Drs. W.F. van Zomeren - Bakker

kinderrevalidatiearts

T: 071 5195 236

Aandachtsgebied

Algemene kinderrevalidatie, onverklaarde lichamelijke klachten van het bewegingsapparaat(SOLK), cerebrale parese

Persoonlijke toelichting

Ik werk met veel plezier als kinderrevalidatiearts. Ik heb ervaring met veel doelgroepen in de leeftijd van 4-18 jaar. Mijn specifieke aandachtsgebieden zijn chronische pijn van het bewegingsapparaat (SOLK) en problemen in het afstemmen van belasting op belastbaarheid.

Ik vind het belangrijk om samen met een kind/jongere, ouders/verzorgers en het revalidatieteam te onderzoeken welke hulpvragen er zijn en welke behandeling en begeleiding nodig is om het kind optimaal te stimuleren in zijn/haar ontwikkeling. Belangrijk doel van de behandeling is het optimaliseren van de voorwaarden om zo zelfstandig mogelijk mee te kunnen doen in de samenleving.

Samenwerking met alle betrokkenen rondom het kind (ouders, behandelaren, school en collega’s in de ziekenhuizen en eerste lijn) beschouw ik als een mooi aspect van de het vak.

Werkzaam op locatie

Leiden