Drs. N. Roux-Otter

Revalidatiearts

T: 070 3593 641

Aandachtsgebied

CVA, NAH, voet/schoenproblematiek, robotica

Werkzaam op locatie

Den Haag Vrederustlaan