Drs. H.J. van Wageningen

Kinderrevalidatiearts

BIG nummer: 09054273101


Tel: 071 5195 236

Aandachtsgebied

Algemene kinderrevalidatie, Spina Bifida

Persoonlijke toelichting

Sinds 2008 ben ik werkzaam bij Basalt (voorheen RRC). Daarnaast doe ik enkele spreekuren in het LUMC.

Bij Basalt zie ik poliklinisch kinderen met zeer diverse aandoeningen. De grootste groep betreft cerebrale parese, maar ook zie ik kinderen met (andere) klachten van het bewegingsapparaat, met cognitieve klachten en met syndromen.

Samen met het team van behandelaren zijn we op zoek naar de best passende zorg. Dit is niet alleen afhankelijk van de aandoening, maar ook van de wensen en mogelijkheden van de patiënt en diens thuissituatie. Goede voorlichting omtrent (on)mogelijkheden en afstemming met kind en ouders vind ik zeer belangrijk in dit vak.

Naast patiëntenzorg loop ik warm voor onderwijstaken. Men zal regelmatig een stagiair naast mij aantreffen (bijvoorbeeld AVG in opleiding) tijdens het spreekuur.

Werkzaam op locatie

Leiden