Drs. N.W.M. van den Berge - Siebers

Kinderrevalidatiearts (Lid Raad van Bestuur)

Tel: 070 3953 713

Aandachtsgebied

Het Jonge Kind (0-4 jaar), kinderen met een ernstige meervoudige beperking (EMB) en ziekenhuisrevalidatie. Medisch Manager Kinderrevalidatie Den Haag

Persoonlijke toelichting

Als Kinderrevalidatiearts ben ik vooral betrokken bij de jonge kinderen en de kinderen met een ernstige meervoudige beperking. Ik vind het belangrijk om juist in die vroege fase, waarin duidelijk wordt dat een kind zich anders ontwikkelt dan zijn leeftijdsgenootjes en er heel veel op het gezin af komt, hen te ondersteunen en in hun kracht te zetten.

Als Medisch Manager zie ik het als een uitdaging de kwaliteit van zorg iedere dag te verbeteren. Vanuit nieuwe inzichten op vakinhoudelijk gebied, maar ook vanuit behoeftes van ouders, kinderen, collega’s en onze ketenpartners. 

Werkzaam op locatie

Den Haag Vrederustlaan