Drs. E.H.M. Calame

Physician assistant

BIG nummer: 29043222981


Tel: 070-3593713

Aandachtsgebied

VSO Piramide College, VSO De Witte Vogel ((Z)EMB), poli EMB volwassenen

Persoonlijke toelichting: 

Ik ben al sinds 1995 in dienst bij Basalt (voorheen Sophia Revalidatie). Eerst als fysiotherapeut op de kinderafdeling en sinds 2022 als physician assistant (PA).

Ik heb ervaring in vele doelgroepen, maar nu ligt mijn expertise als PA bij de leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs van zowel het Piramide College als Tyltylcentrum De Witte Vogel en de volwassenen met ernstige meervoudige beperkingen.

Zoeken naar de optimale mogelijkheden van de cliënt samen met alle betrokkenen rondom hem/haar maakt het werken binnen de revalidatiegeneeskunde uitdagend en afwisselend. Na vele jaren nog voor mij nog steeds een inspirerende en leerzame werkplek.

Werkzaam op locatie

Den Haag Vrederustlaan