Drs. C. Reinders

Revalidatiearts

T: 0182 505 003

Aandachtsgebied

Ziekenhuisrevalidatie, met name neurologische problematiek, CVA/NAH, spasticiteit, technisch spreekuur

Werkzaam op locatie

Gouda