitieve beperkingen als gevolg van (lichamelijke) ziekte, ongeval of aangeboren aandoening. Dit doen we door:

  • het verzorgen van (complexe) medisch specialistische revalidatiegeneeskunde,
  • het continu innoveren van de revalidatiezorg en
  • het voeren van regie op het netwerk van de revalidatiezorg voor, tijdens en na de behandeling bij Basalt.

Onze visie

  • We geven de behandeling samen met de patiënt vorm. We vinden de inbreng van de patiënt heel belangrijk.
  • We streven continu naar maximale patiëntwaarde. Dat is de waarde van de behandeling voor de patiënt om in de maatschappij mee te kunnen doen. Tegelijk proberen we de zorgkosten te verminderen.
  • We kijken naar de patiënt in zijn geheel. Dat doen we volgens de zes aspecten van positieve gezondheid: het dagelijks functioneren, de sociaal maatschappelijke participatie, de lichaamsfuncties, het mentaal welbevinden, de zingeving en/of de kwaliteit van leven.