Drs. V.V. Valkenburg

Revalidatiearts

T: 071 5195 237

Aandachtsgebied

Neuromusculaire aandoeningen (NMA), cerebale parese , niet aangeboren hersenletsel (NAH/ CVA)., gangbeeldanalyses, technisch spreekuur (orthesiologie & schoenaanpassingen), hoofdopleider revalidatiegeneeskunde Basalt Leiden

Persoonlijke toelichting

Ik werk al langere tijd in de revalidatiegeneeskunde en heb altijd een grote interesse gehad in neurologische aandoeningen. Inmiddels heb ik mij gespecialiseerd in de begeleiding en behandeling van mensen met een neuromusculaire aandoening, cerebale parese en niet aangeboren hersenletsel. Daarnaast heb ik als aandachtsgebied het verrichten van instrumentele gangbeeldanalyses. Mensen met complexe loopproblematiek kunnen met hulp hiervan adviezen van mij ontvangen mbt behandelmogelijkheden.

Wat mij fascineert binnen de revalidatie is de enorme veerkracht die mensen in zich blijken te hebben als zij zich geconfronteerd zien met de gevolgen van ziekte. Mensen ondersteunen hierbij hun eigen weg te vinden is een belangrijke waarde waar ik mij samen met mijn revalidatieteam voor inzet. Naast de patientenzorg ben ik hoofdopleider revalidatiegeneeskunde. Het is mijn ambitie om jonge artsen te laten uitgroeien tot bevlogen, enthousiaste en kundige revalidatieartsen.

Werkzaam op locatie

Leiden