Drs. M. Roelofs

Revalidatiearts

T: 0182 555 600/ 0182 505 003

Aandachtsgebied

Kinderrevalidatie

Persoonlijke toelichting

Als revalidatiearts binnen de kinderrevalidatie ben ik werkzaam in het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) waar ik naast reguliere poliklinische consulten en controles in nauwe samenwerking met de kindergeneeskunde vorm geef aan de GOUDVIS-poli (Gouds vroege interventie spreekuur) en deelneem aan de follow-up van kinderen met het Syndroom van Down.

Tijdens mijn werkzaamheden bij Basalt Gouda co├Ârdineer ik de poliklinische behandeling van kinderen van 0-18 jaar en ben ik als consulent verbonden aan KDC Essezoom van Gemiva.

Voor zowel het GHZ als Basalt werk ik samen met diverse schoen- en instrumentmakers in de regio om zorg te dragen voor adequate schoenen en pro-/orthesiologie.

Werkzaam op locatie

Gouda