Drs. J.M.A. Veldt

Revalidatiearts

BIG nummer: 29914038101


Tel: 070 3593713

Aandachtsgebied

SO Piramide bovenbouw, VSO Piramide College, technisch spreekuur en DCD

Persoonlijke toelichting

Ik ben betrokken bij kinderen en jongeren met verschillende diagnoses en daarbij verschillende beperkingen. Ik vind het heel mooi om bij te kunnen dragen aan de ontwikkeling van een kind en met ons revalidatieteam en evt met hulpmiddelen zoveel mogelijk zelfstandigheid te kunnen laten behalen waarbij ik aandacht voor psychosociale aspecten voor kind/jongere en gezin er omheen heel belangrijk vind.

Werkzaam op locatie

Den Haag Vrederustlaan