S. van Exter

Physician Assistant in opleiding

Tel: 015 - 278 02 30

Aandachtsgebied

Kinderrevalidatie, developmental coordination disorder (DCD), cerebrale parese (CP), technisch spreekuur, gangbeeldanalyse.

Persoonlijke toelichting

Vanaf 2005 ben ik werkzaam bij Basalt, eerst als kinderfysiotherapeut en sinds september 2021 als physician assistant in opleiding. 
Het multidisciplinaire werken binnen Basalt vind ik een van de mooiste aspecten van ons werk. Met het team zorgen dat een kind verder komt in zijn of haar ontwikkeling, ieder met zijn eigen expertise, maar samen met het kind en de ouders. Als PA (in opleiding) ligt hier een belangrijke rol om dit proces te begeleiden en de schakel te zijn tussen behandelaren, zowel intern als extern, artsen en kind en ouders. 

Werkzaam op locatie

Den Haag
Delft