Drs. E. Jagersma

Revalidatiearts

T: 070 359 3593

Aandachtsgebied

NAH- CVA

Persoonlijke toelichting

Vanaf de start van mijn carrière in 2011 als revalidatiearts werk ik met veel passie en interesse met de doelgroep CVA-NAH. De impact van hersenletsel, zowel de zichtbare, maar juist ook de onzichtbare gevolgen, is ontzettend groot en het geeft me veel voldoening om samen met mijn multidisciplinair team een waardevolle bijdrage te leveren in het herstel en het hervinden van een nieuwe balans in het leven.

Ik ben naast de patiëntenzorg landelijk actief als voorzitter van de Werkgroep Hersenletsel van de Vereniging van Revalidatieartsen. Binnen Basalt ben ik voorzitter van de focusgroep van revalidatieartsen die CVA-NAH als specifiek interessegebied hebben en tevens ben ik lid van de expertgroep CVA-NAH binnen Basalt. Ook neem ik deel aan de stuurgroep van de CVA-keten Haaglanden.

Werkzaam op locatie

Den Haag Vrederustlaan